Tror ikke NTNU vil fusjonere med tidligere HiNT

Aksel Tjora tror ikke NTNU kommer til å ta tidligere HiNT under sine vinger. – Men samtidig så har NTNU blitt et annet universitet etter fusjonen. NTNU burde kanskje ta et tydeligere regionalt ansvar isteden for å prøve å være et toppuniversitet? spør han.

– Nye NTNU er på vei tilbake til å bli en profesjonshøyskole og må ta konsekvensen av sin fusjonsiver, mener Aksel Tjora.
– Nye NTNU er på vei tilbake til å bli en profesjonshøyskole og må ta konsekvensen av sin fusjonsiver, mener Aksel Tjora.
Publisert

Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, spurte nylig i en ytring om NTNUs rektor kunne tenke seg å åpne opp for Nord-Trøndelag.

Bakgrunnen for spørsmålet var at rektoren ved UiT har satt døren på gløtt for Bodø. Dersom NTNU gjorde det samme for tidligere HiNT, kunne man få til en løsning for Nord universitet, som Fjellheim kaller «det kvalitetsmessig svakeste universitetet i Skandinavia».

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Usannsynlig med fusjon

Rektor Anne Borg ønsker ikke å kommentere spørsmålet fra Fjellheim.

Aksel Tjora, styremedlem valgt blant de vitenskapelig ansatte, sier det nok er tvilsomt at det blir noen fusjon med det som tidligere het HiNT (Høgskolen i Nord-Trøndelag).

– NTNU-fusjonen ligger tydelig i folks minne. Anne Borg sa da hun ble tilsatt at hun ville skape ro og stabilitet i organisasjonen, og det var alle glade for. Det er nok helt usannsynlig med en ny fusjon, sier Tjora.

Han påpeker også at HiNT tidligere har forsøkt å få fram en fusjon med NTNU, men at NTNU har sagt nei.

Hvilken rolle skal NTNU ha?

Samtidig mener han spørsmålet fra Fjellheim er en del av en større debatt om hva slags rolle NTNU egentlig skal ha.

– Vi har jo hatt en stor fusjon ved NTNU, og etter dette har NTNU sakket akterut på rangeringene. NTNU ligger for eksempel under UiO og UiB på målekriterier som publisering i nivå 2-tidsskrifter, og etterhvert har også ledelsen innrømt at fusjonen er en viktig årsak til det, sier Tjora.

LES OGSÅ: Han spådde at NTNU ville falle på rangeringene- og fikk rett

Han påpeker at de tidligere høyskolemiljøene har lagt mindre vekt på forskning.

– Dermed vil antall publikasjoner per vitenskapelig ansatt måtte gå ned med innfusjonerte høyskolemiljøer, sier han.

Et annet universitet

Han mener derfor at NTNU er et ganske annet universitet i dag enn det var før fusjonen.

– Mange innser nok at fusjonen var en tabbe. Selv mener jeg NTNU burde holdt fast ved en streng akademisk tradisjon i en faglig elitedivisjon. Men nå har NTNU satt seg i denne situasjonen, med langt større spenn i forskningsambisjoner i ulike miljøer. Da er spørsmålet om institusjonen burde ta et tydeligere regionalt ansvar isteden for å prøve å være et toppuniversitet? Og hvis NTNU skal ta det regionale ansvaret, er det naturlig å tenke på tidligere HiNT, sier Tjora.

LES OGSÅ: Ikke like attraktivt å være NTNU-professor

Han påpeker at de mindre lærestedene, som Gjøvik og Ålesund, har fått til svært gode samarbeid med næringslivet i regionene.

– Dette er kanskje ikke NTNU så flinke til å lære av, fordi man har et større «utsyn», men kanskje er det ikke lenger rollen som «eksellent» NTNU kan ha nå, etter en fusjon i bredden, sier Tjora.

NTNU har et mål om å løfte de andre miljøene når det gjelder publisering og forskning.

– Å løfte også de mindre institusjonene til å hevde seg internasjonalt, mot internasjonal eksellens, er et fint mål.Samtidig må man også ved NTNU innse at ikke alle kan gjøre mer av alt, med samme eller sågar færre ressurser, sier Tjora.

Han mener NTNU må ta konsekvensen av fusjonen.

– Nye NTNU er på vei tilbake til å bli en profesjonshøyskole og må ta konsekvensen av sin fusjonsiver. NTNU står nå i en slags spagat og jeg er usikker på om institusjonen greier å samle beina.

Et stort feilgrep

Han ser derfor fornuften i Fjellheims forslag, selv om han ikke tror tiden er inne for en ny fusjon nå.

– Egentlig mener jeg hele strukturendringen har vært et stort feilgrep. HiNT hadde nok greid seg bedre dersom de ikke hadde blitt en del av Nord, sier Tjora.

Han sier vi tidligere hadde tydelige institusjoner med ulike nivåer og ulike samfunnsroller.

– Men nå er alle snart flercampusuniversiteter med urealistiske ambisjoner, der den regionale rollen blir implisitt ansett som mindreverdig. Det er en situasjon som alle taper på, og resultat av en absurd politikk fra høyeste hold, sier Tjora.

Styremedlem Kristin Melum Eide sier hun ikke har så mye å kommentere til Fjellheims forslag.

– Jeg var sterkt imot den første fusjonen, sier Melum Eide, og henviser til en kronikk hun skrev om saken i 2019.

Les Melum Eides kronikk her