Kif-konferanse i Trondheim:

- Det handler om å se de talentene vi faktisk har

Menn ser menn, menn velger menn og det er direkte usmart. Dette var en av gjennomgangsmelodiene på mandagens konferanse om likestilling i UH-sektoren.
Se kvinnene. Letizia Jaccheri leder Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU. - Det er viktig å bruke tid og ressurser på å rekruttere flere kvinner inn til i studieløpene, men det er også avgjørende viktig å se de mange kvinnelige talentene vi allerede har. De finnes, sier hun. 

Se kvinnene. Letizia Jaccheri leder Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU. - Det er viktig å bruke tid og ressurser på å rekruttere flere kvinner inn til i studieløpene, men det er også avgjørende viktig å se de mange kvinnelige talentene vi allerede har. De finnes, sier hun. 

- Likestilling er smart. Det vet vi alle, sa HR-direktør Ingeborg Lund i Sintef under sesjonen der utvalgte ledere tok for seg hvordan arbeidet med kjønnsbalanse og likestilling er blitt ivaretatt gjennom endringene som nå skjer i UH-sektoren.

Lund snakket om situasjonen i Sintef, der en markant kvinnelig toppsjef, Unni Steinsmo, nå er erstattet av en annen markant kvinne: Alexandra Bech Gjørv.

Menn avanserer raskere på karrierestigen

- Men selv om vi har og har hatt disse på toppen, så går det forferdelig sakte på gulvet. Vi har særdeles mange dyktige kvinner i Sintef, men menn dominerer og avanserer både på den faglige og den ledermessige karrierestigen, sa Lund.

Hun slo fast at dette både er dårlig ressursutnyttelse og direkte usmart.

Én av de rundt 100 som satt i salen var Letizia Jaccheri, professor og den eneste kvinnen blant seks instituttledere ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk. 

- Jeg er så enig, jeg er opptatt av akkurat dette, sier hun til UA.

- Det er viktig å bruke tid og ressurser på å rekruttere flere kvinner inn til studieløpene, men det er også avgjørende viktig å se de mange kvinnelige talentene vi allerede har. De finnes, sier Letizia Jaccheri, som leder Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap.

Selv er hun i tenkeboksen i forhold til å søke instituttlederjobben på nytt, én av de 60 lederstillingene det har vært mye snakk om at NTNU nå skal lyse ut. Jaccheri er eneste kvinne i instituttledergruppa, hennes to nestledere er menn og hun er og eneste kvinne i fakultetsledelsen på IME.

LES OGSÅ: 60 lederstillinger lyses ut, nå kaller Bovim på kvinnene

SE OGSÅ: Ti grafer som viser kjønnsubalansen ved NTNU

WeLead jobber med saken

- Jeg har nesten sluttet å tenke på meg selv som en kvinnelig leder, jeg klarer meg godt, men jeg tenker jo på hva som skjer om jeg ikke søker. Blir det da bare menn i ledergruppa? Jeg trodde det skulle bli lettere å få opp balansen da jeg selv ble leder, men det er krevende. Både å få kvinner til å tro på at de kan gå inn i lederposisjoner, og få andre menn til å hjelpe til med det, sier Jaccheri.

Hun er sterkt involvert i WeLead-programmet ved NTNU, og sier at det er nettopp disse problemstillingene de jobber med der. Målet til prosjektet er å få kvinner til å tenke mer strategisk i forhold til forhold til avansement og planlegging av sine vitenskapelige karrierer.

Det er opp til hver enkelt

I sine tilmålte ti minutter minnet Ingeborg Lund om at ledelse er en absolutt kritisk faktor. –Det er ikke slik at kvinnene må ta seg sammen, så blir det bra, sa Lund, som minnet salen om at fremgang også er opp til hver enkelt.

- Det er viktig at dere som er her lykkes. Hvem skal ellers få det til, sa Lund.

Universitetslektor Sahar Olsen ved NTNU i Ålesund benyttet sin taletid til å komme med et par hjertesukk. Hun viste til at verken administrativ organisering eller instituttorganisering er på plass.

- Vi er midt i en fusjon, det skaper en generell usikkerhet og støy rundt den fremtidige arbeidssituasjonen, både for faglige og administrativt ansatte, sa Olsen.

Overveldet av fusjonen

Hun har selv tidligere ledet Likestillings- og inkluderingsutvalget ved den tidligere høgskolen, og er fortsatt brennende engsjert i temaet.

- Men for å si det enkelt. Man er så overveldet over informasjonsmengden og arbeidsmengden, og har så mange endringer å forholde seg til at likestillingsarbeid settes til side, sa Olsen.

- Det er fare for å høres forferdelig negativ ut, men der det er utfordringer er det jo også muligheter. NTNUs nye handlingsplan må ta stilling til hvordan likestilling ved de fjerntliggende campusene skal ivaretas. Hva har man tenkt? Blir vi fire institutt tilhørende hvert sitt fakultet? Skal vi ha fire likestillingsombud? Hvordan vil dette fungere i praksis? spurte Olsen.

LES OGSÅ: Det handler ikke om kvinner, det handler om mannskultur

LES OGSÅ: Slik kan vi ikke ha det på NTNU

Kjønnsbalanse og kvalitet henger sammen

Hun fikk ingen konkrete svar på sine spørsmål, men Forskerforbundets leder, Petter Aaslestad, brukte også sin taletid på løfte en pekefinger i været:

Han minnet om alle dem som både nå og tidligere har minnet om at kjønnsbalanse har med kvalitet å gjøre. Han sa at dette er viktig i forhold til videre tenkning.

- Det handler ikke om rettferdighet, men om faglig kvalitet. Forskerforbundet mener det er lurt å fastholde at kjønnsbalanse og kvalitet er sterkt knyttet sammen.

- Og for de på gulvet, der det koker, er det også viktig å trekke fram hovedavtalen. Vi har fått tilbakemeldinger på at likestillingsforpliktelsene ikke tas med inn i det personalpolitiske arbeidet. Så vi slår et slag for at vi videreutvikler medbestemmelsen, sa Aaslestad.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Legger «tyskervits»-varsel mot Vagstad dødt

Forskerforbundet har behandlet varselet mot tillitsvalgt Steinar Vagstad ved Universitetet i Bergen og konkludert med at Vagstad ikke har gjort noe galt.

Eikrem vs. Filter Nyheter:

PFU behandler saken onsdag

Øyvind Eikrem beskylder Filter Nyheter for ukritisk kildebruk og å komme med påstander som ikke kan etterprøves. Avisa svarer at Eikrem bagatelliserer det innvandrerfiendtlige innholdet på Facebook-sida avisa kopler ham til.

UA-serie: NTNU etter korona

Er fysisk læringsmiljø vårt svar på enekontor?

Situasjonen for mange studenter er på flere måter skremmende.

Fem nye smittetilfeller ved NTNU

En bekreftet smittet ved NTNU på Dragvoll, og fire ved NTNU i Gjøvik.