NTNUs prorektor roser regjeringens industrimelding

Norsk industri må være best på grønn teknologi og nyskapende løsninger for å klare seg, ifølge regjeringens nye industrimelding. 
Prorektor for nyskapning ved NTNU, Toril A. Nagelhus Hernes, mener industrimeldingen er viktig for å bidra til Norges utvkling som industrinasjon fremover. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Prorektor for nyskapning ved NTNU, Toril A. Nagelhus Hernes, mener industrimeldingen er viktig for å bidra til Norges utvkling som industrinasjon fremover.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Norsk industri må bli grønnere, smartere og mer nyskapende, slo statsminister Erna Solberg (H), fast da hun og næringsminister Monica Mæland (H) la fram hovedpunktene i regjeringens nye industrimelding i Herøya industripark i Porsgrunn torsdag.

Dette er den første industrimeldingen siden 1981, og Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for nyskapning ved NTNU, mener den er viktig.

- Industrimeldingen er viktig for å bidra til Norges utvikling som industrinasjon fremover, og regjeringen fortjener ros for å vektlegge kunnskap, kometanseheving, forskning og teknologiutvikling som spesifikke områder av betydning fremover. Dette er avgjørende områder for å sikre grønn omstilling av industrien, skriver hun i en pressemelding.

LES OGSÅ: Hernes fikk jobben som prorektor i desember

Digitalisering og teknologiutvikling

Økt globalisering, en galopperende teknologiutvikling og økte krav til lave klimautslipp har satt industrien under press. Men statsministeren mener norsk industri ligger svært godt an til å takle overgangen.

– Det er store muligheter for norsk industri når digitalisering og teknologiutvikling blir stadig viktigere konkurransefortrinn. Med ny teknologi og mer bruk av automatisering kan arbeidsplasser som tidligere var flagget ut, flyttet tilbake til Norge, påpeker Solberg til NTB.

Forutsetningen er imidlertid at industrien klarer å få ned utslippene, skape kunnskapsbaserte arbeidsplasser med høy lønnsomhet, og også flere bedrifter, uttalte Solberg.

Følg Universitetsavisa på Facebook og Twitter.

Samarbeid med industrien

- For å lykkes må vi utnytte de fordelene vi har i Norge, sier prorektoren ved NTNU og viser til fordelen av å ha tett samarbeid mellom bedrifter, universiteteter og forskningsinstitutter.

NTNU har et langvarig og sterkt samarbeid med norske industribedrifter bak seg, der både kompetanse og teknologi blir nyttiggjort av næringslivet.

- Ved NTNU utdanner vi morgendagens arbeidstakere, og gjennom forskning utvikler vi kunnskap som er avgjørende for å kunne utvikle fremtidens løsninger. Vi vil frembringe den kunnskapen bedriftene ikke vet at de trenger, sier Hernes og legger til:

- For å få til det må vi være i front av den internasjonale kunnskapsutviklingen og omsette kunnskapen til den beste nytten for næringslivet. Regjeringens varsler om fortsatt satsing på forskning og teknologiutvikling er derfor helt riktig.

LES OGSÅ: Bedrifter tjener penger på å samarbeide med NTNU

Sp ville stanse pressekonferanse

Industrimeldingen, som først blir offentliggjort i sin helhet etter statsråd fredag, inneholder rundt 60 tiltak.

Både Senterpartiet og LO reagerte sterkt på at deler av meldingen ble presentert dagen før Stortinget får den, og Sp forsøkte å få pressekonferansen stanset uten å lykkes. De mener strategien brukes som et grep for å kunne vise fram bare "solsiden" av meldingen.

– Dette er ikke uvanlig og ble også gjort av den rødgrønne regjeringen. Vi gjør dette fordi det nå kommer så mange saker og meldinger at vi rett og slett ikke har nok dager å legge fram alle på etter statsråd, sier Solberg til NTB.

Lettere å få lån for små

Blant tiltakene i meldingen er en egen strategi for grønn konkurransekraft, som skal legges fram sammen med statsbudsjettet til høsten. I meldingen lanseres initiativet Prosess 21, der prosessindustrien og myndighetene skal jobbe sammen for å få ned utslipp i prosessindustrien. Kraftkrevende industri skal også fortsatt få C02-kompensasjon etter 2020.

For å stimulere til flere bedrifter og mer innovasjon, vil regjeringen gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å få lån, og varsler nye skatteinsentiver for investeringer i oppstartselskap, samt en ny garantiordning for industriinvesteringer. Regjeringen setter også av 50 millioner kroner til et felles testsenter for bedrifter av alle størrelser.

Regjeringen vil også styrke programmer som hjelper norske bedrifter til å konkurrere i utlandet, og som gjør det mer attraktivt for utenlandske bedrifter å investere i Norge.

Det kommer også en ny strategi for økt digitalisering av næringslivet, på tvers av bransjer og næringer.

– Lite konkret

Norsk Industri er meget fornøyd og berømmer regjeringen for å komme med gode signaler om en helhetlig og god ramme for industripolitikken. LO kaller derimot innholdet "litt slapt og lite konkret".

-Det mest interessante er kanskje det de ikke snakker om, som karbonfangst og – lagring (CCS), NOx-fondet, Fornybar AS eller eierskap, sier LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen i en kommentar.

Arbeiderpartiet kritiserer meldingen for å være lite forpliktende.

Miljøorganisasjonen Zero roser regjeringen for ønsket om å trekke norsk industri i en grønn retning, men sier det er uklart hvilken utslippseffekt tiltakene vil ha.

Fakta om regjeringens industrimelding

* Legges fram etter statsråd fredag 31. mars, men regjeringen lekket allerede torsdag store deler av det som er den første industrimeldingen siden 1981. Her er tiltakene som er kjent:

* En ny strategi for grønn konkurransekraft

* Myndighetene og prosessindustrien skal sammen jobbe for utslippskutt i prosessindustrien.

* CO2-kompensasjonsordningen for kraftkrevende industri videreføres etter 2020.

* Nye skatteinsentiver for langsiktige investeringer i oppstartsselskap

* Ny garantiordning for eksportrettede industriinvesteringer i Norge, som støtte til produksjonsanlegg, bygg, maskiner, utstyr og programvare.

* Redusere kapitalkravet til banker ved utlån til små og mellomstore bedrifter, for å gi disse økt tilgang til risikovillig kapital.

* Ny eksportstrategi, inkludert et globalt vekstprogram for å øke norsk eksport og kompetanse på å skaffe markedsandeler internasjonalt.

* Igangsette en såkalt digital 21-prosess for økt digitalisering av næringslivet på tvers av bransjer.

* Øke bevilgninger til forskning på bioteknologi, nanoteknologi og IKT.

* Bidra til å finansiere et testsenter for bedrifter. 50 millioner kroner er satt av i årets budsjett til såkalte katapultordninger

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Regjeringen vil la noen studenter få vende tilbake

Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte, sa statasminister Erna Solberg på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Nettbasert undervisning:

– Litt anarki i valg av digitale løsninger

Professor Rune Hjelsvold har sett på hvordan det egentlig går med den nettbaserte undervisningen på NTNU. – Underviserne bruker 28 ulike verktøy, det blir uoversiktlig, sier han.

Store forskjeller mellom fakulteter:

SU gir bokstavkarakterer til nesten alle studentene

NTNU har besluttet å endre 370 emner hvor det avlegges eksamen denne våren fra bokstavkarakter til enten bestått eller ikke bestått. Ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) endrer de bare tre emner.

Medisinprofessor, overlege og dikter

Unni Syversen er professor i endokrinologi ved NTNU, overlege ved St. Olavs hospital - og skriver dikt om koronaepidemien.