Samordna opptak:

Ni prosent økning i søkertall til høyere utdanning

Flest søkere ønsker seg til Trondheim og Oslo.

- Jeg forventet sterk vekst i søkertallene, veksten ble enda sterkere enn forventet, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim da han presenterte søkertallene ved Samordna opptak 2020.
- Jeg forventet sterk vekst i søkertallene, veksten ble enda sterkere enn forventet, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim da han presenterte søkertallene ved Samordna opptak 2020.
Publisert Sist oppdatert

(Saken er oppdatert 12.20 med mer detaljert oversikt fra flere universiteter.)

Over 150 000 personer hadde søkt opptak til universiteter og høyskoler gjennom Samordna opptak da søknadsfristen gikk ut i midten av april.

Det er en økning på drøyt 12.000 søkere, og 8,7 prosent, fra 2019.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Klart flest søkere er det til NTNU hvor 56.305 potensielle studenter ønsker å bruke et eller flere år av livet. De øvrige pallplassene tas av de to hovedstadsuniversitetene. Universitetet i Oslo kommer på andre med sine 49.379 søkere, mens Oslomet tar tredjeplassen med 45.778 søkere.

Ifølge en pressemelding fra Samordna opptak er økningen i søkertall jevnt fordelt på de forskjellige utdanningsområdene. Den prosentvis største økningen er det økonomiske og administrative fg som har med 24,8 prosent. Også mediefag, historie og samfunnsfag har en økning på over 20 prosent.

I pressemeldingen kommer det også frem at helsefagene opplever en oppgang på 4,1 prosent etter at de i fjor falt med 4,7.

Ifølge pressemeldingen er de store taperne lærerutdanningen, reiseliv og jus som alle opplever nedgang fra fjorårets søkertall.

UiB: - Koronaeffekt

Universitetet i Bergen(UiB) er et av de som opplever en økning over landsgjennomsnittet med sine 12 prosent, og ved det matematisk- naturvitenskapelige fakultet har bergenserne en økning på hele 43,6 prosent sammenlignet med fjoråret.

Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB, mener noe av økningen kan forklares med den globale pandemien verden nå er midt oppe i.

- Som ved økonomiske kriser tidligere, så ser vi også nå en økning i søkertallene til høyere utdanning. Vi ser blant annet at det er en særdeles stor søkervekst til årsstudier sammenlignet med fjoråret. I tillegg ser vi at det er søkere i aldersgruppen 19-21 år som i større grad enn tidligere har søkt årsstudier, sier Samdal i en pressemelding.

Oslomet: Flere sykepleiere

Ved Oslomet meldes det om at økningen i antall søkere er størst for de økonomiske-administrative fagene som økonomi og ledelse, samt sykepleierutdanningen. Sistnevnte har 16 prosent flere søkere enn i 2019, skriver universitetet i en pressemelding.

− Årets søkertall viser at søkerne har valgt både med hjerte og hjerne. Studiene som øker mest, samsvarer med noen av områdene der vi vet at arbeidslivet har størst behov for kompetanse, og tallene kan tyde på at søkerne har fanget opp disse signalene, kommenterer prorektor ved Oslomet, Nina Waaler.

Totalt har hovedstadens lillebror en økning på ni prosent sammenlignet med 2019.

NTNU: Dobler antall søkere til samfunnsøkonomi

Også NTNU rir på bølgen med økte søkertall, og også her trekkes de økonomisk-adminstrative fagene frem med en økning på 26 prosent. Antallet søkere til årsstudiet i samfunnsøkonomi har økt med 120 prosent, mens antallet søkere til bachelorstudiet i samme fag har en økning på 92 prosent.

- Økonomi og administrative fag er trygge profesjoner, de gir en kompetanse som kan anvendes på mange ulike felt innen både det offentlige og det private. Så tror jeg at det for samfunnsøkonomi spiller inn et ønske om å forstå hva det er som skjer i samfunnet nå. Kanskje har det hatt betydning at samfunnsøkonomer har vært temmelig synlige i media i denne tida, sier dekan Monica Rolfsen ved fakultet for økonomi ved NTNU.

Les mer om NTNU-tallene her.

UiO: 37,5 søkere per plass til nytt eliteprogram

Universitetet i Oslo(UiO) opplever en tilsvarende økning som NTNU når det gjelder søkere til årsstudiet i samfunnsøkonomi, og viser i tillegg til at historiske fag har en økning i antall søkere på 62 prosent, mens økonomi og administrasjon har en økning på nesten 27 prosent.

Samtidig har det nyopprettede studieprogrammet Filosofi, politikk og økonomi, kjent under navnet «statsministerskolen» ved britiske universiteter, 37,5 søkere per studieplass.

- Vi er veldig glade for at UiO også i år har svært høye søkertall. Våre profesjonsutdanninger, som medisin, psykologi og odontologi, tiltrekker seg som vanlig de beste studentene. Det er åpenbart at enda flere velger en sikker utdanning i usikre tider, sier UiO-rektor Svein Stølen.

I pressemeldingen kan universitetet også skryte av å være det med nest størst økning fra i fjor til i år blant universitetene med sine 16 prosent, kun slått av Universitetet i Tromsø som har en økning på 25 prosent.

UiT: Over 10.000 søkere for første gang

- Vi er svært fornøyd med årets søkertall. Kunnskap er nøkkelen til å skape vekst i verdensøkonomien når korona-pandemien er over, og vi er glade for at så mange ønsker å ta høyere utdanning ved Universitetet i Tromsø(UiT), sier rektor Anne Husebekk.

Økningen på 25 prosent betyr også at universitetet for første gang har over 10.000 søkere.

- Mye av denne økningen skyldes at det populære profesjonsstudiet i psykologi for første gang har opptak gjennom Samordna opptak, men selv uten dette studiet er det en markert økning av antallet søkere som har UiT som sitt førstevalg, sier Husebekk.

UiS: Omstilling av petroleumsfagene

Med en økning på fem prosent er Universitetet i Stavanger (UiS) under landsgjennomsnittet. Men til tross for det ser de klare positive trekk, blant annet innen det som tidligere var petroleumsstudier.

- Vi har jobbet med en omstilling av de petroleumsrettede utdanningene til å omfatte alle typer energi. Studentene mpå disse utdanningene kan i fremtiden bidra med konkrete løsninger uavhengig av energikilde, sier Rune Dahl Fitjar, prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS i en pressemelding.

Omstillingen har gjort at det som nå kalles energiutdanningene øker med 32 prosent i antall søkere tilbachelor- og femårige masterutdanninger, samt 15 prosent til de toårige masterutdanningen i det internasjonale opptaket. Samtidig faller antallet søkere til toårige masterutdanninger i det nasjonale opptaket med 25 prosent.

I likhet med flere andre er det også i Stavanger mange som vil studere helse og økonomi. I år som i fjor er det sykepleierutdanningen som topper søkerlistene i Stavanger .

– De siste månedene er det blitt enda tydeligere hvor viktige helseyrkene er for samfunnet. Det er bra at mange ønsker å utdanne seg innenfor omsorg og helse, sier Fitjar.

Nord universitet: - Et år utenom det vanlige

– Søkertallene for 2020 må ses i sammenheng med at 2019 var et år utenom det vanlige for universitetet, med flere store saker som krevde mye arbeid i organisasjonen og som også har blitt mye diskutert i media, sier Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning ved Nord universitet i en pressemelding.

De unngår å skrive noe om prosentvis endring fra 2019 til 2020 i pressemeldingen, men statistikkene til Samordna opptak viser at universitetet hadde en økning på 144 søkere, eller 0,85 prosent, fra 2019 til 2020.

NMBU: Nedgang i fjor, oppgang i år

Etter å ha hatt en nedgang i antall søkere fra 2018 til 2019 viser tallene fra Samordna opptak at Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) har en økning på 9,3 prosent i antall søkere.

- Det er veldig gledelig at søkningen til NMBU øker. Den generelle økningen i søkertallene vi ser nå i Samordna opptak til UH-sektoren kan nok i noen grad tilskrives den spesielle situasjonen vi er i nå, men samtidig viser det potensialet vi har i å tilby fleksible utdanninger for omstilling og læring hele livet. Dette mulighetsrommet bør vi utnytte i årene framover, sier Solve Sæbø, prorektor for utdanning ved NMBU i en pressemelding.

Der er det spesielt økologi og naturforvaltning, plantevitenskap og skogfag som opplever økt antall søkere.

- Jeg tror at NMBUs omdømme som bærekraftsuniversitet og tydelig fokus på blant annet trygg og sunn mat appellerer til miljø- og naturbevisste ungdommer. Vi skal ikke se bort fra at krisen vi er inne i nå også har bidratt til økt bevissthet blant de unge omkring disse spørsmålene, sier Sæbø.

UiA: Ønsker flere søkere til ingeniør

- Vi har vært ekstra spente på søkertallene i år på grunn av koronasituasjonen. Vi ser en forventet økning i totalt antall søkere og en økning i søkertall til både sykepleie og bioingeniør, som begge er direkte relatert til den aktuelle situasjonen, sier studiedirektør Greta Hilding ved Universitetet i Agder(UiA) i en pressemelding.

De følger tendensen til resten av landet med et økt antall søkere til helse- og samfunnsfagene. Totalt hadde universitetet 21.948 søkere i år, en økning på snaut fem prosent.

- Vi opprettholder god søkning til store fagområder som lærerutdanninger, helse- og sosialutdanninger og økonomiutdanninger, men vi hadde ønsket oss bedre søkning til flere av ingeniørutdanningene, sier studiedirektøren.

USN: Økt masteretterspørsel

Med sine 26.130 søkere har Universitetet i Sørøst-Norge(USN) en økning på i underkant av tre prosent fra 2019, og mens kollegene i Agder opplever en nedgang i søkere til ingeniørstudiene kan USN skilte med 8,3 prosent flere ingeniørsøkere.

– Vi registrerer en økning i antall søkere til USNs utdanninger. Det betyr at på mange utdanninger vil det være ventelister også i år, sier rektor Petter Aasen i en pressemelding.

Mens flere peker på koronapandemien når de skal forklare endringer i søkertall tror Aasen økningen i søkere til masterutdanningene har flere årsaker.

– Vi har over tid registret en større etterspørsel etter kompetanse på masternivå i arbeidslivet. Vi har tatt høyde for det og tilbyr en rekke masterutdanninger som treffer samfunnets og arbeidslivets behov og studentenes interesser. 

Immatrikulering 12.08.2019.
Immatrikulering 12.08.2019.