Konflikt innad i Forskerforbundet:

Oppfatter vedtaket ved UiB som mistillitserklæring

En dyp konflikt har oppstått mellom Forskerforbundets lokallag ved NTNU og ved Universitetet i Bergen. - En gåte hvorfor de gjør dette, sier Jon Anders Risvaag ved NTNU om Bergensvedtaket i Steinnes-saken.

Risikosport. - Forskerforbundet ved UiB opptrer på en måte som gjør at de risikerer å skade et medlems interesser, mener Jon Anders Risvaag, styreleder for Forskerforbundet ved NTNU.
Risikosport. - Forskerforbundet ved UiB opptrer på en måte som gjør at de risikerer å skade et medlems interesser, mener Jon Anders Risvaag, styreleder for Forskerforbundet ved NTNU.
Publisert Sist oppdatert

Mandag ble det kjent at Forskerforbundet ved Universitet i Bergen har besluttet å stille 40 000 kroner i disposisjon til Kristian Steinnes ved en eventuell rettsak mot ledelsens vedtak om å flytte ham fra IHS.

LES OGSÅ: Gir 40 000 til Steinnes

LES OGSÅ: - Et angrep på min integritet

Styreleder ved Forskerforbundet ved NTNU, Jon Anders Risvaag, oppsummerer sin reaksjon på vedtaket fra kollegene i Bergen slik:

- Jeg er først og fremst forundret. Det er nokså spesielt at et annet lokallag blander seg inn i en sak de ikke kjenner detaljene i.

- Tolker du vedtaket deres som en mistillitserklæring mot håndteringen du og dine kolleger har hatt av denne saken?

- Ja, jeg kan ikke skjønne hvordan det ellers kan tolkes. Det er meg en gåte hvordan de kan få seg til å gjøre noe slikt. Spesielt siden de ikke har henvendt seg til oss for å forhøre seg nærmere om saken, sier Risvaag til Universitetsavisa.

LES OGSÅ: Dekanen - Krevende sak for flere

LES OGSÅ: Kollegaen - Her hersekr ingen fryktkultur

Risikosport

Forskerforbundets lokallagsleder mener kollegene i Bergen umulig kan ha overskuet konsekvensene av sin inngripen.

- I beste fall skaper dette unødvendig støy omkring en sak med flere involverte hvor forhistorien er lang og har mange utfordrende komponenter. I verste fall kan deres inngripen skade et medlems interesser.

- Sier du med det at Forskerforbundet ved UiB har agert på en måte som kan skade Kristian Steinnes’ interesser?

- Ja, å gå inn i saken og bli en aktør i den, uten å ha full innsikt i den, kan best betegnes som en risikosport. Men forhåpentligvis går dette bra.

- Har vedtaket i Bergen fått dere i Forskerforbundet ved NTNU til å tenke om?

- Nei, uten å gå inn i sakens detaljer kan jeg si at vi opplever å representere Kristian Steinnes på en god måte her. For eksempel grep vi inn da ledelsen fattet flyttevedtak med en alt for kort tidshorisont, og vi fikk fristen utsatt, ikke så lenge som vi skulle ønske, men vi fikk i hvert fall tid til å la en advokat ved Forskerforbundet sentralt se på saken, sier Risvaag.

Fagforeningslederen legger til at straks flyttevedtaket ble kjent valgte man å flytte saken til hovedkontoret i Oslo, hvor advokaten også sitter.

- Vi ville aldri blandet oss inn

De ulike lokallagene sitter i utgangspunktet på hver sin øy og jobber med sitt. Derfor er samarbeidet mellom lagene begrenset. Men Risvaag legger ikke skjul på at relasjonene til kollegene i Bergen uansett vil bli anstrengt i tida som kommer.

- Kommer samarbeidet med Forskerforbundet ved UiB til å bli skadelidende etter dette?

- Det er vanskelig å si noe om. Vårt fokus er egne medlemmers interesser, det er der det kommer til å ligge også i framtida. Vi ville aldri kunnet finne på å blande oss inn på den måten de har gjort. Om vi hadde hatt meninger om saken, ville vi eventuelt ringt dem og sagt hva vi mente, og hørt på hva de svarte, seir Risvaag.

Vagstad avslutter sitt innlegg med følgende kraftsalve: «Selv er jeg veldig glad for å være tillitsvalgt ved Universitetet i Bergen og ikke ved NTNU.» Når vi ber Risvaag kommentere salven, svarer han slik:

- Jeg er glad på hans vegne at han synes han har det fint ved UiB. Men om han med dette mener at det er risikofylt å være tillitsvalgt ved NTNU så forstår jeg ikke hva han mener. Det blir bare sært, sier Jon Anders Risvaag.

- Vet nok til å gjøre meg opp en mening

Risvaags opphevelse av vedtaket i Bergen som uttrykk for mistillit kommenterer Steinar Vagstad slik:

- Det har jeg i grunnen ingen kommentarer til.

Vagstad er hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiB, samt medlem i Forskerforbundets hovedstyre. Der sitter han i Arbeidsutvalget, som blant annet fikk Steinnes’ søknad om juridisk bistand på sitt bord.

- Risvaag mener dere har gjort et vedtak uten å ha satt dere ordentlig inn i saken?

- Jeg opplever at jeg vet nok til å kunne gjøre meg opp en mening. Det kan godt være at de i Trondheim har tilgang til informasjon som vi ikke har og som har betydning. Men da burde de kunnet formidle denne.

- Men Risvaag sier at om du ville vite mer kunne du bare ha ringt. Har du det?

- Nei.

- Hvorfor ikke?

- Jeg kan ikke se at det var grunn for det, sier Vagstad.

- Du har tilgang til informasjon som medlem av AU i Hovedstyret. Det er også sånn at en av de 12 vitenskapelig ansatte ved IHS som signerte oppropet til støtte for Steinnes er professor II ved UiB, og befinner seg delvis innen ditt fagfelt. Hvor har du din bakgrunnskunnskap i denne saken fra?

- Det har jeg ikke lyst til å fortelle, men jeg skjønner naturligvis at det er noe dere journalister gjerne vil vite.

Risvaag sier vedtaket dere gjorde i Bergen i verste fall er egnet til å skade Steinnes’ sak på lengre sikt. Hva tenker du om det?

- Motspørsmål: Hvordan? Det ville hjulpet om arbeidsgiver lettet litt på sløret med hensyn hva som er den egentlige begrunnelsen for vedtaket om tvangsflytting, sier Vagstad.

Han ser fram mot at Steinnes skal få sin sak juridisk prøvd, slik at man kan få noen formelle avklaringer omkring hva en arbeidsgiver kan foreta seg overfor en faglig tillitsvalgt.

- Det må settes opp noen grensepåler på dette feltet, sier hovedtillitsvalgt Steinar Vagstad ved Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen.

Ordknapp generalsekretær

Generalsekretær i Forskerforbundet Hilde Gunn Avløyp er ordknapp i sine kommentarer til kontroversen som har oppstått mellom lokallagene ved NTNU og UiB.

- Styreleder for Forskerforbundet ved NTNU, Jon Anders Risvaag, oppfatter kollegene i Bergens utspill som uttrykk for mistillit. Har du tillit til Forskerforbundet ved NTNU i deres håndtering av Steinnes-saken?

- Jeg har full tillit til deres juridiske og personalmessige håndtering av denne saken, svarer Avløyp.

Hun legger til:

- Som generalsekretær har jeg tillit til alle mine lokallag i deres arbeid med å representere medlemmenes interesser.

Tråkke i andres bed

- Men her har vi altså en situasjon hvor ett lokallag oppfatter et annet lokallags vedtak som å blande seg inn i eget område, og slik uttrykke mistillit. Har ikke du som generalsekretær et ansvar for å hindre at lokallag tråkker i hverandres bed?

- Det spørsmålet har jeg ikke fått før. Det jeg kan si er at noe slikt som dette har vi aldri opplevd før. I Forskerforbundet har vi tradisjon for at lokallagene har stor grad av autonomi. Så nå får vi se nærmere på denne saken og se hvilken lærdom vi bør trekke av den.

- Men situasjonen som har oppstått må oppleves som temmelig spesiell?

- Du, jeg er stolt over arbeidet som alle lokallagene i Forskerforbundet gjør for sine medlemmer.

- Kristian Steinnes har søkt om økonomisk støtte til advokathjelp. Når tar dere stilling til dette?

- Hovedstyrets arbeidsutvalg får seg forelagt søknaden i neste uke. sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp i Forskerforbundet.

Leder for Forskerforbundets hovedstyre, Petter Aaslestad, opplyser til Universitetsavisa at han kommer til å ta opp søknaden om økonomisk støtte fra Steines i arbeidsutvalget kommende uke. Det er viktig å koble på våre valgte organer siden saken er så spesiell, sier Aaslestad.

(Aaslestads uttalelse er noe endret i forhold til en tidligere versjon, red.anm.)

Steinnes: - Hyggelig og nyttig

Hovedpersonen selv, professor Kristian Steinnes, uttrykker på sin side glede over støtteerklæringen fra Bergen.

- Dette oppleves som både hyggelig og nyttig, sier Steinnes.

Handlemåten til NTNUs lokallag, som han er tidligere leder for, karakteriserer han slik:

- Jeg synes det er underlig at Risvaag mener Forskerforbundet ved UiB har så lite kjennskap til saken, når han selv har nokså begrenset kunnskap. Risvaag har deltatt på to møter hvor jeg har kunnet gi ham informasjon om saken. Han har også sett klagen jeg skrev på flyttebeslutningen. Det finnes imidlertid mye mer skriftlig dokumentasjon og annen kunnskap Dersom man var interessert, sier Kristian Steinnes.

Steinnes legger til at han fritar Risvaag for taushetsplikt, dersom han ønsker å kommentere saken mer inngående.