Nokut-komite: Høgskolen i Innlandet oppfyller ikke universitetskrav

Den sakkyndige komiteen som har behandlet universitetssøknaden fra Høgskolen i Innlandet‎ (HINN), har konkludert med at høyskolen ikke oppfyller alle nødvendige krav for å bli universitet.
HINN-rektor Katrine Skretting er uenig i at HINN ikke oppfyller kravene til å bli universitet (arkivfoto). 
        
            (Foto: Kristoffer Furberg)

HINN-rektor Katrine Skretting er uenig i at HINN ikke oppfyller kravene til å bli universitet (arkivfoto).  Foto: Kristoffer Furberg

Rapporten er nå oversendt HINN for uttalelse. Det er Nokuts styre som skal fatte vedtak i saken i februar.

- Vi gir overhodet ikke opp. Nå skal vi lese rapporten nøye og gi et grundig tilsvar, sier HINN-rektor Kathrine Skretting til UA.

Komiteen peker på tre punkter

I rapporten konkluderes det med at HINN oppfyller mange av kravene for å oppnå universitetsstatus. Men altså ikke alle.

* HINN har ikke tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse sett opp mot antallet studenter som tas opp ved høyskolen. Det er flere små og sårbare fagmiljøer ved høyskolen.

* Høyskolen oppfyller ikke kravet til stabil forskerutdanning og har ennå ikke uteksaminert det antallet ph.d.-kandidater som kreves.

* Den sårbarheten som komiteen har sett i enkelte av fagmiljøene og ph.d.-programmene ved HINN, gjør det også vanskelig å påvise stabil utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet på nåværende tidspunkt.

Uenige i at de ikke oppfyller kravene

Skretting forteller at konklusjonene i rapporten har kommet overraskende på HINN og at de er uenige i vurderingene.

- Først vil jeg si at vi ikke opplever rapporten som slakt. Det er tre punkter der de ikke mener vi oppfyller kravene, men vi er uenige i konklusjonen. Vi mener vi oppfyller kravene til universitetsstatus, og håper at Nokut-styret vurderer det likt, sier rektoren.

Hun sier det er for tidlig å gå i detalj på hvordan de vil argumentere for at rapportens konklusjoner er feil, men forteller at HINN mener oppfyller kravene til stabil forskerutdanning.

- Selv om vi har fagmiljøer som er mindre enn ved for eksempel UiO og NTNU, mener vi at de bidrar inn mot både utdanning og forskning. Fusjonen (mellom høgskolene i Lillehammer og Hedmark, journ. anm.) har også bidratt til at vi har større miljøer enn før, sier Skretting.

Kan søke igjen siden

– For å kunne bli universitet må alle kravene i Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift med supplerende bestemmelser i Nokuts studietilsynsforskrift være oppfylt. HINN er en nyfusjonert høyskole, og det kan ta litt tid før alt er på plass. Komiteen har konkludert med at høyskolen har noen områder de må jobbe videre med, sier Nokut-direktør Terje Mørland i en pressemelding.

Dersom styret i Nokut følger den sakkyndige komiteens anbefalinger, vil HINN fortsette å være høyskole, slik den er i dag.

– Dersom NOKUTs styre avslår universitetssøknaden, er det ingenting i veien for at HINN kan søke igjen senere. Det er mye godt kvalitetsarbeid ved HINN, som de kan bygge videre på. Komiteens rapport har også anbefalinger som kan være nyttig i det videre arbeidet, sier Mørland.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Det er 70 år siden Sintef ble etablert i Trondheim

Forskningsinstituttet ble etablert for å utføre oppdragsforskning og har siden starten hatt et tett samarbeid med NTH, og etter hvert NTNU.

Gjesteskribenten:

Feilslått politikk for god lærerutdanning

Grunnskolelærerutdanningen er under press som følge av nye krav fra politikerne. Regjeringens politikk er en trussel mot kvalitet i lærerutdanning.

- Asheim hopper på et tog i fart

Henrik Asheim blir tatt vel imot i UH-sektoren etter utnevnelsen som ny minister for forskning og høyere utdanning.

Da Iselin Nybøs etterfølger sang ut

Henrik Asheim overtar Iselin Nybøs statsrådpost. For tre år siden vikarierte Asheim som kunnskapsminister. Da sang han ut mot en NTNU-forsker.