Følg NTNU-styremøtet her

Akademisk boikott, NTNUs økonomi og instituttstruktur ved SU-fakultetet står på agendaen for tirsdagens møte. Møtet åpnes 08:55.

Publisert Sist oppdatert

Det blir et omfangsrikt styremøte tirsdag. Det går helt fra 08.00 om morgenen til 17.00 på ettermiddagen. 

Blant annet skal de diskutere NTNUs økonomi i første del av 2024. Universitetet har stort underskudd blant annet på grunn av en uventet baksmell på pensjoner. Der har ikke NTNU hatt helt oversikt. 

Det blir også diskusjon om akademisk boikott av Israel helt på slutten av dagen. Rektor har innstilt på et forslag der NTNU sier at de ikke vil inngå nye avtaler med israelske universitet. Han sier dette ikke er det samme som en boikott, mens aktivister sier det hvertfall er en delvis boikott.

Rektor vil ikke gå inn for at NTNU avslutter sitt samarbeid med våpenprodusent Kongsberg-gruppen. Det er ventet nye protestmarkeringer i sammenheng med dagens møte.

Instituttsammenslåing skal også opp på møtet. Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap skal slå sammen Institutt for geografi og Institutt for sosialantropologi, så lenge styret gir sitt ja. Saken har allerede blitt godkjent i fakultetets styre og dette er siste instans som må godkjenne endringen før den blir et faktum.

Kjøreplan for møtet

Sakstype Sakstittel Tid
S-sak 24/24Godkjenning av dagsorden og habilitetsvurdering05 min 08:00-08:05
Lukket møte
O-sak 14/24Muntlig orientering fra Riksrevisjonen20 min 08:05-08:25
S-sak 25/24Fullmakt ifbm. grunnerverv knyttet til NSC-prosjektet u.off jf. off.l. § 2310 min 08:25-08:35
O-sak 20/24Rektors orienteringer, del 1: NTNU Sak og UH sak – u.off jf. off.l § 23-110 min 08:35-08:45
Kort pause og åpning av møtet10 min 08:45-08:55
Åpent møte
S-sak 26/24Virksomhetsrapport 1. tertial 202430 min 08:55-09:25
S-sak 27/24Planleggingsrammer for 2025 og langtidsperioden40 min 09:25-10:05
S-sak 28/24Arbeid med dimensjonering av NTNUs samlede studieportefølje20 min 10:05-10:25
Pause10 min 10:25-10:35
O-sak 17/24Instituttstruktur – styrets rolle, formkrav til prosess20 min 10:35-10:55
S-sak 29/24Instituttstruktur – endring ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)20 min 10:55-11:15
O-sak 18/24Likestillings- og mangfoldsarbeidet ved NTNU20 min 11:15-11:35
Lunsj30 min 11:35-12:05
Faglig innlegg – Inga Strümke30 min 12:05-12:35
S-sak 30/24Utlysning av stillinger - prorektorer20 min 12:35-12:55
S-sak 31/24Utlysning av stillinger - dekaner og direktør VM20 min 12:55-13:15
S-sak 32/24Fullmakt fra styret for fastsettelse av midlertidig forskrift om betinget opptak, 2-årig masterstud.05 min 13:15-13:20
Pause10 min 13:20-13:30
O-sak 15/24Årlig orientering om NTNUs arbeid på sikkerhetsområdet30 min 13:30-14:00
O-sak 16/24Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse sikkerhet og beredskap – ROS30 min 14:00-14:30
Pause10 min 14:30-14:40
O-sak 19/24Ny UH-lov fra 1. august 202420 min 14:40-15:00
O-sak 20/24Rektors orienteringer, del 2: Løypemelding samarbeidsavtaler10 min 15:00-15:10
Eventuelt15 min 15:10-15:25
S-sak 33/24NTNU og Krigen i Gaza60 min 15:25-16:25
Pause10 min 16:25-16:35
S-sak 34/24Protokoll10 min 16:35-16:45
Lukket møteEvaluering30 min 16:45-17:15

Kilde: NTNU, En O-sak betyr en orienteringssak, mens en S-sak er en sak der styret bes om å gjøre et vedtak.

Følg UA på Facebook og Instagram.