Revidert nasjonalbudsjett

Én milliard ekstra til universiteter og høyskoler, NTNU får mest

Vil sikre sektoren fra å påvirkes av usikkerhet knyttet til prisstigning.

NTNU får mest når regjeringen gir ekstra penger til UH-sektoren.
Publisert Sist oppdatert

Regjeringen anslår en prisvekst på 5,4 prosent i 2023. Den ventes imidlertid å falle til 3,7 prosent neste år. Dermed foreslår regjeringen en økt oljepengebruk i 2023. I alt 372,6 milliarder kroner. Dette er 56 milliarder kroner mer enn budsjettet regjeringen foreslo i høst.

Av denne økte bevilgningen går cirka én milliard kroner til universitets- og høyskolesektoren.

NTNU får mest

NTNU er den største mottakeren med 186 935 000 kroner. Deler av midlene skal gå til opprettelsen av en flyingeniørutdanning ved universitetet.

Mesteparten går til universitetene og høyskolene, slik at de kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå også i år, skriver KD i en pressemelding.

- Jeg er veldig glad for at vi nå får på plass en ekstrabevilgning til universitetene og høyskolene våre. Slik legger vi gode og betrygge rammer som gjør at vi kan videreføre et høyt aktivitetsnivå i sektoren, uten usikkerheten tilknyttet prisveksten generelt i det norske samfunnet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

- Det har aldri har vært flere studieplasser og aldri vært flere som får oppfylt ønskene sine. Det er viktig for meg å sikre dette aktivitetsnivået, slik at vi også sikrer oss den kompetansen som vi trenger for fremtiden, sier Borten Moe.

Regjeringen ønsker også bruke mer penger på praksisplasser, og på at NOKUT raskere skal godkjenne fagskoler.

Regjeringen skal forhandle med SV om det endelige budsjettet. Forhandlingene starter 23. mai.

Fakta

Dette får universitetene og høyskolene

Nord universitet - 37 947 000

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - 35 723 000

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - 186 935 000

OsloMet – storbyuniversitetet - 64 766 000

Universitetet i Agder - 37 781 000

Universitetet i Bergen - 94 667 000

Universitetet i Oslo - 142 285 000

Universitetet i Stavanger - 43 498 000

Universitetet i Sørøst-Norge - 48 655 000

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet - 85 404 000

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - 5 351 000

Høgskolen i Molde, vit. høgskole i logistikk - 7 427 000

Norges handelshøyskole - 15 816 000

Norges idrettshøgskole - 5 843 000

Norges musikkhøgskole - 6 740 000

Høgskolen i Innlandet - 30 775 000

Høgskulen på Vestlandet 49 935 000

Høgskulen i Volda - 9 284 000

Høgskolen i Østfold - 7 833 000

Kunsthøgskolen i Oslo - 8 212 000

Samisk høgskole - 2 289 000

Sum kap. 260, post 50 - 937 166 000

Forslag til fordeling for private høgskuler

Handelshøyskolen BI - 9 647 000

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn - 2 591 000

VID vitenskapelige høgskole - 10 592 000

Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi - 693 000

Barratt Due musikkinstitutt - 674 000

Bergen Arkitekthøgskole - 485 000

Dronning Mauds Minne,Høgskole for barnehagelærerutdanning - 3 349 000

Fjellhaug Internasjonale Høgskole - 359 000

Høyskolen for dansekunst - 46 000

Høgskulen for grøn utvikling - 68 000

Høyskolen for ledelse og teologi - 394 000

Høyskolen Kristiania - 7 975 000

Lovisenberg diakonale høgskole - 3 041 000

NLA Høgskolen - 6 731 000

Steinerhøyskolen - 376 000

Sum kap. 260, post 70 - 47 021 000