Leserbrev:

Fusjonen har gjort behovet større

Behovet for et studentombud på NTNU har vært der lenge, fusjonen har gjort behovet enda større, skriver Maria Honerød i dette innlegget.

Maria Honerød er student og tidligere studentpolitiker.
Publisert Sist oppdatert

NTNU er veldig heldige, vi har et godt tillitsvalgtsystem på alle nivåer. Tillitsvalgte og de heltidsansatte ved Studenttinget NTNU tar mange av sakene som ville ha kommet til et studentombud. Det er en situasjon som ikke er akseptabel. De tillitsvalgte i studentdemokratiet er dyktige, men de har ikke alltid den kompetansen som kreves når det dukker opp tunge saker.

En viktig støttespiller og ressurs

Det er også viktig å nevne at selv om tidligere HiG, HiÅ og HiST alle har svært solide studentdemokratier, har de ikke hatt samme organisering som oss på institutt og fakultetsnivå. Det jobbes med, men det kommer til å ta tid. For dem hadde et studentombud vært en viktig støttespiller og ressurs.

Et studentombud er en uavhengig person, ansatt av universitetet, som bistår studentene i vanskelige situasjoner. Eksempler på saker som Studentombudet ved UiO har jobbet med er problemer med eksamen, vurdering og konflikter med veileder. Studentombudet skal ikke være en forkjemper for studenters rettigheter eller en som alltid er i konflikt med universitetet på studentenes vegne. Studentombudet skal være nøytral, og en ressurs for studenter som har behov for det. En voksen person med kompetanse på rettigheter og kjennskap til universitetet.

NTNU bør være misfornøyd

I en sak på sine egne sider den 02.02.2016 kommenterte NTNU resultatet av Studiebarometeret. Der skriver de selv at NTNUs studenter ikke er fornøyd med hvordan “kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp”. Det å score dårlig på det punktet er noe NTNU bør være misfornøyd med, det er også en sak som det hadde vært naturlig at endte hos et studentombud.

Neste uke blir ny fakultesstruktur vedtatt, etter det kommer ny instituttstruktur. En så stor organisatorisk omveltning kommer til å bli utfordrende for ansatte og studenter, kanskje spesielt for studentene fra de tidligere høgskolene. I den situasjonen er det å ha et studentombud spesielt viktig. Selv om vi har et velutviklet studentdemokrati, er det ikke i stand til å takle henvendelser i stor skala.

Et studentombud har en verdi som overgår hva stillingen koster i kroner og øre. Det å ha en nøytral voksenperson som kan veilede i en vanskelig situasjon er uvurderlig. Og viktig å få på plass nå. Fusjonen har tydeliggjort behovet for et studentombud. Vi har en krevende tid fremfor oss. Studieforskriften gir en endret studiehverdag for mange, og sjansen for at det kommer opp konfliktsaker er stor.

Skuffelsen var stor da vi fikk kontrabeskjed

I høst ble det jobbet med mandat og stillingsinstruks. Beskjeden om at studentombudssaken skulle bli tatt til styret tidlig i 2016 ble møtt med stor jubel. Skuffelsen var derfor stor da vi fikk kontrabeskjed. Det å tillegg få beskjed om kunngjøringsstopp til sommeren 2017 var frustrerende.

Studentombud har vært en av de største prioriteringene til studentene ved NTNU i årevis. Når studentene gang på gang, i budsjettprioritering etter budsjettprioritering fremmer studentombud som viktig, er det trist at man ikke blir hørt av NTNU.

UiO fikk sitt studentombud i 2013, etter det har HiOA, UiB, UiS og UiT fått studentombud på plass. Kan styret og rektoratet virkelig akseptere at vi henger så langt etter, i en sak som er så viktig for studentene?