Store utfordringer for Nord universitet

Stjørdal: Styret ved Nord universitet sitter i møte hele fredagen. På styrebordet ligger tunge strukturelle utfordringer. Mot slutten av dagen ankommer statsråd Iselin Nybø.
- Det kan bli aktuelt å legge ned campuser, varsler rektor Bjørn Olsen. 
    
      (Foto: Helene Mariussen)

- Det kan bli aktuelt å legge ned campuser, varsler rektor Bjørn Olsen.  Foto: Helene Mariussen

Innledningsvis under fredagens styremøte la PwC-direktør Rolf Tørring fram en rapport for styret med megatrender for regionen som Nord universitet har sitt virkeområde innenfor, Nordland og tidligere Nord-Trøndelag.

Rapporten viser noen av de strukturelle utfordringene som Nord må finne løsninger på:

Lavere befolkningsvekst enn i landet for øvrig. Fødselsunderskudd, aldrende befolkning. Flytting til byer. Begrenset arbeidsmarked. Lavere utdanningsnivå enn i landet for øvrig, 26 prosent av befolkningen har høyere utdanning mot 33 prosent som landsgjennomsnitt. Begrenset, men økende etterspørsel i næringslivet etter kandidater med høyere utdanning. Stort behov for forskning i næringslivet.

Rolf Tørring fra PwC redegjorde for strukturelle utfordringer som Nord universitet står overfor da universitetsstyret møttes i Stjørdal fredag. 
    
      (Foto: Helene Mariussen)

Rolf Tørring fra PwC redegjorde for strukturelle utfordringer som Nord universitet står overfor da universitetsstyret møttes i Stjørdal fredag.  Foto: Helene Mariussen

 

Nordland og tidligere Nord-Trøndelag har noe av landets laveste FoU-aktivitet. Derfor er det viktig for regionen å styrke forskningskapasiteten.

- PwCs anbefaling er å møte situasjonen gjennom å styrke forskningsinnsatsen, sa Tørring.

Nord bør jobbe for å styrke egne forskningsmiljøer, og inngå strategisk samarbeid med andre institusjoner. Når det gjelder utdanning er det særlig det stigende behovet innen helse og oppvekst man bør bestrebe seg på å fylle, understrekte PwCs mann.

- Det tar tid å bygge et sterkt, forskningsbasert universitet. Nord universitet er et ungt universitet. Det som er vanskelig tar bare litt lenger tid, sa Rolf Tørring fra PwC.

LES OGSÅ: Næringslivet bekymret
LES OGSÅ: Nybø tror Nord innser alvoret

Rektor: - Kjente utfordringer

Rektor Bjørn Olsen kjente godt innholdet av rapporten før den ble lagt fram. Universitetsavisa snakket med ham på gangen minutter før styremøtet startet.

Nokut har fulgt den faglige utviklingen ved Nord fra før det ble universitet. Med den pågående doktorgradsevalueringen er tommeskruen dratt til et par hakk.

- Med dette som bakteppe: Kjenner du at universitet ditt ligger mer utsatt til nå?

- Når det gjelder de utfordringene vi møter i det offentlige rom, er det utfordringer vi kjenner godt til. De har vært der hele tida. Vi har gode prosesser og jobber bra både når det gjelder å øke kompetansen og øke forskningsproduksjonen, sier rektor Olsen.

- Når du tenker på den senere tids hendelser, er du blitt mer eller mindre urolig i forhold til hvor støtt Nord står?

- Jeg er positiv til at vi skal greie å lande dette på en god måte. Men jeg må innrømme at det er utfordrende. Likevel har jeg stor tro på at vi skal få til dette.

- Hva tenkte du da statsråd Iselin Nybø meldte sin ankomst til dagens styremøte (hun møter styret klokka 14.30, red.anm.)?

- Jeg tenker at ministeren utviser stor interesse for Nord universitet, og det synes jeg er bra. Hun skal hit og si noe både om utfordringer og hvilke bidrag hun og KD kan komme med.

Liv laga?

- Med tanke på strukturelle utfordringer Nord har både når det gjelder å skaffe faglig kvalifiserte ansatte og mange og gode nok studenter: Er Nord universitet liv laga?

- Snittet for studentkandidater som har Nord som førstevalg er på 1,4, for landet 2. Men det er jo gode grunner til det – vi har ikke studiested Oslo. Omkring 75 prosent av kandidatene rekrutterer vi fra regionen. Da er det interessant å sammenlikne oss med UiT i at for 2018 er tallet for Nord 1,54, for UiT 1,47. Dette handler om hvor vi er lokalisert. Det er klart at vi må tiltrekke oss flere studenter fra utenfor regionen.

- UiTs rektor Anne Husebekk har sagt at hennes universitet gjerne overtar Nord?

- Jeg takker for omsorgen, men jeg kan ikke se at en slik overtakelse løser noe som helst, eller skaper noen nye muligheter.

Færre campuser

- Statsråden har ymtet nokså tydelig frampå om at dere bør vurdere å redusere antall campuser?

- Nå har vi et prosjekt om studiestedstruktur. Her skal vi se på hvor vi skal være med hvilke aktiviteter. Denne saken skal jeg legge fram for styret i mai, og komme med min anbefaling. Hvordan det blir seende ut, får vi se da, sier rektor Bjørn Olsen.

Senere, da han tok ordet under styremøtet, varslet rektoren at det kan bli aktuelt med å legge ned studiesteder.

Espen Leirset, som er styrerepresentant for de midlertidige ansatte, sier i en kommentar i første pause at han liker dårlig presset fra Nybø i retning av å redusere antall campuser.

- Om antall studiesteder skal reduseres så får det være opp til storting og regjering å avgjøre, det kan ikke være en oppgave for et universitetsstyre, sier Leirset.

Nord universitet
 • Nord universitet ble dannet 01.01 2016 gjennom en sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag.
 • Tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det tas årlig opp studenter til mer enn 180 studier innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag.
 • Nord universitet har rundt 1200 ansatte og 12 000 studenter fordelt på studiestedene Stokmarknes, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal.
- Om antall studiesteder skal reduseres så får det være opp til storting og regjering å avgjøre, det kan ikke være en oppgave for et universitetsstyre, mener styremedlem Espen Leirset. 
    
      (Foto: Helene Mariussen)

- Om antall studiesteder skal reduseres så får det være opp til storting og regjering å avgjøre, det kan ikke være en oppgave for et universitetsstyre, mener styremedlem Espen Leirset.  Foto: Helene Mariussen

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNUere fløy til sammen 1760 ganger rundt jorden i 2018

I fjor reiste NTNU-ansatte jorden rundt til sammen 1.760 ganger. En kampanje skal få de ansatte til å fly mindre.

NTNU-styrelederen slutter i jobben som Hydro-sjef

Svein Richard Brandtzæg gir seg som konsernsjef i Norsk Hydro etter ti år.

Savnet norske begreper - laget ordbok i matematikk

Da det ble vanskelig å føre en samtale på norsk om matematikk, tok ansatte og studenter ved Institutt for matematiske fag grep. Nå er den norsk-engelske ordlisten med nesten 2.000 oversettelser lansert.