Krymper, legger ned, gjør om og lager nytt

I dag vedtar NTNUs styre nye endringer i universitetets studieprogram. Noen fag krympes, andre legges ned eller gjøres om – og noen helt nye ser dagens lys.
Styret klubber campusvedtaket: Et raskt mobilbilde var alt vi rakk før punktet var over. 
        
            (Foto: TORE OKSHOLEN)

Styret klubber campusvedtaket: Et raskt mobilbilde var alt vi rakk før punktet var over.  Foto: TORE OKSHOLEN

Styret diskuterte langsiktige endringer i studieprogramtilbudet før sommeren, og nå kommer rektor tilbake med konkrete forslag. I orienteringen som blir gitt onsdag heter det at man nå ser en gradvis dreining mot økt konsentrasjon og profilering.

Dropper master i medisinsk teknologi

Blant program som legges ned er det toårige masterprogrammet i medisinsk teknologi. Programmet har få studenter, og fakultetene som eier det, NT og IME, har selv foreslått avvikling.

Også den toårige masteren i industriell design har hatt svak rekruttering, og foreslås nå omgjort til et internasjonalt program. Formelt skjer dette at det første legges ned, og at det nye, internasjonale opprettes.

Videre vil det erfaringsbaserte masterprogrammet på 120 studiepoeng i helseinformatikk bli redusert til 90 studiepoeng. Dette er det både faglige grunner til, samt at det er en del utfordringer med rekruttering og ressursbruk.

Programmet lærerprofesjon og yrkesutøvelse ved SVT- legges formelt ned, men gjenoppstår som studieretning under masterprogrammet i fag- og yrkesdidaktikk.

Lager ny master i folkehelse

Av nye fag foreslår rektor et nytt, internasjonal masterprogram innen Public Health ved DMF.

Programmet er tenkt å bli et bredt program som vil inneholde flere studieretninger innenfor folkehelsearbeid. I det første vil det tilbys kun en studieretning; Global Health, med halvparten nordiske og halvparten internasjonale studenter. Totalt vil det være 20 studenter ved oppstarten, og planen er å ta disse plassene av fakultetets ordinære samlede opptaksramme.

Rektor foreslår opprettet et nytt integrert, femårig lektorutdanningsprogram i kroppsøving og idrett ved SVT. Det forutsettes at SVT her løpende vurderer eventuelt faglig samarbeid med DMF og institutt for bevegelsesvitenskap framover.

Videre foreslås to nye videreutdanningstilbud i form av to internasjonale, erfaringsbaserte masterprogram på 90 studiepoeng. Det ene vil hete Master of Science in Management.  Det andre vil være er innen olje- og gassteknologi.

Cold Climate Engineering

Fra neste høst vil NTNU ved IVT også være med som samarbeidspartner i MSc-programmet Cold Climate Engineering. Dette er allerede vedtatt opprettet. Det er et program innenfor Nordic Five Tech- alliansen og anses som strategisk viktig.

To årsstudier vil bli vedtatt lagt ned fra neste studieår. Det ene er årsstudiet i kroppsøving og idrett ved SVT, men rektor presiserer at dette må sees i sammenheng med forslaget om opprettelse av det nye femårige lektorutdanningsprogrammet i kroppsøving og idrett. Det andre er årsstudiet i KRL ved HF, som har hatt få studenter over lengre tid.

Rektor har intensivert arbeidet med utvikling av studieporteføljen siden dette er et av virksomhetsmålene for NTNU. Det vises også til den nasjonale diskusjonen om antallet studietilbud i UH-sektoren er for høyt og at det finnes for mange studietilbud rundt om med for få studenter.

Flere endringer kommer

For Rektor er det viktig at spørsmålet står på agendaen ved NTNU, og på flere fakultet jobbes det nå med å vurdere enkeltstudieprogram og det totale tilbudet. Dette betyr at flere endringer er underveis, men at det i første omgang – for neste studieår - er  foreslått relativt få endringer.

I følge orienteringen til styret, har flere fakultet gitt tilbakemelding på at de jobber videre med å utvikle en mer robust profil på sine samlede tilbud.

- Forslaget om opprettelse av masterprogrammet Public Health er et slikt eksempel, hvor det på sikt er aktuelt å samle flere studieretninger under. Tilsvarende overbygning legger DMF opp til innen klinisk helsevitenskap, som er det andre hovedområdet for deres toårige Masterprogram, heter det.

Rektor vil ha myndighet selv

Innenfor NTNUs hovedprofil finnes i dag mange toårige, internasjonale masterprogram med relativt få studenter. Rektor viser til at de fleste av disse programmene like fullt er knyttet til robuste fagmiljøer, og at de reelle størrelsene på studentgruppene er som regel større enn antallet studenter på studieprogrammet.

Rektor nevner HF, som har en utfordring med flere små studieprogram. Også her kan fagmiljøene være robuste, men HF sliter med rekruttering til flere program. Fakultetet har derfor satt i gang en prosess der utviklingen av studieprogramporteføljen ses i sammenheng med strategisk personalplan for vitenskapelige stillinger.

Rektor vurderer også å fremme forslag om delegeringav myndigheten til å opprette og nedlegge enkeltstående studieprogram fra Styret til Rektor. Det følger av universitets- og høgskoleloven at det er adgang til å foreta en slik delegasjon.

Sintefsamarbeid, ranking, og publisering

På onsdagens styremøte skal styret også diskutere "Bedre sammen", det nye samarbeidet mellom NTNU og SINTEF som skal  løfte kvaliteten på forskningen og gi større muskler til å konkurrere med. Videre blir det en ny runde med rektors orienteringer om Saks-prosessen og struktur i høyere utdanning.  Styret får seg også forelagt et notat som tar seg universitetsrangeringer og betydningen av dem - sett fra NTNUs ståsted. Også et notat om den nye publiseringspolitikken ved NTNU ligger på styrets bord onsdag.

Les mer:

Mye vil ha mer

NTNU er allerede vekstvinneren på publisering, men skal bli bedre i alt, ifølge ny politikk.UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Vil bli ny direktør i Forskningsrådet

UiB-rektor Dag Rune Olsen er en av 15 personer som kniver om stillingen som administrerende direktør i Forskningsrådet.

Gjesteskribenten:

Mitt liv som digital

Du verden, så attikomme en stakkars dame på 48 år (som tross alt og på no time ble en, riktignok selverklært, kløpper på Teams og Zoom) kan føle seg!

Kinesisk SF:

Grensesprengende om hvordan vitenskapen redder menneskeheten

Forfatteren har begått en episk triologi om Universet beskrevet som en nådeløs krigsskueplass hvor det er alles kamp mot alle – og om hvordan vitenskapen redder menneskeheten fra å bli utslettet av fiendtlige sivilisasjoner. Han leses av den kinesiske eliten. Barack Obama skryter ham opp i skyene. Hva er det med Cixin Liu?

Ytring:

Førjulstanker ved NTNU

«Noen filosofer har ment at mennesket fødes som en ubeskrevet tavle... ...Men hvem hadde laget tavlen og skrivesakene, og hvem skriver?» spør Arne B. Johansen i denne ytringen.