Ocean Space Centre

Politikerne ønsker et senter som kommer naboene til gode

Torsdag skal reguleringsplanen for Ocean Space Center gjennom siste runde med behandling hos de folkevalgte i Trondheim.

En illustrasjon av Ocean Space Centre sett fra Kong Øysteins veg.
Publisert Sist oppdatert

«Det er viktig at naboene i området har tilgang til grøntstrukturer og nytt uteareal som blir opparbeidet. Utbygger, i dialog med naboene, må se på mulighetene for å utarbeide veggfasader som fremstår publikumsvennlige... ...Kantina/kafeteria som etableres bør gjøres tilgjengelig for andre enn ansatte og studenter ved NTNU/SINTEF, slik at også naboer og andre kan benytte tilbudet.» står det i en flertallsmerknad til torsdagens behandling av Ocean Space Center (OSC) i bystyret i Trondheim.

Merknaden er signert Arbeiderpartiet, Høyre, Miljøpartiet de Grønne, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti. De foreslår for eksempel klatrevegg, kunst eller spesiell belysning for å gjøre bygget mer innbydende.

Les Universitetsavisa torsdag kveld for å se hvordan behandlingen i bystyret gikk.

Tredelt kritikk

Men blant naboene, som har kjempet med nebb og klør for å hindre utbyggingen er ikke et vakkert ytre nok til å snu stemningen.

- På nåværende tidspunkt er klatrevePgg knapper og glansbilder og bare tull, sa en av naboene til Universitetsavisa etter at bygningsrådet vedtok å sende reguleringsplanen for området videre til bystyret for endelig avgjørelse.

Kritikken fra naboene er tredelt:

1) Det planlagte bygget blir for massivt, spesielt i høyden, noe som vil føre til negative konsekvenser for bebyggelsen rundt i form av blant annet dårligere solforhold.
2) Byggingen, og bygget, vil gå utover akebakken Spruten som er et viktig lekeområde for barn i området, samt ødelegge Tyholtskogen.
3) I anleggsfasen på fem til syv år vil avstengte områder, samt bruken av skoleveier og smale grusveier gjennom boligfelt som anleggsveier, føre til en kraftig merbelastning for naboene.

Ladehammeren?

Et av løsningsforslagene fra naboene har vært å flytte deler av OSC, da spesifikt det store Sjøgangsbassenget, til et annet sted enn Tyholt.

Dette har også Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen fremmet forslag om før torsdagens bystyremøte.

«Utbyggingen fremstår som altfor massiv til å ligge i et boligområde.» skriver han i forslaget og påpeker at de gamle byggene til Ladejarlen videregående skole på Ladehammeren har stått tomme de siste årene og at veien mot oppstart av en konkret prosjektering av området derfor er kort.

«Deler av Ocean Space Centre kan tidsmessig realiseres like raskt ved Ladehammeren som på Tyholt. En rask beslutning kan føre til at man får til gode løsninger både på Tyholt og Ladehammeren, og at et marint senter blir lokalisert tett på byens sjøområde.» skriver Nilsen.

Men NTNU vil ikke ha et stykkevis og delt OSC. Dekan Olav Bolland ved Fakultet for ingeniørvitenskap har tidligere uttalt at det har vært utredet alternative tomter for det nye storsenteret.

- Det er gjort mange forstudier på hvor OSC bør ligge. Minst tre alternative plasseringer er utredet. Konklusjonen fra Nærings- og fiskeridepartementet, som NTNU stiller seg bak, er at Tyholt er det beste stedet for OSC. Det handler om grunnforhold, nærhet til campus Gløshaugen for studentene, og kostnader til både investering og drift, sa han til Universitetsavisa i mai.

Interne diskusjoner

Men internt på NTNU har det også vært uenighet om hvor senteret bør plasseres. I juli gikk syv ansatte ved Institutt for marin teknikk ut og sa at et senter på Ladehammeren ville legge bedre til rette for fremragende forskning.

– Vi har snakket mye om det internt, og det er delte meninger. Men det har vært bred involvering i komiteer og med allmøter. Folk har blitt hørt, selv om ikke alle har fått det som de vil. Det er stort trykk, både fra ansatte og publikum - men det er naturlig at folk engasjerer seg, sa instituttleder Sverre Steen i etterkant av innlegget og holdt fast på at Tyholt er beste plassering av senteret.

Byggestart er planlagt til 2022 med ferdigstillelse en gang mellom 2027 og 2029.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.