Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen vil ha mer praksis langt unna campus

Regjeringen brukte i fjor femti millioner kroner på å dele ut store reise- og bostipend. I revidert nasjonalbudsjett vil de videreføre tiltaket med 20 millioner.

Ola Borten Moe vil ha flere praksisplasser i flere kommuner. Her under arbeid med profesjonsmeldingen, i Oppdal.
Publisert Sist oppdatert

Regjeringen legger fram sitt forslag til revidert budsjett i dag. Allerede har det blitt annonsert at regjeringen ønsker å opprette en flyingeniørutdanning ved NTNU.

Regjeringen foreslår også å bruke 20 millioner kroner til å dekke utgifter til reise og bolig for studenter på helse- og sosialfag. Målet er at det skal bli enklere å ta i bruk praksisplasser langt unna campus, det skriver regjeringen i en pressemelding.

- Vi trenger flere folk som kan jobbe i helse- og sosialtjenestene over hele landet. Vi har økt kapasiteten på sykepleieutdannelsene, men tilgangen på nok praksisplasser er en flaskehals. I fjor prøvde vi for første gang å gi stipend til å dekke reise og bolig for studenter som får praksisplass langt unna studiestedet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i pressemeldingen utsendt av KD.

Haar gitt gode resulteter

I fjor ble det satt av og fordelt 50 millioner kroner til slike bo- og reisestipend. Ifølge KD har det gitt gode resultat, med nye praksisplasser i flere kommuner:

  • 1157 studenter har fått støtte
  • 108 av studentene har allerede gjennomført praksisopphold i 47 ulike kommuner som ikke har hatt praksisstudenter før
  • De resterende 2397 studentene som har fått stipend, skal ha praksis i løpet av 2023. Det er forventet at dette vil øke antallet nye praksiskommuner.

- Vi ser at mange distriktskommuner kan tilby praksisplasser for første gang som følge av denne prioriteringen. Kommunene får stadig flere arbeidsoppgaver tilknyttet helse og omsorg. Derfor er det avgjørende at vi sikrer at de får den kompetansen de trenger. Studenter som har praksis i en kommune, får trolig også mer lyst til å søke jobbe der når de er ferdig utdannet, sier Borten Moe.

I tillegg får Høyskolen i Molde 5 millioner kroner til et nytt simuleringssenter i Kristiansund, hvor helsestudentene kan trene på realistiske situasjoner i trygge omgivelser.