Ser at ansatte mister oppgaver og de første tilløpene til overtallighet

Fusjonen skaper usikkerhet rundt framtidig bemanningsbehov. Nå kan det skje at NTNU opphever maksgrensen på 6 måneder for bruk av vikarbyrå og at det etableres en pool for overtallige.
Makt. De var fire rektorer, nå blir det én. Rektor Gunnar Bovim ber styret om  fullmakt til å utarbeide hvilke tiltak som er best egnet til å løse utfordringer rundt nye NTNUs bemanningsbehov.  
    
      (Foto: Kristoffer Furberg)

Makt. De var fire rektorer, nå blir det én. Rektor Gunnar Bovim ber styret om  fullmakt til å utarbeide hvilke tiltak som er best egnet til å løse utfordringer rundt nye NTNUs bemanningsbehov.   Foto: Kristoffer Furberg

Hvis rektor får det som han vil, kan det i tillegg bli opprettet en virtuell pool der overtallige kan registrere seg, og kanskje får nye NTNU også et sentralt tilsettingsråd. Alt for å kunne håndtere usikkerheten rundt fremtidig bemanningsbehov som er første sak på dagsorden når NTNUs styre møtes på Jægtvolden i inderøy i dag.

Vet ikke hvor mange

For allerede nå ser man tilløp til overtallighet. Først ble fire rektorer redusert til én, nå ser man allerede flere teknisk og administrativt ansatte som mister sine arbeidsoppgaver. Ingen skal sies opp, men det er mye usikkerhet som skal takles rundt overtallighet når Norges største universitet går på lufta om fire måneder.

Fra dag én er det enkelte funksjoner som vil overlappe hverandre. Det gjelder særlig teknisk og administrativt personale, spesielt i lederfunksjoner. Organisasjonsdirektør Ida Munkeby ved NTNU sier til UA at man i øyeblikket ikke har noen oversikt over hvor mange som vil oppleve at arbeidsoppgavene deres forsvinner.

De neste to årene trengs det mekanismer som skal håndtere disse utfordringene. Rektor ber styret om fullmakt til å utarbeide hvilke tiltak som er best egnet, og som ivaretar både arbeidsgiver og arbeidstakers behov. Det forutsettes at dette arbeidet skjer i samarbeid med fagforeningene.

Ingen skal sies opp

Omstillingsavtalen som ble forhandlet fram mellom Kunnskapsdepartementet og i alt 13 tjenestemannsorganisasjoner i mai i år sikrer at ingen ansatte ved de fire lærestedene skal sies opp som følge av fusjonen. Heller kan ingen pålegges å måtte flytte mellom de tre byene.

Ved normal overtallighet pålegges arbeidsgiver å tilby overtallige annen passende stilling om en slik stilling finnes.

I fusjonsprosessen må NTNU sørge for at en annen passende stilling etableres.

Avtalen gjelder ut 2015. I løpet av høsten skal det forhandles fram en ny omstillingsavtale som gjelder fra årsskiftet. Hovedpunktene, om at ingen skal sies opp eller tvangsflyttes mellom byene gjelder til alle er innplassert.

Samtaler, opplæring, informasjon

Munkeby er ansvarlig for saken styret diskuterer i dag. UA har spurt henne hva hun kan si som er egnet til å berolige folk som er usikre på egen jobbframtid.

- Omstillingsavtalen sikrer at ingen sies opp eller må flytte. Ansatte vil likevel kunne oppleve omstilling og må være forberedt på å få endrede eller helt nye oppgaver, skriver Munkeby i et epostsvar.  

Det er allerede vedtatt at det opprettes et internt arbeidsmarked. I tillegg til dette er det utarbeidet maler for omstillingssamtale og kartleggingssamtale, ifølge organisasjonsdirektøren.

- Forslagene nevnt i styresaken er tiltak som vil iverksettes. Det er videre under forberedelse et opplegg for opplæring for dem som får nye oppgaver. Ledere får opplæring i endringsledelse og vil fortløpende få informasjon om viktige hendelser og beslutninger i fusjonsprosessen slik at de kan informere sine ansatte, opplyser Munkeby.

Ikke enkelt å håndtere

I notatet til styret peker rektor særlig på to utfordringer. Det vil være uklart hvilke nye stillinger som må opprettes for å få nye NTNU operativt. I tillegg vil det i lang tid framover være usikkert hvilke tjenestemenn som blir overtallige eller får reduserte arbeidsoppgaver.

- Denne usikkerheten blir ikke enklere å håndtere av at overtalligheten høyst sannsynlig blir avdekket gradvis, skriver rektor.

Tiltakene rektor foreslår skal være tidsbegrenset fram til 1. august 2017, eller enda lenger:

Det intern arbeidsmarkedet etableres fordi overtallighet søkes holdt så lav som mulig og fordi man ønsker å unngå eksterne utlysninger i perioden. Bakgrunnen for det er bestemmelser i Tjenestemannsloven. Disse sikrer at dersom en ansatt har jobbet i mer enn ett år og hennes nåværende arbeidsoppgaver forsvinner, så vil hun kunne kreve at NTNU finner annen passende stilling.

Dersom ingen interne søker de faste, ledige jobbene som utlyses på det interne arbeidsmarkedet, annonseres stillingen eksternt.

Bes om å droppe tidsbegrensning

Vikarbyrå er et annet redskap. For at det skal være hensiktsmessig anbefales styret å fjerne begrensningen på seks måneder. Denne begrensningen ble vedtatt av NTNUs styre i 2011, som et ledd i den lange kampen for å få ned uønsket midlertidighet.

- I dagens situasjon vil denne begrensningen praktisk talt gjøre det umulig å benytte vikarbyrå, mener rektor.

Det siste tiltaket er en «virtuell» pool der ansatte som har mistet arbeidsoppgaver, blir registrert. Her er det mange skjær i sjøen, og rektor ser blant annet for seg at det kan bli nødvendig å opprette et sentralt tilsettingsråd som administrerer poolen. 

- Et slikt sentralt tilsettingsråd kan oppleves som kontroversielt fordi rådet fratar de ordinære organene myndighet. Det er nødvendig at dette tiltaket drøftes i dekanmøtet, med tjenestemannsorganisasjoner og så videre, skriver rektor.

De første fra HiST flytter i høst

Sekretariatet og prosjektgruppa har begynt å diskutere hvilke prosedyrer som skal gjelde ved overføring og flytting av ansatte ved høgskolene i løpet av høsten, og med formell virkning fra 1.januar 2016. I første omgang er det særlig administrativt ansatte ved HiST som ventes å bli berørt av dette, eksempelvis ved at de mister tilknytting til sin nåværende enhet og leder.

Ronny Kjeldsberg, leder av Norsk Tjenestemannslag ved HiST sier at det er tidlig å si noe om hvordan folk berøres. Han sier videre at det er en del bekymring og uro å spore. Administrativt ansatte ved NTNU virker mye mer spesialisert, dermed ser en del HiST-ansatte at også de kan få en mindre variert arbeidshverdag, ifølge Kjeldsberg.

- Men det er mye som ikke er konkret ennå. Mange spørsmål svirrer i lufta, sier han.

Kjeldsberg erklærer også at han er skeptisk til at rektor skal gis vide fullmakter i denne saken.

- Jeg synes det virker ganske uryddig og udemokratisk å gi så vide fullmakter i en sak som er så viktig for ansatte. Man bør finne en løsning som ivaretar medbestemmelse på en bedre måte, mener Kjeldsberg, som har kommunisert dette til det lokale NTL-styret på HiST, i tillegg til NTL på NTNU.

Denne usikkerheten blir ikke enklere å håndtere av at overtalligheten høyst sannsynlig blir avdekket gradvis

Rektor Gunnar Bovim i notat til NTNUs styre.
null
Endring. - Omstillingsavtalen sikrer at ingen sies opp eller må flytte. Ansatte vil likevel kunne oppleve omstilling og må være forberedt på å få endrede eller helt nye oppgaver, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby. Her sammen med personalsjef Arne Kr. Hestnes 
    
      (Foto: Solveig Mikkelsen)

Endring. - Omstillingsavtalen sikrer at ingen sies opp eller må flytte. Ansatte vil likevel kunne oppleve omstilling og må være forberedt på å få endrede eller helt nye oppgaver, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby. Her sammen med personalsjef Arne Kr. Hestnes  Foto: Solveig Mikkelsen

Relaterte artikler

Faglig organisering i nye NTNU:

Glede, spenning og frykt for lengre vei til ledelsen

Det er utarbeidet fire konsepter for fakultetsstruktur i det nye NTNU. Studenter og ansatte gleder seg til faglig vekst, men frykter geografiske avstander og lang vei til ledelsen.

Lav tillit til NTNU-ledelsen i Forskerforbundet

Forskerforbundet ved NTNU ville ikke gå ut med undersøkelse om tillit til NTNU-ledelsen og fusjonsmostand i media fordi NTNU allerede hadde tatt grep.

Organisering, administrering og finansiering i fusjonsprosessen 

"Etter mitt syn vil det være rart om ressursfordelingen internt på NTNU skulle skille seg vesentlig fra modellen myndighetene bruker til å fordele ressurser innen høyere utdanning", skriver Torberg Falch.

Mer vekt på akademisk frihet, etikk og disiplinfag

Mer vekt på etikk og akademisk frihet, og mye større tydelighet rundt disiplinfagene. Hundrevis av nye NTNU-ere har sørget for kraftige endringer i fundamentet for nye NTNU.

Idemingling for bedre fusjon

Denne uka er 28 studenter fra fusjonsinstitusjonene samlet for å mingle fram ideer som skal gjøre den forestående fusjonen bedre.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.

Ansettelse av instituttledere:

NTNU foreslår unntak for vitenskapelig kompetanse

NTNUs ledelse åpner for å ansette instituttledere uten vitenskapelig førstekompetanse.

Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

Tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.