ME-forskning har fått klarsignal

Etter å at de måtte stoppe forskningen på bakgrunn av klager fra pasientforening, kan forskningsgruppa med Leif Edward Ottesen Kennair starte opp igjen.

Instituttleder Leif Edward Ottesen Kennair er prosjektleder for ME-prosjektet.
Publisert Sist oppdatert

Den omdiskuterte studien fra NTNU som skal vurdere effekten av behandlingsmetoden Lightning Process på personer med kronisk utmattelselssyndrom (ME) ble stoppet av Den nasjonale forksningsetiske komitéen for medisin og helsefag (NEM). Prosjektet har nå fått etisk godkjenning, med dissens fra et mindretall i komiteen, melder Khrono.

— Det var mer overraskende forrige runde. Jeg vil samtidig takke fakultetet og instituttet for støtten gjennom hele prosessen. Og så må det påpekes at det blir vanskelig å forske på psykososiale intervensjoner i fremtiden om de kravene man stiller til dette prosjektet skal gjelde alle forskningsprosjekt, sier prosjektleder Leif Edward Ottesen Kennair til Khrono.

Blitt stoppet to ganger

Studien har blitt stoppet ved to tidligere anledninger av NEM. Årsaken til at studien har vært så omstridt, er at doktorgradsstipendiaten i studien, Live Landmark, selv har jobbet med å holde kurs i Lightning Process, og har økonomiske interesser i saken.

Ifølge Khrono var ikke medlemmene i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) samstemt i denne runden. Et mindretall mener at det ikke er gjort tilstrekkelige endringene i prosjektet for at forskningen skal kunne anses å være etisk forsvarlig. Til tross for det godkjennes prosjektet da flertallet mener at det har en tilfredstillende metodisk tilnærming til forskningsfeltet.

Vedtaket kan heller ikke påklages.

ME-foreningen uttaler til Khrono at de enda er skeptisk til hvorvidt forskningen tilfredsstiller de etiske kravene.

— ME-foreningen tar NEMs avgjørelse til etterretning, men registrerer at det var dissens hos NEM. ME-foreningen stiller seg fremdeles tvilende til at studien kan gjennomføres på en etisk forsvarlig måte. Dette gjelder blant annet når det gjelder informert samtykke fra studiedeltagerne, i og med at de ikke informeres om den reelle risikoen for forverring i forbindelse med LP.

Les også: