Nokut mener de er bedre rustet til å godkjenne utdanning nå enn under flyktningkrisen i 2015

- Vi har ikke merket noe voldsomt trykk foreløpig, sier Nokut-direktøren. Erfaringene fra krigen i Syria gjør likevel at de følger utviklingen tett.

Nokut-direktør Kristin Vinje forteller at de så langt ikke har opplevd noen voldsom pågang fra Ukraina.
Publisert Sist oppdatert

Oppdatert klokken 13.56 med tall på antall behandlede søknader siden 1. mars.

I et brev til Kunnskapsdepartementet skriver Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen(Nokut) at de har omfattende erfaring med vurdering av ukrainsk utdanning, og at de dermed er bedre rustet til å ta imot flyktninger fra krigen i Ukraina enn det de var til å ta imot syriske flyktninger på midten av 2010-tallet.

«Den gang hadde NOKUT begrenset erfaring med vurdering av syriske kvalifikasjoner og måtte på relativt kort tid bygge kompetanse på vurdering av syrisk utdanning» skriver de i brevet og legger til:

«NOKUT har også flere ansatte med kompetanse på ukrainsk og russisk språk, og kan således lese informasjon som fremgår av nasjonale informasjonskilder og utdanningsdokumenter».

LES OGSÅ: Det viktigste nå er at de følges opp både faglig og menneskelig
LES OGSÅ: Har ikke kapasitet til å lære ukrainske akademikere norsk
LES OGSÅ: NTNU vil prioritere doktorgradskandidater som har fått avbrutt utdanningen i Ukraina

- Godt samarbeid

- Det at vi har vært gjennom en tilsvarende situasjon tidligere gjør at vi er bedre rustet i dag enn vi var da. I tillegg har vi et veldig godt samarbeid med, og innsikt i, ukrainsk utdanning, sier Kristin Vinje, administrerende direktør i Nokut.

I brevet, som ble sendt i starten av mars, skrev Nokut at de så langt ikke hadde sett noen økning i antallet søknader fra personer med ukrainsk bakgrunn. Tre uker senere har ikke den situasjonen endret seg.

- Vi har ikke merket noe voldsomt trykk foreløpig, sier Vinje.

Siden 1. mars har Nokut behandlet ni søknader om godkjenning av ukrainsk høyere utdanning, og fire søknader om godkjenning av ukrainsk høyere yrkesfaglig utdanning.

Selv om Nokut anser seg for å være bedre forberedt enn tidligere er det fremdeles noen utfordringer med å skulle vurdere dokumentasjon og kompetanse for personer fra et krigsherjet land.

Fire utfordringer

En av utfordringene personer fra Ukraina står overfor er det å skaffe til veie en apostille, altså en bekreftelse på at signaturen på dokumentene deres er ekte. Som følge av krigen er Ukrainas apostille-database nede, og det er heller ikke mulig for ukrainere som skal søke seg til høyere utdanning å søke om apostille i Ukraina. For å møte denne utfordringen har Nokut ifølge brevet bestemt seg for å innføre et unntak fra apostillekravet.

Også andre databaser er nede som følge av krigen, noe som igjen gir Nokut hodebry. I brevet skriver de kan gjøre en «ekthetsvurdering hvor utforming av utdanningsdokumentene (optisk), vurdering av utdanningens kronologi m.m. kan sannsyneliggjøre om utdanningsdokumentene er ekte.»

Nokut bemerker også at de siden 2003 kun har hatt rundt 5 saker med falske utdanningsdokumenter fra landet.

Manglende databaser gir også krøll i arbeidet med å sjekke akkrediteringsstatus for ukrainske utdanningsprogram, men dette løses ved en kombinasjon av internasjonale databaser med tilsvarende informasjon, i tillegg til at Nokut ifølge seg selv har «bygget omfattende kompetanse på ukrainsk utdanning gjennom årenes løp.»

Til sist bemerker Nokut selv om de ikke har hatt noen voldsom pågang holder de et øye med situasjonen ettersom «erfaringene fra krisen i Syria tilsier at dette veldig raskt kan endre seg».