Revidert nasjonalbudsjett

Vil ha raskere godkjenning av fagskoler

I revidert statsbudsjett foreslår regjeringen 3,5 millioner ekstra til NOKUT for å styrke arbeidet med godkjenning av fagskoler.

Fagskolene har en avgjørende rolle for å sikre utdanning og kompetansebygging, sier Ola Borten Moe.
Publisert Sist oppdatert

De 3, 5 millionene skal styrke NOKUTs arbeid med å behandle søknader om å akkreditere nye fagskoleutdanninger og etablere akkreditering for institusjoner i høyere yrkesfaglig utdanning.

I tillegg varsler regjeringen en rekke grep for å sikre raskere søknadsbehandling, ifølge en pressemelding.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe sier at fagskolene har en avgjørende rolle for å sikre utdanning og kompetansebygging som arbeidslivet etterspør.

- At saksbehandlingstida hos NOKUT har blitt en propp i utviklingen av denne viktige sektoren er en situasjon vi ikke kan leve med, sier han.

Han sier at NOKUT har en rekke viktige oppgaver, men at man må sørge for at søknadsbehandlingen har nok kapasitet.

Gjør flere grep

Grep som regjeringa nå gjør i revidert statsbusjett, i tillegg til å bevilge penger til NOKUT, er:

  • Forventer at NOKUT omprioriterer ressurser til akkrediteringsarbeidet innenfor eksisterende rammer.
  • Skal prioritere søknader om fagområdeakkreditering som et tiltak for å effektivisere saksbehandlingen. Da kan flere fagskoler selv sørge for å akkreditere utdanningstilbud innenfor et gitt fagområde, uten at de må søke NOKUT.
  • Vil sende ut et forslag om å åpne for institusjonsakkreditering i høyere yrkesfaglig utdanning på høring. Med institusjonsakkreditering kan fagskoler selv akkreditere alle egne studier.
  • KD vil sende ut på høring forslag om søknadskarantene for å unngå at noen søknader blokkerer NOKUTs kapasitet uforholdsmessig.
  • KD vil også undersøke om innføring av søknadsgebyr kan være et mulig tiltak for å heve kvaliteten på søknadene og få ned saksbehandlingstiden.