NTNU vil diskutere iranere med sin eier

NTNU-ledelsen har tillit til PSTs arbeid og vurderinger, men ønsker å diskutere situasjonen for iranske stipendiater med Kunnskapsdepartementet.
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby. 
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby.  Foto: Sølvi W. Normannsen

Dette var budskapet fra organisasjonsdirektør Ida Munkeby på dagens møte i Sentralt samarbeidsutvalg (Sesam). På forhånd hadde Tekna varslet at de ønsket å høre NTNU-ledelsens syn på at fire iranske stipendiater ved NTNU ikke får opphold i Norge. Årsaken er at PST vil forhindre overføring av sensitiv kunnskap til det iranske regimet.

LES OGSÅ PST forsvarer utkasting

- Vårt overordnede budskap er at NTNU selvfølgelig følger nasjonal politikk på området. Vi føler likevel behov for å få avklart noen av de dilemmaene som blant annet er belyst i innleggene i UA, sier Munkeby.

Fagmiljøene klager til UDI

Tre NTNU-institutter har sendt inn klagebrev til politiet på vegne av hver sin iranske student som er nektet opphold. Instituttene ber UDI omgjøre avslagene.

UA har fortalt historien til Madhi Ghane, som kom til NTNU for å forske på flytende vindturbiner til havs. Han må innen tirsdag reise ut av landet etter at UDI ga ham avslag på midlertidig oppholdstillatelse med følgende begrunnelse:

« Etter en vurdering av søkerens bakgrunn og det tilbudte arbeidet, mener UDI at en oppholdstillatelse til søkeren vil innebære en fare for ulovlig kunnskapsoverføring av sensitiv teknologi, og derfor omfattes av eksportkontrolloven § 1 første ledd samt FNs og EUs sanksjoner mot Iran

Departementets politikk

Organisasjonsdirektøren peker på at NTNU skal rekruttere de beste kandidatene, men samtidig er universitetet forpliktet til å følge eksportkontrolloven, samt norsk politikk overfor Iran.

Allerede 7. april får NTNU sjansen til å diskutere problemstillingene med sin eier, Kunnskapsdepartementet. Da har departementet invitert universitets- og høyskolesektoren til et seminar i Oslo om ulovlig kunnskapsoverføring. Temaet blir blant annet universitetenes plikt til å forhindre slik overføring av kunnskap.

- Vi deltar på dette møtet for å bli orientert om departementets politikk og få synliggjort NTNUs dilemmaer, sier Munkeby.

Altfor lang saksbehandling

Hun opplyser at NTNU løpende har jobbet med saksbehandlingstida. Mahdi Ghane, for eksempel, kom til Norge i september, men fikk først avslag i slutten av februar. Andre søkere har opplevd å vente enda lengre på svar fra UDI.

Forskernes rolle

- Bjørn Skallerud i Tekna mener det er fagmiljøene som kan vurdere hvordan forskningen kan brukes eller misbrukes, og at man må ha tillit til at professorene greier å håndtere slike spørsmål profesjonelt. Hva er din kommentar?

- Det ønsker jeg ikke å ha noen mening om, men vil presisere at NTNU forholder seg til nasjonal sikkerhetspolitikk, sier hun.

PST gjester NTNU

Ida Munkeby forteller at NTNU på tirsdag får besøk av PST, som skal delta på dekanmøtet. Dette er et lenge planlagt møte, der dekanene skal få PSTs blikk på NTNU.

- Jeg vil tro at noen av dekanene også vil ha spørsmål knyttet til de iranske stipendiatene, og at saken også vil bli diskutert der.

Fornøyd Tekna

Tekna-leder Bjørn Skallerud mener dagens diskusjon på Sesam-møtet var bra, og sier han er fornøyd med måten NTNU-ledelsen vil håndtere disse spørsmålene på framover.

Stipendiat Madhi Ghane ved Senter for skip- og havkonstruksjoner: En av fire iranere ved NTNU som har fått avslag på opphold. 
    
      (Foto: Solveig Mikkelsen)

Stipendiat Madhi Ghane ved Senter for skip- og havkonstruksjoner: En av fire iranere ved NTNU som har fått avslag på opphold.  Foto: Solveig Mikkelsen

Bjørn Skallerud: Tekna er fornøyd med hvordan NTNU håndterer iraner-sakene. 

Bjørn Skallerud: Tekna er fornøyd med hvordan NTNU håndterer iraner-sakene. 

Relaterte artikler

Bovim ber UDI om svar

Tre nye iranske stipendiater har fått avslag på søknader om midlertidig oppholdstillatelse i Norge. NTNU-rektor Gunnar Bovim mener universitetet kan tape kampen om de beste hodene.

Iranske stipendiater kastes ut

NTNU-stipendiatene Hamideh Kaffash og Babak Khalaghi har fått beskjed av UDI om å forlate landet. – UDI leker med folks karriere, mener Kaffash.

NTNU har anket utkastelse av iranere

Rektor Gunnar Bovim mener UDI ikke følger sin egen liste over sensitive fagområder og forventer nøye politisk behandling av problematikken.

Fortvilt stipendiat fra Iran kastes ut

Iranske Mahdi Ghane fikk stipend ved NTNU for å forske på vindturbiner til havs. Nå vil UDI kaste ham ut av landet på grunn av sanksjonene mot Iran.

Veileder reagerer på avslag

– At UDI nekter Mahdi Ghane opphold i Norge, er uforståelig, sier CeSOS-direktør Torgeir Moan. Han viser til at forskning gjort av ph.d.-kandidater blir offentlig tilgjengelig.

Vil diskutere utkasting

Tekna mener situasjonen for iranske stipendiater ikke er akseptabel. Nå vil den lokale fagforeninga at NTNU-ledelsen skal ta affære.

PST forsvarer utkasting

PST mener universitetene har et ansvar for at sensitiv kunnskap ikke kommer på avveie. Tjenesten utfordrer lærestedene til å diskutere om de er sitt ansvar bevisst.

Forpliktet til sanksjoner

Fra nyttår fikk UDI myndighet til å avslå enkelte oppholdssøknader direkte. Justis- og beredskapsdepartementet følger med på «iranersaken» og vurderer regelverket fortløpende.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kan gå mot mer hjemmekontor

Siden i vår har hovedregelen for oppstart vært at NTNU-ansatte skal tilbake på campus i august. Nå skal NTNU revurdere innholdet i denne regelen.

Studenter ble smittet av covid etter arrangement på campus

Fem studenter ved Aarhus universitet er smittet av covid etter å ha deltatt på ett stort arrangement på campus.

Semesterstart nærmer seg - studentledere holder pusten

For første gang foregår studiestart mens en pandemi pågår. Ledere av studentorganisasjoner i Trondheim ser fram til et nytt semester hvor studentene får innta campus igjen. Samtidig er de bekymret.