NTNU-styret:

Vil unngå å skvise interne søkere

Søkerne til stillingene som instituttledere må ha vitenskapelig kompetanse, slo NTNU-styret fast på gårsdagens styremøte.

Mye må være på plass før 52 ansatte instituttledere installerer seg på kontorene 1.august. Mange av styremedlemmene var opptatt av utlysningsteksten da rektors notat om prosedyrer og betingelser ble diskutert.

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby la i sin gjennomgang vekt på å vise hvilke innspill og reaksjoner som er kommet fra ansatte og dekaner på notatet. Hun viste blant annet til leserbrevet i UA fra professor Sigurd Skogestad.

Kompetanse og erfaring

I leserbrevet reagerer han på følgende formuleringer i notatet:

«Søkere til instituttlederstillingen må ha:

- ledererfaring fra universitet, høyskole eller andre forskningsinstitusjoner

- dokumentert vitenskapelig kompetanse normalt på minimum førsteamanuensisnivå innenfor et av instituttet- eller fakultetets fagområder.»

Skogestad tolker dette som at bruken av ordet "normalt" betyr at kravet til vitenskapelig kompetanse fjernes. Han foreslår derfor at ordet normalt strykes og at setningen om ledererfaring endres til: «Søkere til instituttlederstillingen må ha gode lederegenskaper, normalt med ledererfaring fra universitet, høyskole eller andre forskningsinstitusjoner»

En leders legitimitet

Debatten i styret handlet deretter om bruken av ordet normalt, og om det er bedre å kreve lederegenskaper enn ledererfaring i utlysningsteksten.

Styremedlem Helge Holden var enig med Skogestad:

- En instituttleder har ingen legitimitet uten å ha minimum førsteamanuensis-kompetanse. Ordet normalt må fjernes. Å kreve ledererfaring er helt urimelig og oppsiktsvekkende, og gjør det vanskelig for interne søkere å kvalifisere seg, hevdet han.

Bjarne Foss var også bekymret for at instituttledere uten vitenskapelig kompetanse ikke vil ha legitimitet.

- Det å være professor gir også lederkompetanse. Det må vi anerkjenne, sa han.

Talte for lederegenskaper

Anne Kristine Børresen sa seg enig med Holden og Foss, og prøvde å finne rett ord på rett plass i teksten:

- Hva med å erstatte ledererfaring med lederegenskaper? foreslo hun, i pakt med forslaget Skogestad fremmet i sin tekst.

Mange av styremedlemmene nikket anerkjennende og poengterte at lederegenskaper ofte er viktigere enn ledererfaring.

- Det er ikke intensjonen å gjøre det vanskelig for interne søkere. Vi må ikke ødelegge for intern rekruttering. Det er kurant å stryke ordet normalt, sa Torbjørn Digernes.

Anne Kristine Børresen kom deretter med et nytt forslag til endret formulering:

- Hvis vi i teksten skriver lederegenskaper/ledererfaring, så åpner vi for begge deler, konstaterte hun

Enden på visa ble at ordet normalt strykes og at intensjonene i diskusjonen blir fanget opp når notatet revideres.

Intern tilsetting

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby nevnte også innledningsvis at et par fakultet har vært opptatt av å tilsette instituttledere internt.

Dekanus Kathrine Skretting ved Det humanistiske fakultet har i et tidligere intervju med UA klart gitt uttrykk for at fakultet ikke har råd til å opprette nye stillinger for instituttledere som er rekruttert eksternt, når åremålsperioden deres er over.

- Faglige behov må avgjøre hvor vi skal vokse og hvor vi skal krympe. Vi må bruke de folkene vi har. Å utvide med stillinger basert på lederkompetanse blir dyrt for oss, sa hun i intervjuet.

Skretting håper derfor at fakultetet kan slippe å ansette ledere utenfor NTNU.

Ekstern utlysing skal være normen

I notatet fra rektor vises det til Tjenestemannslovens bestemmelser om at stillinger i staten skal kunngjøres offentlig med mindre annet er fastsatt. Rektor slår dermed i notatet fast at det normale ved tilsetting av instituttledere skal være ekstern utlysning. Men føyer også til:

«…vi anmoder styret om å vurdere om det bør åpnes for å la fakultetene og Vitenskapsmuseet velge mellom intern og ekstern kunngjøring.»

Dette punktet ble ikke kommentert av styremedlemmene på gårsdagens styremøte.

Styremedlem Anne Kristine Børresen var opptatt av at lederegenskaper er like viktig som ledererfaring, noe Karin Røding også sa seg enig i. Børresen sjonglerte med ordene i utlysningsteksten og fant ei løsning styret kunne leve med. 
    
      (Foto: Tore Oksholen)

Styremedlem Anne Kristine Børresen var opptatt av at lederegenskaper er like viktig som ledererfaring, noe Karin Røding også sa seg enig i. Børresen sjonglerte med ordene i utlysningsteksten og fant ei løsning styret kunne leve med.  Foto: Tore Oksholen

Å kreve ledererfaring er helt urimelig og oppsiktsvekkende, og gjør det vanskelig for interne søkere å kvalifisere seg.

Helge Holden, styremedlem
Ansetter instituttledere
For første gang skal 52 instituttledere ansettes ved NTNU. Styret diskuterte i går hvordan en felles utlysningstekst bør formuleres. De var enige om at instituttlederne må ha minimum førsteamanuensis-kompetanse, og justerte teksten for å ta hensyn til dette. Flere hadde på forhånd advart mot ei formulering som gjør det mulig å ansette ledere uten slik kompetanse. Tidsplanen videre, før instituttlederne inntar kontorene 1.august, er:
 • 10.april: Søknadsfrist for å søke på stillingene som instituttledere.
 • Slutten av mai: Instillingsutvalgene gjennomfører førstegangsintervju.
 • Fra 21.mai: Innstillingsutvalgene gjennomfører andregangsintervju.
 • 29.mai: Tilsetting i Ansettelsesutvalget.
 • 12.juni: Frist for de nye instituttlederne til å takke ja til stillingene.
 • 1.august: Tiltredelse.
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby trakk fram innspill og reaksjoner fra dekaner og ansatte da hun orienterte om hvordan tilsetting av instituttledere skal foregå. 

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby trakk fram innspill og reaksjoner fra dekaner og ansatte da hun orienterte om hvordan tilsetting av instituttledere skal foregå. 

Relaterte artikler

Instituttledere:

Vil ha instituttledere fra egne rekker

Neste år skal NTNU for første gang tilsette instituttledere ved alle fakultetene. Dekanus Kathrine Skretting kan ikke se at HF har økonomi til å rekruttere ledere eksternt.

Disse vil bli instituttledere

De blir regnet for å væres NTNUs viktigste ledere. For første gang skal samtlige instituttledere ved NTNU ansettes. Her er alle søkerne til de 42 stillingene.

- Energien må hjelpes ut

- Jeg stiller meg til disposisjon for inkvisisjon, sa rektor Torbjørn Digernes til et fullstappet auditorium på Dragvoll tirsdag. Inkvisitorene var i dette tilfellet to forskere med ekspertise på ledelse og organisasjoner.

Instituttledere må ha vitenskapelig kompetanse

Rektor har en ambisjon om at NTNU skal bli en internasjonal ledende institusjon. Samtidig fremmer Rektor nå et forslag til styret om at vitenskapelig kompetanse ikke lenger er et krav for å være instituttleder.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Disputerer om erfaringene med å sitte ni år i fengsel

Han satt over ni år i fengsel. 26. august disputerer Andreas Ribe-Nyhus med avhandlinga «Indre og ytre soning».

Syv av åtte fakultet har ikke planer om ekstra koronatiltak

Torsdag ble det kjent at et fakultet ved NTNU har innført innreisekarantene for ansatte. De øvrige fakultetene forholder seg foreløpig til NTNU og myndighetene sine retningslinjer.

At «tyskervitsen» ble en sak, er problematisk på mange måter

Når folkeskikk settes opp mot ytringsfrihet, ender vi med at bare ufarlige utsagn kan fremmes.

Anbefaler munnbind i enkelte situasjoner

Helsedirektoratet ønsker nå bruk av munnbind enkelte steder og i enkelte situasjoner.