Ytring

- At Flaten ikke ser alvoret, er bare trist

Nina Steinkopf svarer Magne Arve Flaten, Instituttleder ved Institutt for psykologi, NTNU om det han omtalte som feilaktige påstander.

Nina E. Steinkopf er ME-pasient og skribent.
Publisert

Les Flatens innlegg her.

Flaten hevder mine påstander er direkte feil og udokumenterte. Han hevder Tore C. Stiles ikke hadde økonomisk interesse i studien der CFS/ME-pasienter ble behandlet med personlighetsorientert kognitiv terapi.

Frontiers skriver i korreksjonen at det var en feil i artikkelen: «En av forskerne oppgav ikke sin kommersielle tilknytning til et firma der studien ble gjennomført.» (min oversettelse)

Det stemmer at Frontiers mener forskningsresultatene ikke er påvirket. Kapittelet om interessekonflikter derimot, er skrevet av forskerne selv og ikke av Frontiers som Flaten synes å tro.

Selve forskningsartikkelen opplyser at åtte-ukers intervensjonen ble gitt ved det private helsesenteret Coperio og at behandlingsmanualen var utarbeidet av Stiles. Intervensjonen er jfr. søknad om etisk forhåndsgodkjenning, designet av Stiles.

Coperio har hatt avtale med Helse Midt HF om kjøp av rehabiliteringstjenester for bl.a. pasienter med CFS/ME siden 2010 og har det fremdeles. Totalt fakturabeløp så langt er 131,5 mill. kroner. Behandlingen Coperio tilbyr har store likhetstrekk med intervensjonen i studien. Å hevde at Stiles ikke har hatt økonomisk interesse i forskningen faller på sin egen urimelighet.

Forskerne unnlot å informere om den økonomiske interessekonflikten til både REK Midt, studiedeltakerne og Frontiers. Pasientene som deltok i studien ble ikke informert om at de ble behandlet av en 2.-års student. At Flaten ikke ser alvoret i det er bare trist.

Nina E. Steinkopf

HMS- og Kvalitetsdirektør

Nå; ME-syk og skribent på www.melivet.com.