Ytring: Styreleder skriver om fusjon

Strukturendring middelet, kvalitetsheving målet

"Spørsmålet vi alle har stilt oss er om dette vil bli en handlekraftig kjempe, eller om den vil tynges ned av sin egen vekt," skriver NTNUs styreleder.
- Vi ønsker en løsning som åpner flest dører og lukker færrest, skriver Svein Richard Brandtzæg. 
        
            (Foto: Kristoffer Furberg)

- Vi ønsker en løsning som åpner flest dører og lukker færrest, skriver Svein Richard Brandtzæg.  Foto: Kristoffer Furberg

Avgjørelsen om å skape Norges største universitet gjennom å fusjonere NTNU med høyskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund er riktig, men krevende – mye fordi sammenslåing selvsagt ikke er målet, men kun et steg på veien mot den akademiske kvalitetshevingen vi alle ønsker.

Stor-NTNU en revolusjon

I størrelse, omfang og bredde – geografisk så vel som akademisk – vil sammenslåingen representere en revolusjon innenfor høyere utdanning i Norge, med nærmere 40 000 studenter og om lag 6 400 ansatte i Trøndelag, Oppland og på Sunnmøre.

Spørsmålet vi alle har stilt oss er om dette vil bli en handlekraftig kjempe, eller om den vil tynges ned av sin egen vekt. 

Svaret må formes

Det er selvsagt et knakende godt spørsmål, og derfor skal vi også lytte til forslag og innspill på det aller største alvor. Like fullt, den frustrerende sannheten er at vi ikke kan analysere oss fram til svaret, vi må forme det. 

Vi skal først lykkes med fusjon, så med integrasjon, og vi skal ta ut det fulle potensialet som nå ligger foran oss for å heve utdanningen, løfte forskningen og styrke både disiplin- og profesjonsfagene. Først da har vi svaret på vårt felles kjernespørsmål.

En løsning som åpner dører

Når flertallet gikk for fusjon i januar, så var det derfor ikke fordi vi mente valget stod mellom absolutter. Valget stod mellom høyst relative størrelser, der hvert alternativ hadde sine sterke og svake sider.

Likevel kom vi til at det var denne sammenslåingen ville åpne flest dører og lukke færrest, og gi oss en best mulig ramme for det innholdet som vi nå i fellesskap skal utforme.

Vi skal løfte oss sammen

Regjeringens reform-prosess av strukturen i høyere utdanning er et viktig utgangspunkt, mens kvalitetshevingen er fortsatt det egentlige målet – og representerer ikke bare et stort ansvar og utfordring, men også en stor mulighet. Det er nå det virkelige arbeidet begynner. Vi skal knytte oss sammen på tvers av institusjoner, fag, kompetanse, kultur og geografi, og løfte oss til et nytt platå innenfor høyere utdanning.

Vi har fattet valget om fremtidens struktur, og sammen skal vi ta det virkelige spranget mot fremtidens kunnskapssamfunn.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

20 internasjonale studenter til NTNU i november

Seksjonssjef Anja Linge Valberg mener smittevernhensynene er godt ivaretatt.

Ytring:

Ingen er forskåna fra korona

Koronapandemien har gitt mye lærdom. Her er syv ting jeg vil ta med meg på vegen videre.

Gjesteskribenten:

At hjemmeeksamen ble planlagt i siste liten, burde vært unødvendig

Det er helt uforståelig for meg at man ikke tidligere har sett at det ville være umulig å gjennomføre eksamen akkurat som i årene før covid-19.

Asheim vil ha litt mindre Brisbane og litt mer Bayern for norske studenter

Regjeringen mener det er for tilfeldig hvor norske studenter reiser på utveksling. De vil bruke Lånekassen til å lokke studenter til attraktive land.