Sit har søkt om 148 millioner til oppgradering av studentboliger

For å få fart på byggebransjen etter koronakrisen har regjeringen satt av midler som skal brukes på større oppgraderingsprosjekter. Sit har søkt om penger til å oppgradere studentboligene langs Moholt allé.

Studentboligene langs Moholt allé kan få et både innvendig og utvendig løft de neste årene.
Studentboligene langs Moholt allé kan få et både innvendig og utvendig løft de neste årene.
Publisert Sist oppdatert

I slutten av juni kunngjorde Kunnskapsdepartementet at regjeringen har satt av 250 millioner kroner som skal brukes på oppgradering av studentboliger, og som studentsamskipnader kan søke om.

Formålet med pengene er at de skal gå til prosjekter som kan starte opp raskt, og som dermed kan bidra til å øke den økonomiske aktiviteten innen byggebransjen i lys av koronakrisen, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås bekrefter at Sit har sendt inn søknad om tilskudd.

– Vi har søkt om midler til rehabilitering av bygningsmasse på Moholt studentby, og det er da snakk om tilskudd på 148 millioner kroner som skal brukes til byggene langs Moholt allé. Det er hovedsakelig snakk om firemannskollektiv som skal oppgraderes, og den totale kostnaden blir på 390 millioner kroner.

Søppelrom og sykkelbod blir hybler

Glørstad beskriver et rehabiliteringsarbeid som er stort i omfang, og som vil omfatte arbeid både innendørs og utendørs.

– Både ventilasjon og varmesystemer skal oppgraderes, og badene skal bygges om. Det vil også gjøres om på planløsningen i sokkelen på byggene for å bygge de om til hybler. I dag er disse arealene brukt til sykkelbod og søppelrom.

Planløsning med søppelrom er typisk for 70-tallet da disse byggene ble bygget, og de kravene som forelå da, forteller Aspås.

– Da skulle søppelbilene komme seg nært inn mot byggene for å hente søppel, mens i dag har man avfallsstasjoner samlet utendørs. Derfor skal disse arealene nå omgjøres til hybler, og det skal bygges nye utvendige sykkelboder.

Ombyggingen innendørs vil hovedsakelig skje etappevis fra neste sommer når folk flytter ut igjen, mens utomhusarbeidene kan starte allerede tidlig i 2021.

– Det skal tilrettelegges for mer aktivitet og trivsel rundt byggene, blant annet ved å etablere samlingspunkter hvor man for eksempel kan grille, sier Aspås.

Har vært planlagt lenge

Var det noen andre Sit-boliger dere vurderte å søke midler om å oppgradere?

– Det var egentlig kun dette prosjektet som var aktuelt å søke om midler til. Kravene for å søke om disse midlene var jo ganske strenge. Vi får ikke midler til generelle mindre rehabiliteringsarbeid og løpende vedlikeholdsarbeid. Det er snakk om større byggeprosjekter som skal påbegynnes veldig kjapt, sier Aspås.

Hun forteller at rehabiliteringsprosjektet i Moholt allé er noe de har jobbet med planlegging av en stund og prosjekteringsfasen startet allerede tidlig i år.

– Sånn sett er Moholt allé-prosjektet perfekt for denne tilskuddsordningen.

Det er tilsammen 468 hybelenheter som skal renoveres, og tilsammen 45 nye boenheter som etableres ved å gjøre om på planløsningen i sokkelen.

– Når dette prosjektet står ferdig vil det altså være 513 nyrenoverte studenthybler som står klar til bruk i Moholt allé. Det blir en stor en stor jobb, sier Aspås.

Fristen for å søke om tilskudd går ut fredag 24. juli.

Boligdirektør i Sit, Lisbeth Glørstad Aspås
Boligdirektør i Sit, Lisbeth Glørstad Aspås
Moholt studentby Herman Krags veg Sit
Moholt studentby Herman Krags veg Sit