Forskerforbundet ved NTNU:

- Vi balanserer på kanten av hva som er forsvarlig

Tempoet i fusjonsarbeidet er nå så høyt at tillitsvalgte i Forskerforbundet er bekymret for om de greier å gjøre en forsvarlig jobb med å sikre sine medlemmers interesser.

Advarer. Forskerforbundets tillitsvalgte Kristin Dæhli og hovedtillitsvalgt Gry Eva Sinkaberg Alterskjær (nærmest).
Advarer. Forskerforbundets tillitsvalgte Kristin Dæhli og hovedtillitsvalgt Gry Eva Sinkaberg Alterskjær (nærmest).
Publisert Sist oppdatert

- Vi sitter med følelsen av ikke lenger å ha reell medbestemmelse, sier hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved NTNU, Gry Eva Sinkaberg Alterskjær.

Mange kjenner på slitasje

Sammen med tillitsvalgt Kristin Dæhli går hun nå ut med en sterk advarsel på vegne av sine 1 450 medlemmer ved NTNU. De snakker om at mange kjenner på slitasje, frustrasjon og usikkerhet. De har også fått signaler om at dette er i ferd med å føre til apati og resignasjon rundt om i organisasjonen.

- Det er alvorlig, sier de to.

- Alt skal skje på en gang nå. Fusjonen, campusprosjektet og avbyråkratisering går samtidig. Alt har stor betydning for de ansattes fremtidige arbeidsplasser, for trivsel, arbeidsmiljø og produktivitet. Alt dette som arbeidsgiver også er opptatt av, sier Kristin Dæhli.

Hun sier at folk kan tåle å jobbe mye i perioder, og at mange har tøyd strikken langt for å medvirke så godt de kan. I forbindelse med høringer har mange lagt mye i å lage gode innspill, men opplever at de ikke blir tatt hensyn til.

- Det er i ferd med å skape slitasje og demotivasjon som på sikt kan svekke effekten av hele endringsprosjektet, advarer Dæhli.

Mistet medbestemmelse, mye skjer uformelt

Fram til nyttår deltok fagforeningene i alle opprettede utvalg i fusjonsprosjektet. Tillitsvalgte opplevde reell medbestemmelse og at de fikk være med og påvirke prosessene. Fusjonsprosjektet ble nedlagt da fusjonen trådte i kraft ved nyttår.

Det ble avløst av organisasjonsprosjektet. I dette er det ikke formelle møter, kun såkalte ”samordningsmøter”. Her er det ingen sakslister, ingen dokumenter, ingen vedtak og ingen referater. Tillitsvalgte har til nå sagt ja til å delta, fordi det er en måte å få informasjon på.

- Da er vi tross alt litt mer forberedt når beslutninger tas, sier Alterskjær.

Tillitsvalgte har altså ingen reell medbestemmelse før ofte komplekse saker skal behandles i Sentralt samarbeidsutvalg (Sesam). I følge Tilpasningsavtalen skal saker til utvalgene sendes ut minst fem virkedager før møtene. Alterskjær sier det er mer regel enn unntak at fristene brytes.

Fikk sakspapirer 6 timer før møtet

- I det hittil verste tilfellet kom sakspapirene til et lokalt samarbeidsutvalgmøte 6 timer før møtet startet. Vi rekker ikke sette oss inn i sakene før de skal drøftes, sier Gry Eva Sinkaberg Alterskjær.

- Det blir vanskeligere når informasjonen kommer så sent. Samtidig ser vi at veldig mye skjer uformelt. Vi opplever at det som har vært diskutert uformelt, for eksempel i samordningsmøter, innimellom presenteres som om tillitsvalgte har vært med i prosessen. Vi ser oftere at beslutninger allerede er fattet når saker skal behandles i samarbeidsutvalgene. Det er ugreit, sier hun.

Kristin Dæhli antyder at det kan være en løsning å droppe de uformelle møtene.

Ifølge Forskerforbundets tillitsvalgte opplever også ansatte i Gjøvik og Ålesund og ved tidligere HiST at deres medbestemmelse er blitt svekket siden i fjor.

Åpne kontorlandskap – anbefaling uten legitimitet

Ett eksempel på uformelle beslutninger er saken om at det skal være åpne kontorlandskap i det nye helsebygget på Øya. Ansatte har sterke meninger om saken, den er ikke behandlet i tillitsmannsapparatet, og Dæhli og Alterskjær mener det ligger en anbefaling på bordet som ikke har legitimitet i organisasjonen.

- Jeg har blitt fortalt at ansatte ved enkelte fakultet har gitt opp. De ønsker å bidra, kommer med innspill men blir ikke hørt. Det vi hører er at det nå er i ferd med å bre seg en apati, sier Alterskjær.

Skal sikre ansattes arbeidsvilkår

Kristin Dæhli påpeker at de som tillitsvalgte kan bli holdt juridisk ansvarlige for beslutninger de er med på å fatte. Ansatte vil bli innplassert i andre jobber, få nye ansvarsområder, og kanskje oppleve dårligere arbeidsvilkår enn de hadde før. Endringene kan få store konsekvenser for den enkelte.

- Dette er ikke en lek der vi krever å få være med. Vi er valgt for å sikre arbeidsvilkårene for de ansatte, og vi skal se folk inn i øynene og stå for de beslutningene vi har vært med på, slår Kristin Dæhli fast.

- Om man skal ivareta reell medvirkning og medbestemmelse, balanserer vi nå helt helt på kanten av hva vi kan forsvare overfor våre medlemmer, sier Gry Eva Sinkaberg Alterskjær.

Dæhli minner om at dette er rettigheter som er helt vesentlige i det norske demokratiet.

Handler ikke om motstand mot endring

De to spør hvorfor alt må skje på en gang, hvorfor alt haster like mye, og hvorfor alt må gå så fort. De har gjentatte ganger løftet en advarende pekefinger, både i brevs form, i høringsnotater og i møter.

- Noen mener det er bedre at ting går fort, enn at man går inn i en langtrukken og ørkesløs omorganisering. At det er bedre å rive plasteret av fort, enn å lirke det av?

- Dette handler overhodet ikke om motstand mot endring. Det handler om å få et godt nok grunnlag for at vi skal kunne stå inne for de beslutningene vi er med på å ta på vegne av ansatte, sier Kristin Dæhli.

25 prosent av Forskerforbundets medlemmer, rundt 360 personer, ved NTNU er teknisk administrativt ansatte. Mange av disse blir sterkt berørt av omstillingen. De to understreker at også mange ledere er hardt presset på NTNU nå. Det er stor arbeidsmengde og knappe tidsfrister på alle nivåer.

NTNU-ansatte foran en krevende høst

- Høsten vi står overfor kommer til å koste veldig mange veldig mye. Vi som tillitsvalgte og arbeidsgiver må ta ansvaret for å gi folk trygghet for at de er ivaretatt. I det siste har jeg kjent på at vi ikke greier det nå, sier Gry Eva Sinkaberg Alterskjær.

Kristin Dæhli peker på kulturforskjeller. De som jobber instrumentelt med fusjonsprosjektet tegner skjema med bokser, linjer og nivåer uten å signalisere hvordan de skal ivareta de ansatte. De tillitsvalgte jobber med menneskene som skal finne sin plass i boksene.

- Den instrumentelle tilnærmingen er superfrustrerende for oss som jobber med folk. Vi blir håret i suppa. Vi er de som stiller alle de vanskelige spørsmålene.

LES MER: Ny modell skiller strategi og drift

LES OGSÅ Ansatte i Ålesund usikre på om det er bruk for dem

LES OGSÅ Ansatte må leve med usikkerhet fram til sommeren

LES OGSÅ: Skal spare 100 mill midt i fusjon og campussamling

LES OGSÅ: ”Krev klare svar og ta deg tid til et pusterom innimellom"

LES OGSÅ: Bra at fusjonen går fort

LES OGSÅ: - Ansattes lojalitet må ikke bli sovepute for ledelsen