Over 60 studier trekkes fra årets studieopptak – ingen fra NTNU

64 studier trekkes fra årets Samordna opptak. Årsaken er sviktende søkertall og strammere økonomi.

En rekke universiteter og høgskoler har trukket studier fra årets studieopptak. Her fra studiestart for studentene ved bachelorprogrammet Bygg- og miljø høsten i fjor.
Publisert

I alt trekkes 41 bachelor-, masterprogrammer og årsstudier, samt 23 etter- og videreutdanningstilbud, viser tall Khrono har innhentet fra de statlige universitetene og høgskolene.

Studietilbudene er lyst ut og så blitt trukket etter at søknadsfristen var ute.

Høgskolen i Innlandet, Høgskulen på Vestlandet, Oslo Met, Universitetet i Sørøst-Norge og Nord universitet har trukket flest studier.

Ifølge avisa har ikke NTNU trukket tilbake noen studier etter søknadsfristen, men NTNU opplyser at de har to studier som ble trukket før utlysning, og et studium som ble trukket 8. april. 

Det er imidlertid en del masterstudier som har nullopptak i år, men det ble vedtatt i desember, og disse studiene er derfor ikke lyst ut for årets opptak, opplyser NTNU til Khrono.

Følg UA på Facebook og Instagram.