Korona:

Disse koronatilbudene fortsetter våren 2021

Tilbudene for å hjelpe studentene gjennom koronahverdagen var det mange av i høst, og jevnt over ble de godt mottatt. Med ett unntak.

Det virtuelle biblioteket har i all hovedsak vært en suksess, selv om ett tilbud ryker på grunn av manglende respons.
Det virtuelle biblioteket har i all hovedsak vært en suksess, selv om ett tilbud ryker på grunn av manglende respons.
Publisert Sist oppdatert

- Den virtuelle lesesalen ble nesten ikke besøkt, så det sluttet vi med, sier Inga Buset Langfeldt, spesialbibliotekar ved NTNU Universitetsbiblioteket, avdeling Ålesund.

De startet i fjor opp Det virtuelle biblioteket hvor det ble tilbudt kursing og skriverom, samt de noe mer tradisjonelle skranke-tjenestene biblioteket bidrar med, og den nevnte lesesalen.

Langfeldt forteller at responsen har vært god, og at alt annet enn lesesalen videreføres.

- Det virker som om de som kommer innom er veldig fornøyde. Som alltid er det vanskelig å nå alle, og vi må nok bli flinkere til å promotere dette, men jevnt over har vi vært godt besøkt.

Fikk digital hjelp i fysisk bibliotek

På kursene de arrangerte i fjor høst var det til sammen rundt 250 deltakere. I tillegg har rundt 120 vært innom for veiledning eller skrankespørsmål.

- Grunnen til at kursene trekker, er nok at det er litt enklere å forstå hva det er for noe. Det er såpass konkret. Veiledningsrommet er stedet å klikke seg inn om du får problemer med programvare eller litteratursøk, og i skranken kan du få hjelp til å finne bøker og tidsskrift.

Langfeldt forteller blant annet om en student som ble guidet til rett hylle inne i det faktiske biblioteket takket være skrankehjelp i det virtuelle biblioteket.

I tillegg har de også et skriverom hver torsdag hvor folk møtes for å skrive sammen, noe de også vil fortsette med denne våren.

LES OGSÅ: Her utsetter Alissa seg for frivillig skrivepress

Ekstra etterspørsel etter samtaler

Også hos studentsamskipnaden dukket det opp koronarelaterte nyvinninger i løpet av fjoråret, men også gamle tilbud fikk en ny vind i seilene med den nye situasjonen. Så lenge det er mulig innenfor de til en hver tid gjeldende smittevernregler vil Sit fortsette med tilbudene de hadde i høst.

- Vi prioriterte fysiske møter med studentene, og har hatt samtaler hele høsten. Vi har vel aldri hatt så stor pågang når det gjelder samtaletilbudet vårt. Det er jo stort sett de samme temaene som tas opp nå som ble tatt opp før pandemien, men vi ser nå at korona ligger der som et bakteppe og er en grunn til økningen, sier Marianne Ingeborg Karlsen, avdelingsleder for Sit Råd.

I tillegg forteller hun at for eksempel mestringskursene de arrangerer er populære, blant annet fordi de gir studenter som mister den sosiale kontakten på campus mulighet til å møte andre.

Egen koronatelefon

- I tillegg innførte vi Grubletelefonen da koronaen kom og tok oss. Vi var veldig usikre på hvordan det kom til å fungere, og vi har ikke veldige mange telefoner dit, men det er likevel fint å ha et tilbud hvor studenter som trenger noen å snakke med kan slå på tråden.

For å senke terskelen endrer Sit nå navn på tjenesten til Samtaletelefon. Fem rådgivere er påkoblet nummeret, og det er alltid noen som har anledning til å snakke med deg om du trenger det, sier Karlsen.

- I høst var det alt fra en til tre personer i uken. Ofte har det vært nok med en liten prat på telefon, mens andre ganger har vi avtalt tidspunkt for en litt lengre prat senere, sier hun.

LES OGSÅ: Sit oppretter egen koronatelefon

Håper å få åpne studentsenteret igjen raskt

Et tilbud av mer forebyggende art fra Sit har vært Studentsenteret de etablerte på Stripa på Gløshaugen. Selv om det egentlig ikke var ment som et koronatilbud ble det i praksis det. Senteret skulle nemlig egentlig åpne i slutten av mars, men det satte pandemien en stopper for. Da de til slutt fikk åpnet, var behovet for sosial omgang stort blant studentene.

- Senteret har vært en suksess. Det skjedde mye positivt der i høst, og vi greide å holde det åpent hele semesteret. Nå har det vært stengt siden jul, men vi håper på å få åpne det opp igjen nå, sier Kristin Færø, velferdssjef i Sit.

Studentsenteret er i stadig utvikling og etter hvert som det åpner, ønsker Sit ifølge Færø å utvikle det sammen med både NTNU og studentene. På kort sikt er det dog å få åpnet igjen som er det største ønsket.

- Det er ikke mange studenter på campus nå nå, men de som er her ønsker vi å hjelpe med å åpne det fysiske tilbudet. I tillegg driver vi og tenker på om vi kan gjøre noe mer digitalt slik at de studentene som ikke har kommet tilbake til Trondheim enda, også får et tilbud, sier Færø.

Det er forventet at NTNU tirsdag finner ut hvordan de skal innrette seg med tanke på de nye føringene angående smittevern som ble presentert mandag.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Powered by Labrador CMS