Korona-smittede studenter deltok i undervisning på campus Ålesund

De aktuelle lokalene er nå stengt, ifølge viserektor Annik Magerholm Fet.

Stenger. Det er blant annet et utbrudd knyttet til NTNU der ni så langt er smittet med ukjent smittekilde. Smittede har blant trent på et treningssenter som er stengt ned.
Stenger. Det er blant annet et utbrudd knyttet til NTNU der ni så langt er smittet med ukjent smittekilde. Smittede har blant trent på et treningssenter som er stengt ned.
Publisert Sist oppdatert

Saken er utvidet med melding fra Innsida og kommentar fra viserektor Annik Magerholm Fet, direktør for strategi og kommunikasjon Nina Steen i Sit og leder av Studentparlamentet i Ålesund Stine Snøåsen Romundstad.

For å opprettholde smittevern og adgangskontroll, er uniformerte Securitasvakter nå til stede på campus Ålesund, melder NTNU på Innsida.

Ansatte er pålagt å benytte hjemmekontor så langt som det er praktisk mulig. Faglærere og andre ansatte skal avklare eventuelt fysisk oppmøte med instituttleder/overordnet. Unntak fra stengningen for studenter gjelder nødvendige øvelser som ikke kan gjennomføres digitalt for å opprettholde progresjonen i studiet, for eksempel arbeidskrav i laboratorier og ferdighetstrening.

Får konsekvenser for studentene

- Dette får konsekvenser for studenter som jobber med bachelor- eller masteroppgaver og som nå ikke får tilgang til campus, sier viserektor Annik Magerholm Fet.

Tre studenter ble registrert som smittet i forrige uke, og Fet bekrefter at smittede studenter har deltatt i undervisning på campus. De aktuelle lokalene er nå stengt. Biblioteket holder fremdeles åpent, og studenter vil ha mulighet til å booke seg plass på lesesal.

- Vi stenger campus nå på grunn av situasjonen i kommunen og for at vi lettere skal kunne spore eventuelle nye utbrudd, sier Fet som avslutter med at hun mener situasjonen er under kontroll.

Stine Snøåsen Romundstad, leder av Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund sier at selv om man har klart å holde smitte unna NTNU Ålesund i over ett år, var dette et scenario de har vært forberedt på til tross for at det er krevende å håndtere. En stengt campus betyr likevel at en viktig akademisk og sosial møteplass forsvinner for studentene i Ålesund.

- Vi nærmer oss innspurten av semesteret hvor viktigheten av leseplasser og grupperom er essensielt, så stenging av campus over lenger tid vil kunne ha svært negative konsekvenser for studentene i form av resultater og læringsutbytte. Som viserektor har nevnt er vårsemesteret også en viktig tid for studenter som skriver bachelor- og masteroppgaver, hvor forlenget nedstenging også kan skape store utfordringer, sier Romundstad.

Direktør for strategi og kommunikasjon i Sit, Nina Steen, forteller at man foreløpig ikke kjenner til smitte knyttet til Sit, men at flere av tjenestene nå holder stengt eller blir digitale. Blant annet er kantinetilbudet stengt, mens en kiosk fremdeles holdes åpent.

- Treningssentret ligger også på campus og holder derfor stengt, mens rådgivnings- og psykososiale tjenester blir digitale, forteller Steen.

Kommunen sliter

Ålesund har vedtatt en forskrift som stenger byen ned. Ordføreren sier hun helst ikke ville utsette befolkningen for en nedstengning som den Oslo-folk har hatt.

Forskriften er vedtatt også av nabokommunene Sula og Giske. Kommunene sliter med å takle smitteutviklingen, og vedtok lørdag en forskrift som går lenger enn de nasjonale tiltakene. Den gjelder fra midnatt til 11. april.

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) ble stilt spørsmål om hun ikke burde stengt ned tidligere på pressekonferansen der forskriften ble presentert.

– Jeg tror folk har opplevd det som belastende nok om ikke vi skulle gå inn i den samme vanskelige situasjonen de har hatt de siste månedene i for eksempel Oslo. Jeg tror det kan være vanskelig for folk å forestille seg hvor tøft det har vært. Vi har ikke vært i samme båt overhodet, sier Vinje.

– At vi nå velger å komme med strengere tiltak, er fordi smittesituasjonen tilsier det. Så at vi skulle vært tidligere ute, kan jeg ikke se at skulle være nødvendig.

For å opprettholde smittevern og adgangskontroll, er uniformerte Securitasvakter nå til stede på NTNUs campus. Ansatte er pålagt å benytte hjemmekontor så langt som det er praktisk mulig. Faglærere og andre ansatte skal avklare eventuelt fysisk oppmøte med instituttleder/overordnet. Unntak fra stengningen for studenter gjelder nødvendige øvelser som ikke kan gjennomføres digitalt for å opprettholde progresjonen i studiet, for eksempel arbeidskrav i laboratorier og ferdighetstrening.

– Urovekkende

Kommuneoverlege Olav Mestad sier de har følt de har hatt kontroll på utviklingen, men at situasjonen har endret seg raskt.

Kommunen har gått fra risikonivå 1 til 4 på kort tid. Det er blant annet et utbrudd knyttet til NTNU der ni så langt er smittet med ukjent smittekilde. Smittede har blant trent på et treningssenter som er stengt ned.

Det blir skjenkestopp og delvis stengte universiteter og høyskoler. Det er heller ikke tillat å organisere innendørs idrettsaktivitet og fritidsaktiviteter som kor og teater for personer over 20 år. Kommunen gir påbud om hjemmekontor så langt det lar seg gjøre.

Det innføres munnbindplikt i offentlige lokaler. Det gjelder også i taxi og i kollektivtrafikken.

Lokal treenighet

I tillegg stenges følgende virksomheter: Treningssentre, svømmehaller og lignende, museum, kino, teater, konsertsteder og andre offentlige underholdningsvirksomheter.

Ordførerne i Sula og Giske sier det er helt naturlig å innføre en felles forskrift med Ålesund.

– Vi må hjelpe hverandre så godt vi kan med å gjøre dette så bra som mulig. Det er forhøyet risikonivå, sier Giske-ordfører Harry Valderhaug (KrF), som understreker at de gjør dette etter kontakt med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Powered by Labrador CMS