Disse vil bli instituttledere

De blir regnet for å væres NTNUs viktigste ledere. For første gang skal samtlige instituttledere ved NTNU ansettes. Her er alle søkerne til de 42 stillingene.

Publisert Sist oppdatert
Margrethe Aune ønsker å lede Instiutt for tverrfaglige kulturstudier.
Margrethe Aune ønsker å lede Instiutt for tverrfaglige kulturstudier.
Kristian Steinnes har søkt lederstillingen ved Institutt for historiske studier.
Kristian Steinnes har søkt lederstillingen ved Institutt for historiske studier.
Dag Atle Lysne ønsker å bli instituttleder ved Program for lærerutdanning.
Dag Atle Lysne ønsker å bli instituttleder ved Program for lærerutdanning.
Aksel Tjora har søkt lederjobben ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.
Aksel Tjora har søkt lederjobben ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.
Marit Støre Valen ønsker seg en ny periode ved Institutt for bygg, anlegg og transport.
Marit Støre Valen ønsker seg en ny periode ved Institutt for bygg, anlegg og transport.
Bjørn Munro Jenssen ønsker å lede Institutt for biologi.
Bjørn Munro Jenssen ønsker å lede Institutt for biologi.
Øyvind W. Gregersen har søkt instituttlederjobben ved Institutt for kjemisk prosessteknologi.
Øyvind W. Gregersen har søkt instituttlederjobben ved Institutt for kjemisk prosessteknologi.
Sverre Smalø ønsker en ny periode som instituttleder ved Institutt for matematiske fag.
Sverre Smalø ønsker en ny periode som instituttleder ved Institutt for matematiske fag.
Ole Morten Aamo vil gjerne lede Institutt for teknisk kybernetikk.
Ole Morten Aamo vil gjerne lede Institutt for teknisk kybernetikk.
Marite Rygg ønsker å lede Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer.
Marite Rygg ønsker å lede Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer.

Mange av de vitenskapelig ansatte har kritisert NTNU-styrets vedtak om at alle instituttlederne skal være ansatt fra 1. august. De fleste instituttene har hatt valgte ledere.

Nå er intervjurundene i gang ved de fleste fakultetene og det blir avklart i løpet av våren og sommeren hvem som skal lede instituttene de neste fire årene.

Spesielt er det knyttet spenning til hvor mange instituttledere som vil bli rekruttert utenfor NTNU, og hva slags vitenskapelig kompetanse og ledererfaring disse kan vise til.

Men de eksterne søkerne får beinhard konkurranse fra NTNUs egne rekker. For eksempel er det svært mange av dagens instituttledere som er lystne på en ny periode.

Seks av de sju fakultetene ved NTNU er i denne omgangen på jakt etter nye instituttledere.

Her er en fakultetsvis oversikt over hvem som ønsker å bli instituttledere ved de 42 instituttene:

Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Bengt Molander, professor

Dagfinn Døhl Dybvig, førsteamanuensis

Mannlig søker som er unntatt fra offentlig søkerliste.Institutt for musikk

Petter Stigar, professor

Svein-Halvard Jørgensen, professor

Sigrun Lilja Einarsdottir, Assistant professor

Melania Bucciarelli, Independent scholarInstitutt for tverrfaglige kulturstudier

Magrethe Aune, instituttleder og førsteamanuensisInstitutt for historiske studier

Tor Einar Fagerland, førsteamanuensis

Kristian Steinnes, professor

George Indruszewski, gjesteforskerInstitutt for språk og litteratur

Jacques Koreman, Instituttleder og professor

Sarah J. Paulson, professorInstitutt for kunst- og medievitenskap

Anne Marit Myrstad, instituttleder og førsteamanuensisFakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Sosialantropologisk institutt:

Øyvind Eikrem, førsteamanuensis

Harald Aspen, førsteamanuensisPsykologisk institutt:

Torbjørn Rundmo, professor

Britt-Marie Drottz Sjøberg, professor

Magne Arve Flaten, professorProgram for lærerutdanning:

Tine Arntzen Hestbek,førstelektor

Dag Atle Lysne,førsteamanuensis

Prashanth Suresh KumarPedagogisk institutt:

Terje Rendalsvik

Hans Petter Ulleberg, instituttleder og førsteamanuensisInstitutt for industriell økonomi og teknologiledelse:

Monica Rolfsen, førsteamanuensis

Roger Sørheim, professorInstitutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap:

Jorun M. Stenøien, professor

Marit Rismark, professorInstitutt for samfunnsøkonomi:

Egil Matsen, professor

Institutt for sosiologi og statsvitenskap:

Aksel Tjora, professor

Vicky Reed

Kristen Ringdal, professorInstitutt for sosialt arbeid og helsevitenskap:

Daniel Weiss

Søker er unntatt offentlighet

Riina Kiik, instituttleder og førsteamanuensisGeografisk institutt:

Ishmael Faye, geo-consultant

Winfried Ellingsen, førsteamanuensis

Søker er unntatt offentlighetInstitutt for bevegelsesvitenskap figurerer ikke på SVTs søkerliste, og vil antakelig utlyse stillingen på et seinere tidspunkt.Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Institutt for konstruksjonsteknikk

Karl Vincent Høiseth, instituttleder og professorInstitutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk

1. Ishmael Faye, geo-consultant

2. Meisam Minarab Razi, graduate student

3. Wisdom Ofremu, job seeker

4. Godspower Ofremu, tittel ukjent

5. Omid Sartipzadeh, lecturer

6. Egil Tjåland, førsteamanuensisInstitutt for geologi og bergteknikk

1. Ismael Faye, geo-consultant

2. Pål Drevland Jakobsen, stipendiat

3. Mai Britt Engeness Mørk, professor

4. Giulio Viola, seniorforsker og professor IIInstitutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

1. Jan Ola Strandhagen, senterleder og professorInstitutt for produktutvikling og materialer

1. Detlef Blankenburg, førsteamanuensis og nestleder

2. Torgeir Welo, instituttleder og professorInstitutt for marin teknikk

1. Harald Ellingsen, instituttleder og professorInstitutt for energi- og prosessteknikk

1. Ishmael Faye, geo-consultant

2. Olav Bolland, instituttleder og professorInstitutt for bygg, anlegg og transport

1. Geir Walsø, instituttleder

2. Hossein Nahavandchi, professor

3. Marit Støre Valen, instituttleder og førsteamanuensisInstitutt for produktdesign

1. Andre Liem, førsteamanuensis

2. Casper Boks, professor

3. Øivind Røise, Stipendiat

4. Kjersti Øverbø Schulte, førsteamanuensis II

Institutt for vann- og miljøteknikk vil utlyse stillingen som instituttleder på et seinere tidspunkt.Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Institutt for biologi

Hasib Hasibul Hasan (37), arbeidssøker, Oslo

Kolsoum Abdolahi (26), forsker, Tehran

Jens-Eric Eliassen (61), prosjektarbeider, Sunndal

Søker er unntatt offentlighet, kvinne

Bjørn Munro Jenssen (53), professor/instituttleder, TrondheimInstitutt for bioteknologi

Kjetil Rasmussen (41), Instituttleder

Omid Sartipzadeh (37), Lærer, Mashad

Daryani Daryani (39), Staff of Standardization of therapetic produc of NADFC, BekasiInstitutt for fysikk

Mikael Lindgren (52), professor, NTNU

Alex Hansen (57) professor, Trondheim

Søker er unntatt offentlighet, mann

Asle Sudbø (51), professor/instituttleder, Trondheim

Jon Andreas Støvneng (50), førsteamanuensis, TrondheimInstitutt for kjemi

Marie-Laure Olivier (46), Instituttleder, Trondheim

Wisdom Ofremu (36) jobbsøker, Halden

Khuseyn Chokaev (54), kvalifiseringssenter NAV, Trondheim

Syed Amir Ali Shah (26) arbeidssøker, GøteborgInstitutt for kjemisk prosessteknologi

Syed Amir Ali Shah (26), arbeidssøker, Gøteborg

Edd Anders Blekkan (56), professor, Trondheim

Wisdom Ofremu (36) jobbsøker, Halden

Øyvind Gregersen (43) professor/instituttleder

Omid Sartipzadeh (36) lærer, MashhadInstitutt for materialteknologi

Arne Petter Ratvik (58), Instituttleder, TrondheimFakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Maria Letizia Jaccheri, professor

Institutt for matematiske fag

Einar Rønquist, professor

Sverre Smalø, instituttleder og professor

Institutt for elkrafteknikk

Erling Ildstad, professor

Institutt for teknisk kybernetikk

Morten Breivik

Amund Skavhaug, førsteamanuensis

Ole Morten Aamo, professor

Institutt for telematikk

Bjørn J. Villa, stipendiat

Harald Øverby, førsteamanuensis

Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

Ragnar Hergum, instituttleder og førsteamanuensis

Det medisinske fakultet

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Sigurd Loe Steinshamn, seksjonsoverlege og professor II

Søker unntatt offentlighet

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Magne Børset, Instituttleder

Institutt for samfunnsmedisin

Siri Forsmo, professor

Institutt for nevromedisin

Lars Jacob Stovner, instituttleder og professorInstitutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Jörn Klein, forsker

Haakon Skogseth, forsker

Svanhild Schønberg, professor

Marite Rygg, professor og overlege

Powered by Labrador CMS