Museer sliter med inntektene

Vitenskapsmuseet ved NTNU har et antatt tap på 0,5 millioner på grunn av manglende billettinntekter under koronanedstengningen. Men mange museer sliter mye mer.

Vitenskapsmuseet har hatt godt med besøk på utstillingene sine i juni og juli - etter en svært koronastille vår. Bilde fra en av VMs utstillinger.
Vitenskapsmuseet har hatt godt med besøk på utstillingene sine i juni og juli - etter en svært koronastille vår. Bilde fra en av VMs utstillinger.
Publisert Sist oppdatert

Museumsforbundet er bekymret for museer som ligger under Kunnskapsdepartementet. De faller utenfor de etablerte krisestøttordningene, skriver leder for Museumsforbundet, Liv Ramskjær, i et brev til Kunnskapsdepartementet.

I brevet påpeker Ramskjær at museene ikke får noen hjelp og støtte i en situasjon der de først ble stengt ned av Regjeringen, og fra mai kunne åpne med noen pålagte begrensninger.

Les mer om økonomien til museene her: God museumssommer.

Ferske tall Museumsforbundet har hentet inn viser at museene ble dårlig besøkt i juni, men for de aller fleste museene har besøkstallene tatt seg opp i juli. Likevel er det en nedgang i besøket også i juli på i gjennomsnitt 31 prosent sammenlignet med juli 2019.

Kulturhistorisk museum i Oslo er blant dem som rammes hardest. Museumsdirektør Håkon Glørstad har tidligere sagt til Forskerforum at han regner med å få et inntektsbortfall på 100 millioner kroner på grunn av korona.

500.000 i tap

NTNU Vitenskapsmuseets analyser så langt viser et antatt tap på i underkant av en halv million kroner for 2020.

square - Dette er knyttet til bortfall av billettinntekter og manglende omsetning i museumsbutikken, forteller Solveig Bakken, forsknings- og samlingssjef ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Museet var nedstengt i 11 uker i perioden fra 12. mars til første juni i år, og hadde smittevernsrestriksjoner i tida etter med begrensninger på antall besøkende som kan være inne på museet til enhver tid.

- Økonomisk betyr slike antall begrensninger en god del i helger der vi har flest betalende besøkende. Vi har i 2020 satset på en fornying og oppskalering av museumsbutikken, men ikke kommet langt nok slik at vi kunne tilby nettbutikk, sier Bakken.

Godt med besøk i sommer

Museet får derfor ikke ut en omsetningsøkning i butikken i 2020 i den grad det var forventet.

- Det positive er at vi har hatt godt med besøk til Vitenskapsmuseets utstillinger på Kalvskinnet i juni og juli, sier Bakken.

Dessuten har VM i hele perioden siden 12.03. hatt betydelig mer besøk i Ringve botaniske hage enn et normalår.

- Økt besøk i den botaniske hagen gir ingen økonomiske utslag, da det er fri inngang der. Vi synes likevel det er viktig å trekke fram at Trondheims befolkning har vist å sette pris på publikumstilbudet vi har i den botaniske hagen, sier hun.

Annen inntektsprofil

Hun sier NTNU Vitenskapsmuseet har per i dag en annen inntektsprofil enn for eksempel Kulturhistorisk og Naturhistorisk museum ved universitetet i Oslo, der en betydelig del av inntektene kommer fra besøkende til museene og spesielt utenlandske turister til ulike utstillinger og arenaer. 

Tall fra Museumsforbundet viser at Kulturhistorisk museum hadde 98.931 besøkende i juni 2019, og bare 3.052 besøkende i juni 2020.

- Hoveddelen av et forventet inntektstap i 2020 for Vitenskapsmuseets del, vil skyldes andre deler av museets virksomhet enn publikumsvirksomheten. Det kommer fra utsatt eller redusert aktivitet knyttet til forskningsprosjekter og utgravingsprosjekter innenfor kulturminnevernet, sier Bakken.

Hun vet ennå ikke hvor omfattende dette tapet vil bli.

- Det kommer an på hvor mye aktivitet som utsettes på ubestemt tid eller hva vi kan ta igjen i løpet av høsten. Vi følger situasjonen og rapporterer månedlig til NTNUs ledelse om den økonomiske situasjonen på samme måte som NTNUs fakulteter, sier Bakken.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.