Lav tillit til NTNU-ledelsen i Forskerforbundet

Forskerforbundet ved NTNU ville ikke gå ut med undersøkelse om tillit til NTNU-ledelsen og fusjonsmostand i media fordi NTNU allerede hadde tatt grep.
Kristian Steinnes (t.v.) i Forskerforbundet og Øystein Risa i Tekna ved NTNU har utført spørreundersøkelser blant sine medlemmer som viser lav tillit til NTNU-ledelsen og moststand mot fusjonen. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Kristian Steinnes (t.v.) i Forskerforbundet og Øystein Risa i Tekna ved NTNU har utført spørreundersøkelser blant sine medlemmer som viser lav tillit til NTNU-ledelsen og moststand mot fusjonen.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Etter at Tekna hadde gjennomført en undersøkelse før sommeren, fulgte Forskerforbundet ved NTNU opp med en tilsvarende undersøkelse blant sine medlemmer. Ifølge leder Kristian Steinnes var det stort sammenfall med Teknas resultater. Tekna-undersøkelsen viste at 47,1 prosent av respondentene manglet tillit til NTNU-ledelsen, og at 65 prosent fortsatt var helt eller delvis mot fusjon. Tekna-leder Øystein Risa redegjorde for resultatene i en kronikk i Universitetsavisa.

Vil ikke bli fremstilt som lakei

Adresseavisen skriver fredag at Forskerforbundet holdt resultatene fra sin undersøkelse internt og unna offentligheten. Steinnes er ikke enig i dette.

- I tillegg til at vi har sendt ut en lengre epost med hovedfunn til medlemmene, har vi tatt opp funnene med ledelsen. Vi foretok en undersøkelse fordi vi ønsket bedre kunnskap om hva våre medlemmer mente om en rekke saker – også saker som ikke var knyttet direkte til fusjonen. I neste omgang benyttet vi denne informasjonen i møte med ledelsen, og i en rekke fora der Forskerforbundets medlemmer sitter. Hovedfunnene i undersøkelsen har vi sendt til alle våre 1450 medlemmer, sier han.

Steinnes begrunner denne fremgangsmåten med at resultatene var sammenfallende med Tekna-undersøkelsen, og at da Forskerforbundets resultater var klare var det allerede tatt grep.

- Rektor tok umiddelbart tak i saken. Han kom frem til at det var en god idé å ta en runde på instituttene for å møte NTNU-befolkningen direkte. Dette ble en enorm runde, og at rektor prioriterte dette viser at saken ble tatt på stort alvor, sier Risa.

Tekna-lederen sier han blir forbannet om han blir fremstilt som en lakei for NTNU-ledelsen. Det samme gjelder Steinnes.

LES OGSÅ: Rektor på turné for å bygge tillit

BAKGRUNN: Sterkt splittet styre vedtok fusjon

Mener medieomtale ikke tjener saken

Verken Steinnes eller Risa ønsker å gi ut datagrunnlaget for de respektive undersøkelsene, men UA får opplyst at svarprosenten var omtrent 55 i begge.

- Undersøkelsene er først og fremst gjort for vår egen del, slik at vi har kunnskap og bakgrunnsmateriale for å uttale oss på medlemmenes vegne. Vi vil ikke gi mediene carte blanche. Vi har lovet medlemmene våre å ikke gå ut med råmaterialet, sier Risa.

- Undersøkelsen er, som understreket, en måte for organisasjonene å skaffe informasjon om hva medlemmene mener om en rekke saker. Det finnes meg bekjent ingen krav om at slike resultater skal sendes ut til media, noe vi heller ikke gjør med mindre det tjener saken. Vi er mer opptatt av at ledelsen lytter til oss enn antall medieoppslag, sier Steinnes.

Han mener det er fare for at anonymiteten kan trues ved at enkeltmiljøers, og kanskje personers, meninger vil kunne identifiseres om de gir fra seg undersøkelsene.

- Dessuten ville vi gå ut over det vi lovet medlemmene da vi sendte ut undersøkelsen ved å gjøre dette. Da vi sendte den ut skrev vi følgende: ”Resultatet fra spørreundersøkelsen vil ikke bli distribuert til andre enn lokallagene hos fusjonspartene. Hovedfunn fra undersøkelsen vil imidlertid bli brukt i offisielle sammenhenger. Undersøkelsen er anonym”, sier Steinnes.  

- Det ville være uredelig også overfor våre medlemmer om vi etterpå gjorde det motsatte av det vi lovet, sier Steinnes.

Ønsker ikke å fyre opp fusjonsomkamp

De to fagforeningslederne er også skeptiske til hvordan data fra undersøkelsen kunne ha blitt vinklet i media.

- Prosenttall fra undersøkelsen blir vel ikke endret av journalister?

- Statistikk blir misbrukt av media daglig, sier Risa.

- Hvorfor er det problematisk for dere om artikler om undersøkelsene vinkles negativt for NTNU-ledelsen?

- Vi er ikke redde for å kritisere ledelsens valg, sier Risa.

- Det er viktig å presisere, skyter Steinnes inn, før Risa fortsetter:

- Vi har ikke noe ønske om å fyre opp en omkamp om fusjonen.

- Vi vet jo at mange av våre medlemmer var og er fortsatt i mot fusjonen, sier Steinnes.

Ikke overrasket over resultatene

Lederen av Forskerforbundet ved NTNU svarer bekreftende når UA spør om de ville ha handlet annerledes om resultatene i undersøkelsen ikke var sammenfallende med Teknas undersøkelse:

- Vi hadde kanskje valgt en annen tilnærming. Iallfall hvis ikke ledelsen allerede hadde sagt at den tar innover seg kritikken som kom fram, sier Steinnes.

- Ble dere bedt om å ikke gå ut med resultatene?

- Nei, svarer Risa og Steinnes i kor.

- Hadde dere forventet et annet resultat?

- Resultatene var ikke så overraskende, men forskjellen mellom noen av fakultetene var større enn jeg hadde trodd, sier Risa.

Heller ikke Steinnes var overrasket, men sier han skulle ønsket man hadde undersøkelser fra før fusjonsbeslutningen, slik at man kunne ha sammenlignet og analysert utvikling og forskjell.

Det finnes meg bekjent ingen krav om at slike resultater skal sendes ut til media, noe vi heller ikke gjør med mindre det tjener saken. Vi er mer opptatt av at ledelsen lytter til oss enn antall medieoppslag.

Kristian Steinnes, leder i Forskerforbundet ved NTNU
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.

Ansettelse av instituttledere:

NTNU foreslår unntak for vitenskapelig kompetanse

NTNUs ledelse åpner for å ansette instituttledere uten vitenskapelig førstekompetanse.

Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

Tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.