- Dette er et godt budsjett for oss

- Regjeringen følger opp langtidsutdanningen for forskning og høyere utdanning, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim.
Budsjett for en bedre verden. - Regjeringen innfrir i årets statsbudsjett, er rektor Gunanr bovims dom. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Budsjett for en bedre verden. - Regjeringen innfrir i årets statsbudsjett, er rektor Gunanr bovims dom.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

En kjapp gjennomgang av hovedpunktene i regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år gir grunnlag for optimisme på NTNUs, og sektorens vegne, ifølge Bovim.

- Regjeringen fullfører investeringene i vitenskapelig utstyr, de følger opp i forhold til Horisont 2020. At de følger opp langtidsplanen er veldig viktig for landet.

Også på vegne av egen institusjon er rektoren tilfreds.

- Vi får en realøkning i budsjettet vårt på om lag én prosent, som tilsier at vi får det vi hadde håpet på. Vi får studieplasser og penger til campusprosjektet som vi ønsket å få. Det er bra, slår Bovim fast.

Regjeringen har foreslått å gi 30 millioner til planlegging av ny campus og tre friske millioner til 70 nye studieplasser innen IKT ved NTNU.

Følg UA på  Facebook, Twitter og Instagram.

Satser på de verdensledende

Videre er rektoren opptatt av at det er bevilget midler til universitetenes satsing på verdensledende fagmiljø.

- Det er en viktig satsing for universitetene, ikke minst for oss. De gjør det gjennom styrking av SFF’ene, Fripro-ordningen og som nevnt Horisont 2020. De følger godt opp det som også vi har ment er viktig.

Bovim berømmer også regjeringen for sterkere satsing på næringsrettet forskning.

- Er det noe her du er lite fornøyd med?

- Vi hadde håpet å få bevilgninger til undervisnings- og idrettsbygg i Elgeseter gate 10, det er noe vi har skjønt ikke blir i denne omgang. Det kan vi leve med, men håper det kommer etter hvert.

- Innretter oss etter kutt

Hovedmeldingen fra NTNUs rektor er at Regjeringen følger opp Langtidsmeldingen på en god måte.

- Det jeg ikke har fått tid til å sette meg inn i hvilken grad dette er et statsbudsjett for det grønne skifte og for digitalisering av samfunnet. Det gjenstår å se.

- Hva med regjeringens byråkratikutt på 0,5 prosent: Du har signalisert at det er noe du gjerne vil ha bort – men nå sier KDs Bjørn Haugstad at det er kommet for å bli?

- Jeg har merket meg det. Samfunnsøkonomer argumenterer gjerne med at dette er en god måte å sikre omstillinger i offentlig virksomhet på. Det er ingen dramatikk i volumet her, jeg tenker at vi må innrette arbeidet vårt med dette på en annen måte enn hva vi har gjort hittil. Vi kan ikke ta dette bare på administrativ aktivitet. Vi var forberedt på at kuttet ville komme på årets budsjett, men jeg merker meg som sagt Haugstads uttalelse om at dette vil bli med oss videre, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Året 2019 ble et rekordår. I år forventes blodrøde tall

Fra omsetning på 3,5 millioner over budsjett til forventet underskudd på 12 millioner: Samfundslederen mener det ikke er grunn til panikk.

Skattejakt i bibliotekene:

Noen bøker er så små at folk fikk synsskader

Fem hundre år gamle prestehåndbøker, byplaner fra etterkrigstiden, og en førsteutgave av en av Isaac Newtons verker. Det er bare noe av det man kan finne på Gunnerusbiblioteket og i Dora-arkivet.

Gjesteskribenten:

Ved universitetene virker det som man snakker om studenter og ikke med dem

Det finnes ingen enkel løsning på den manglende tilliten mellom studenter og ansatte i debatten om tilsynelatende lettkrenkede studenter, men en god start er å snakke mer med studentene og mindre om dem, mener denne ukens gjesteskribent.

Ville gjøre studie på skolestenging - fikk nei

– Vi trenger randomiserte studier for å finne ut om skolestenging er en god idé. Det er sørgelig at vi ikke klarer å gjennomføre det, sier fagdirektør Atle Fretheim i Folkehelseinstituttet.