- Styrene ved HiÅ og HiST bør utvide til 15 medlemmer

I dag diskuterer styret ved Høgskolen i Ålesund fusjon og styresammensetning, og mandag 18. mai skal samme sak opp i styret ved HiST. Begge bør foreslå en utvidelse til 15 medlemmer, oppfordrer Sturla Søpstad, leder i NTL ved NTNU.
Leder for NTL, Sturla Søpstad. 
        
            (Foto: Solveig Mikkelsen)

Leder for NTL, Sturla Søpstad.  Foto: Solveig Mikkelsen

Styret ved Høgskolen i Ålesund får NTNU-fusjonen på bordet etter lunsj i dag. Det store spørsmålet er om HiÅ-styret stemmer NTNU-styret midt i mot.

- Jeg beklager vedtaket NTNUs styre fattet 8. mai om å fortsette til august 2017, med en utvidelse med en representant for studenter, vitenskapelig ansatte og eksterne, sier NTLs leder ved NTNU, Sturla Søpstad.

Vedtok egen fortsettelse

I forrige uke forkastet styret ved NTNU, etter benkeforslag fra Bjarne Foss, å vedta sin egen fortsettelse ut over årsskiftet, hvor NTNU opphører å eksistere i sin nåværende form. Den opprinnelige innstillingen, som gikk på at dagens styre skulle overlate makta til et nyvalgt styre, midlertidig utvidet med en representant fra de vitenskapelig ansatte og en fra studentene, ble forkastet.

I Foss’ forslag, som ble vedtatt enstemmig, fortsetter dagen styre med utvidelse fra 3 representanter: To som nevnt tidligere, og én fra de eksterne, også dette som resultat fra et benkeforslag.

Tidligere har styret ved Høgskolen i Gjøvik hatt saken til behandling. HiG-styret sluttet enstemmig opp om den opprinnelige innstillingen.

Søpstad mener vedtaket er uheldig både av hensyn til fusjonen og at de ansatte vil ha en enda svakere stemme. Ansatt representasjon før NTNUs vedtak var fem av 11 representanter, etter vedtaket er fordelingen 6 av 14. Dette svekker ansatt demokratiet ytterligere.

Spørsmålet er nå om HiÅ går NTNU midt i mot i denne saken.

Fra 14 til 15

Én mulighet at HiÅ-styret godtar NTNU-styrets beslutning om å forlenge sin funksjonsperiode, men med ett tillegg: Det midlertidige styret som skal regjere neste år utvide, ikke med tre men med fire representanter, hvor den fjerde  velges blant de teknisk-administrative. Flere uttrykker bekymring for at de ansattes representasjon i det utvidede styret svekkes, fra 5 av 11 i dagens styre til 6 av 14 i det utvidede.

Dersom man får inn én til fra de teknisk administrative vil balansen være omtrent som i dag.

- Noen kan bli stående uten

Sturla Søbstad, leder for NTL ved NTNU, går inn for en slik løsning. Han peker dessuten på at med det vedtatte benkeforslaget, risikerer man at én av høgskolene blir stående uten representasjon i det utvidede styret.

- Selv med denne utvidelsen er det ikke mulig å sikre at alle tre høgskolene får en representant i styret, sier Søbstad.

- Eneste mulighet for det er at HiST og HiÅ foreslår en ytterligere utvidelse til 15 medlemmer.

De teknisk-administrative merker fusjonen mest

Han understreker at utvidelsen må være forbeholdt de teknisk-administrative, som fortsatt bare har én av 14 representanter slik det er foreslått.

- Kanskje er det den gruppen som vil merke fusjonen mest, sier Søbstad.

- En slik utvidelse gjør det mulig å sikre at alle de høgskole kan få en plass i styret. Hvis ikke dette kan gjøres ved hjelp av endringer i valgreglementet , kan organisasjonene i fellesskap med  studentene, for eksempel ved bruk av valglister, prøve å sikre at de tre nye plassene blir fordelt mellom de tre høgskolene.

- Dette er en løsning både departement og NTNUs styre må kunne tilslutte seg, oppfordrer NTL-leder Sturla Søbstad.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.

Ansettelse av instituttledere:

NTNU foreslår unntak for vitenskapelig kompetanse

NTNUs ledelse åpner for å ansette instituttledere uten vitenskapelig førstekompetanse.

Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

Tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.