Ville ha loddtrekning i styrevalg

Studentrepresentantene i NTNU-styret argumenterte kraftig mot rangering av ansatte og studenter når NTNU-styret skal utvides, men fikk ingen støtte av det øvrige styret.
Studentrepresentantene i NTNU-styret, Elise Landsem (midten av bildet) og Christian Tangene mener HiST-studenter ikke har sjans til å bli valgt inn i NTNU-styret med reglementet som ble vedtatt på torsdagens styremøte. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Studentrepresentantene i NTNU-styret, Elise Landsem (midten av bildet) og Christian Tangene mener HiST-studenter ikke har sjans til å bli valgt inn i NTNU-styret med reglementet som ble vedtatt på torsdagens styremøte.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

NTNU-styret skal midlertidig utvides fra 11 til 15 medlemmer i forbindelse med fusjonen med HiST, HiG og HiÅ. Dette er vedtatt av Kunnskapsdepartementet.

Utvidelsen skal skje i form av to ekstra representanter for de ansatte (vitenskapelig og teknisk-administrativ), én ekstra student og én ekstra ekstern. Samtlige av de nye representantene skal komme fra høgskolene.

Protesterte mot rangering

Reglementet for valg av styremedlemmer avgjøres av styrene selv. I forkant av NTNUs styremøte på Jægtvolden i Inderøy hadde NTNU-rektor Gunnar Bovim konferert med styrelederne ved fusjonspartnerne og fått klarsignal for at NTNU-styret avgjør reglementet. Forutsetningen var at innstillingen gikk gjennom.

Den inneholdt et premiss studentrepresentantene Elise Landsem og Christian Tangene var svært misfornøyde med. Det er formulert slik:

a) Den vitenskapelig ansatte med høyest stemmetall blir medlem. Den med høyest stemmetall av motsatt kjønn blir varamedlem.

b) Den teknisk-administrativt ansatte med høyest stemmetall fra annen høgskole enn a) blir medlem. Den med høyest stemmetall av motsatt kjønn blir varamedlem.

c) Studenten med høyest stemmetall fra annen høgskole enn a) og b) blir medlem. Den med høyest stemmetall av motsatt kjønn blir varamedlem.

Foreslo loddtrening

- I den grad det er føringer i en slik rekkefølge er det vektingen. Vitenskapelige først er logikken i universitetssystemet. Administrative som nummer to er fordi det er de som blir mest berørt av fusjonen, forklarte prosjektleder for fusjonen, Trond Singsaas inneldningsvis.

Studentrepresentant Elise Landsem var først ute med å rette kritikk mot løsningen:

- Jeg synes det er litt feil at styret skal fastsette hvem som er de viktigste styremedlemmene.

Den andre studentrepresentanten, Christian Tangene, var av samme oppfatning:

- Man bør ikke ha en prioritering, for alle medlemmene skal være like viktige. Hvis man har en tilfeldig trekning av rekkefølgen når valgresultatet foreligger, vil det være en bedre metode.

Bovim: Alle er like viktige

NTNU-rektor Gunnar Bovim argumenterte med at rangeringen er en måte å redusere usikkerhetsmomenter i valget.

- Vi tenkte at det er lurt å lande på en forutsigbar prosess. Vi oppnår det overordnede med at alle høgskolene blir representert. Vi er opptatt av at det ikke er rangering i styremedlemmenes viktighet. Jeg vil ønske at dere som representerer studentene bidrar til å kommunisere at det ikke ligger noe hierarkisering her, sa han med klar adresse til Tangene og Landsem.

Men Landsem ville ikke gå med på dette, og sa hun ville få et forklaringsproblem uten å ha gode argumenter for hvorfor studenter og vitenskapelige- og teknisk-administrative ansatte skal rangeres.

- Min forklaring er at vi måtte ha en rekkefølge, slik ble det, svarte Bovim.

- Loddtrekning er en uting i et valg

Tangene var ikke fornøyd med svaret, og spurte hva problemet med loddtrekning er.

- Det blir spillmekanismer uansett, men jeg skal ikke argumentere veldig sterkt for det her, svarte Bovim.

Da meldte Helge Holden, representant for de vitenskapelige ansatte, seg på i diskusjonen:

- Dette er en litt vanskelig sak, fordi det er en midlertidig løsning som skal følge i en overgangsfase. Siden dette er diskutert med de andre styrene, og det er enighet om at vi fatter beslutnignen, synes jeg vi skal følge innstillingen. Å innføre loddtrekning som en del av et valg, synes jeg er en uting.

- Det er et større demokratisk problem å prioritere en valgkrets foran en annen, enn å trekke, kontret Tangene.

Mener HiST-studenter ikke har sjans

- Hjelper det med loddtrekning, spurte styrelder Svein Richard Brandtzæg.

Studentrepresentantene mener rangeringen sørger for at studenter fra HiST ikke har noen reell sjanse til å bli valgt inn til styret.

Styrerepresentant Nina Refseth var den eneste som støttet studentenes forslag om loddtrekning – iallfall under diskusjonen.

- Jeg følger studentene her. Det er jo bare å putte tre lapper i en kopp. Jeg synes det er et demokratisk prinsipp. Det er et godt prinsipp at det er tilfeldig, sa hun.

Da styret skulle stemme over saken ble det imidlertid klart at samtlige styremedlemmer foruten studentrepresentantene selv stemte mot forslaget. Dermed gikk innstillingen gjennom.UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.

Ansettelse av instituttledere:

NTNU foreslår unntak for vitenskapelig kompetanse

NTNUs ledelse åpner for å ansette instituttledere uten vitenskapelig førstekompetanse.

Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

Tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.