73 studentforeninger:

NTNU, gi oss tillit!

En rekke studentforeninger ber i dette oppropet NTNU om å la dem få slippe til etter klokken 20.00 på campusene.

Etter 20.00 er det stengt på campusene for studentene. Nå har linjeforeningene, Studenttinget og flere studentorganisasjoner samlet seg om en kraftfull appell til NTNU om å åpne dørene.
Etter 20.00 er det stengt på campusene for studentene. Nå har linjeforeningene, Studenttinget og flere studentorganisasjoner samlet seg om en kraftfull appell til NTNU om å åpne dørene.
Publisert Sist oppdatert

Fadderuken er over, undervisningen har begynt, og studentene forsøker å tilpasse seg den nye studiehverdagen med smittevern og digitale forelesninger. For mange betyr dette at de igjen skal begynne med driften av en studentorganisasjon eller at de for første gang skal være med i en. Studentorganisasjonene og de frivillige er selve kjernen i det som er studentkulturen ved NTNU og for mange er det er stor del av studiehverdagen. Det er et sted å danne et sosialt nettverk, oppdage nye interesser og få faglig utbytte.

Bruken av campus spiller en utrolig viktig rolle for studentfrivilligheten. Det er der vi har møtene våre, der vi blir kjent med nye mennesker, hvor korene har øvelser og hvor budsjetter blir vedtatt. På grunn av koronasituasjonen har sentral beredskap på NTNU vedtatt at det bare er aktiviteter som er absolutt nødvendig for den daglige driften som kan gjennomføres på campus, og at vi må avslutte 20:00. For alle som har vært student, er student, har jobbet med studenter eller vet hva en student er, så vet du at vi ikke lever en 08-16 hverdag. Vi skal ikke bare studere, vi har deltidsjobber og etter det er det mange av oss som vil delta i frivilligheten. Derfor er det mye av organisasjonsaktiviteten og det sosiale som skjer på kveldstid og ofte etter 20:00.

Vi har forståelse for at ting ikke kan være som det var før, men at campus stenger 20:00 er en stor utfordring for mange studentforeninger. Flere av de viktigste møtene våre varer ofte til sent på ettermiddagen og kvelden, og uten disse sene møtene blir det utrolig vanskelig for oss å gjennomføre den daglige driften vår. For våre nye studenter som har hatt en fantastisk fadderuke, finnes det nå svært få arenaer hvor da kan være sosiale og danne nye relasjoner eller pleie de vennskapene de har fått i fadderuken. Studentorganisasjonene tar et stort ansvar for å skape en god studiehverdag for studentene ved NTNU. Nå trenger vi hjelp for å gjøre nettopp dette.

Det er flere grunner til at campus er så viktig del av organisasjonslivet og den sosiale hverdagen vår. Den gjennomsnittlige studenthybelen egner seg ganske dårlig til møtevirksomhet eller sosiale arrangement, og dette var før enmetersregelen ble innført. Campus er også et gratis alternativ i en hverdag med trange organisasjonsbudsjett. Her finnes det tilstrekkelig med arealer og gode rammer for smittevern som gjør det enklere for oss å gjennomføre trygge arrangement.

Vi har bevist at vi kan gjennomføre en trygg og tilnærmet smittefri fadderuke. Gi oss tillit til å fortsette å gi studentene våre gode faglige og sosiale tilbud. Campus er vårt tryggeste, billigste og beste alternativ for å gjøre dette.

Signert av:

- Linjeforeningen Abakus

- A/F Smørekoppen

- Spanskrøret Linjeforening

- Linjeforeningsleder Helene Paulsen og resten av styret i Linjeforeningen for Kjemiingeniører og Materialteknikkere

- Arkitektstudentenes broderskap

- Linjeforeningen Elektra

- Kulturstyret i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

- Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

- Linjeforeningen Psykolosjen

- STØH

- Hanna Sletta, Leder Energi og miljø ingeniørenes-linjeforening, EMIL

- Filip Gornitzka Abelson, formann i Trondhjems Studentersangforening (TSS)

- En psykt vanlig uke (EPVU)

- Hovedstyret, på vegne av Linjeforeningen Online

- Frederick Nilsen, leder for Nabla

- Linjeforeningsleder Grete Morseth og resten av Hovedstyret i Tim&Shænko, byggingeniørstudentenes linjeforening

- Studentparlamentet i Gjøvik

- Studentparlamentet i Ålesund

- Tobias Borthen, på vegne av Styret i Høiskolens Chemikerforening

- Linjeforeningen Communitas

- Volvox & Alkymisten

- På vegne av Mannhulletstyret, Einar Steen-Johnsen, Formann Mannhullet Linjeforeningen for Marin Teknikk ved NTNU

- Start Gjøvik

- Hybrida, Linjeforeningen for Ingeniørvitenskap & IKT

- Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening, TKS

- Solan Linjeforening

- Sukkherhuset

- Linjeforeningen Omega

- Medisinerforeningen Placebo

- Medicinsk Selskabs Orchester

- Legestudentenes Rusopplysning Trondheim

- Bal Medicorum

- Medisinernes Seksualopplysning

- Medisinerrevyen

- Medisinernes mentale helseopplysning

- Studenter Uten Grenser

- Styret i Vivas Linjeforening

- Janus Linjeforening

- Linjeforeningen Delta

- Hovedstyret ved Nucleus linjeforening, linjeforeningen for bioingeniørstudenter i Trondheim

- Erudio Linjeforening

- Eureka Linjeforening

- Socius Extremus - Linjeforeningen for sosiologi

- Theodor, linjeforeningen for arkeologi ved NTNU

- Linjeforeningen Det Gyldne Snitt

- Hovedstyret, TIHLDE

- Apeiron - Linjeforeningen for filosofi

- NTNUI

- Simen Bai – Leder, Login - NTNU Gjøvik

- Studentrådet HF - Det humanistiske fakultet

- Studentrådet MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap

- Linjeforeningen Los Elegidos

- Timini, linjeforeningen for nanoteknologi

- Studentrådet AD – Fakultet for arkitektur og design

- Studentrådet IV – Fakultetet for ingeniørvitenskap

- NTNUI-Gjøvik

- Studentrådet ØK – Fakultet for økonomi

- Leviathan – linjeforeningen for statsvitenskap

- Studentrepresentantene i NTNU-styret

- ECONnect NTNU

- Pareto Linjeforening

- NJORD - Linjeforeningen for masterstudenter i Ocean Resources

- Socialis – Linjeforeningen for sosionomstudentene

- Linjeforeningen FRESK

- Studentrådet NV – Fakultet for naturvitenskap

- Studentrådet SU – Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

- Studentmagasinet MORSK

- Studentrådet IE – Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

- Start Ålesund

- ÅSS – Ålesund Studentersamfunn

- Studentersamfundet i Trondhjem

- ISFiT

- Studenttinget NTNU

Powered by Labrador CMS