- Vi har ingen overtallige

Leder av Norsk Tjenestemannslag ved NTNU, Sturla Søpstad, liker ikke at ledelsen allerede har tatt i bruk ordet overtallighet. 
NTL-leder Sturla Søpstad ved NTNU. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

NTL-leder Sturla Søpstad ved NTNU.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Dette er for mange et negativt ladet begrep, mener han, og sier: 

-Vi har ingen såkalte «overtallige». Det vi snakker om er ansatte som midlertidig er uten oppgaver. Jeg ser på disse som en viktig ressurs som kan settes inn der det er behov. At det vil være behov bekreftes av arbeidsgivers ønske om å kunne bruke vikarbyrå ut over 6 måneder. Målet må være at så få som mulig kommer i en slik situasjon og i så kort tid som mulig, sier Søpstad.

- Men hvem som helst kan ikke erstatte hvem som helst?

- Nei, men situasjonen er den at vi har folk som midlertidig er uten oppgaver. At det er en mismatch mellom kompetanse og arbeidsoppgaver i et lite tidsvindu, gjør at det blir feil å snakke om overtallighet nå, sier NTL-lederen.

Rektor fikk fullmakt

Under torsdagens styremøte på Jægtvolden i Inderøy, drøftet NTNU-toppene hvordan de skal håndtere usikkerhet knyttet til fremtidig bemanningsbehov.  I tilrådingen het det: "Allerede i dag ser vi de første tilløpene til overtallighet blant teknisk/administrativt ansatte, herunder ledere, i forbindelse med fusjonen (...)".

Rektor foreslo at han fikk fullmakt til å utarbeide egnede mekanismer som ivaretar alle parters behov for å løse utfordringene som kommer når arbeidsoppgaver faller bort og det blir ledighet i stillinger. Dette skal skje i samarbeid med tillitsvalgte. Saken gikk gjennom uten innvendinger fra styret.

NTLS lokale leder ved HiST, Ronny Kjeldsberg, reagerte på denne fullmakten. Til UA i går sa han at man, i en sak som er så viktig for ansatte, burde finne en løsning som ivaretar medbestemmelse på en bedre måte. Han har tatt dette opp med sitt eget styre og NTLs styre ved NTNU.

De mekanismene rektor sikter til er blant annet et internt arbeidsmarked der ledige stillinger som skal videreføres først lyses ut internt. I tillegg ser man på bruk av vikarbyrå for å håndtere usikkerheten. Torsdag gikk styret med på å oppheve begrensningen på seks måneder som har vært praktisert de siste fire årene. En pool for overtallige og et sentralt tilsettingsråd er de andre redskapene rektor vil ta i bruk.

Sikret mot oppsigelse og flytting

Omstillingsavtalen som er inngått mellom Kunnskapsdepartementet og 13 fagforeninger, sikrer at ingen sies opp eller må flytte.

Les: Skal sikre trygghet, arbeidsmiljø og de ansattes medbestemmelse

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby skrev i en epost til UA i går at ansatte vil likevel kunne oppleve omstilling og må være forberedt på å få endrede eller helt nye oppgaver.  

Det er utarbeidet maler for omstillingssamtale og kartleggingssamtale. Det forberedes nå et opplegg for opplæring for dem som får nye oppgaver. - Ledere får opplæring i endringsledelse og vil fortløpende få informasjon om viktige hendelser og beslutninger i fusjonsprosessen slik at de kan informere sine ansatte, opplyste Munkeby.

Prinsipielt mot bruk av vikarbyrå

Sturla Søpstad mener tiltakene som skal avtales både må sikre de ansattes rettigheter og bidra til at de føler trygghet i omstillingsprosessen. Han ser ikke de store kontroversene foreløpig. Om forslaget om å utvide mulighetene for å oppheve begrensningen på å bruke vikarbyrå sier han:

- Jeg er ikke overbegeistret for dette forslaget. Vi er prinsipielt i mot bruk av vikarbyrå. Det er viktig å vite at vikarer har de samme rettigheter som midlertidig ansatte. Forskjellen er at NTNU slipper unna ansettelsesprosessen. Det betyr også at ansatte ikke er med i utvelgelsen av disse.

Etablering av et sentralt tilsettingsråd har tjenestemannslaget ønsket lenge, så på dette punktet er Søpstad fornøyd.

Informasjon er den største utfordringen

Det blir krevende i lang tid framover for alle som skal tilse at spilleregler følges og ansatte ivaretas i de mange prosessene som pågår. Tillitsvalgte fra de fire institusjonene skal møtes over et par dager i Ålesund i neste uke for å diskutere status og videre arbeid.

Søpstad sier at den største utfordringen er å nå ut med nok og god nok informasjon til alle i tiden som kommer.

- Det er veldig viktig at folk som er usikre på hva som skjer, nå aktivt bruker tillitsmannsaparatet og sine ledere om de har spørsmål, sier NTL-lederen på NTNU.


Jeg er ikke overbegeistret for dette forslaget. Vi er prinsipielt i mot bruk av vikarbyrå.

Sturla Søpstad, leder NTL
null
Relaterte artikler

Fusjonen koster 250 millioner kroner

Risikofaktorene er de samme, men kostnaden for fusjonen antas å bli høyere enn først beregnet.

Ser at ansatte mister oppgaver og de første tilløpene til overtallighet

Fusjonen skaper usikkerhet rundt framtidig bemanningsbehov. Nå kan det skje at NTNU opphever maksgrensen på 6 måneder for bruk av vikarbyrå og at det etableres en pool for overtallige.

Skal sikre trygghet, arbeidsmiljø og de ansattes medbestemmelse

I alt 13 fagforeninger har signert en ny avtale med Kunnskapsdepartementet som skal sikre ansatte ved nye NTNU medbestemmelse og rettigheter fram mot fusjonen.

Faglig organisering i nye NTNU:

Glede, spenning og frykt for lengre vei til ledelsen

Det er utarbeidet fire konsepter for fakultetsstruktur i det nye NTNU. Studenter og ansatte gleder seg til faglig vekst, men frykter geografiske avstander og lang vei til ledelsen.

Lav tillit til NTNU-ledelsen i Forskerforbundet

Forskerforbundet ved NTNU ville ikke gå ut med undersøkelse om tillit til NTNU-ledelsen og fusjonsmostand i media fordi NTNU allerede hadde tatt grep.

Organisering, administrering og finansiering i fusjonsprosessen 

"Etter mitt syn vil det være rart om ressursfordelingen internt på NTNU skulle skille seg vesentlig fra modellen myndighetene bruker til å fordele ressurser innen høyere utdanning", skriver Torberg Falch.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UA mener:

Dekantilsettinger: Utvalget av kandidater er for skrint

Prosessen med å ansette prorektorer er avsluttet. Snart skjer tilsetting av NTNUs dekaner. Sikrer dagens ordning at man får et godt nok utvalg av kandidater? Tja.

Gjesteskribenten:

Jeg valgte å si nei til cellegift

Mitt såkalte valg var jo ikke noe som ble gitt meg. Det oppsto fordi jeg stilte spørsmål.

- Hvorfor er det viktig å diskutere medvirkning?

- Debatten om medvirkning kommer aldri opp ved utenlandske universiteter. Hvorfor er den så viktig i Norge? spurte eksternt styremedlem Maria Strømme.

PST: Kina og Russland spionerer på norsk oljeteknologi

PST mener russiske, kinesiske og andre lands etterretningsorganisasjoner henter informasjon om den Norske oljesektoren.