Svært skuffet over å måtte betale egen krisepakke

Støtte til studentene må komme i form av stipend, skriver representanter for 12 foreninger i Akademikerne i denne ytringen.

Regjeringens tiltak gjennom Lånekassen er ikke tilstrekkelig, mener tolv studentledere i Akademikerne.
Regjeringens tiltak gjennom Lånekassen er ikke tilstrekkelig, mener tolv studentledere i Akademikerne.
Publisert Sist oppdatert

Studentlederene i Akademikerne er glade for at økonomisk hjelp til studenter er på agendaen til regjeringen og Lånekassen. Vi stiller oss likevel kritisk til at hjelpen kommer i form av lån og ikke stipend.

Ettersom studenter foreløpig ikke har mulighet til å søke dagpenger fra NAV, mener vi at studenter med inntektsbortfall på grunn av koronautbruddet, i både faste stillinger og tilkallingsvakter, må få utvidet stipendstøtte fra Lånekassen. Studenter har på samme måte som ordinære arbeidstakere bidratt til samfunnet, og må da få støtte på lik linje som andre arbeidstakere for å komme gjennom denne krisen. Lånsbelastningen til studentene kan ikke økes.

Sommerstipend

Slik ordningen er i dag med 11 måneders studiestøtte forutsetter det at studentene kan forsørge seg selv gjennom arbeid i juli. Denne muligheten vil falle bort for mange i et arbeidsliv preget av permitteringer og konkurser. Det må komme på plass et eget sommerstipend for juli måned for studenter som på grunn av krisen i arbeidsmarkedet ikke får sommerjobb. Stipendet må være høyere enn basisstøtten.

Slapp forklaring

Asheim uttaler at det uansett ikke vil gjøre noen forskjell for studentene før om mange år. Dette er konsekvenser som vil følge studentene i flere tiår fremover. 145 kroner i måneden kommer på toppen av kanskje 1600-2000 kr hver måned i 20 år.

Utenlandsstudenter

Siden krisen inntraff har vi sett en kollaps i den norske kronen. Dette gir uforutsette og store utgifter for norske studenter som tar hele eller deler av utdanningen i utlandet. Det er viktig å ivareta utenlandsstudenters økonomi, og vi etterspør derfor en ekstra valutajustering fra Lånekassen i forbindelse med det sterke kronefallet, slik at utenlandsstudenter som er avhengig av den norske kronen får dekket sine nødvendige utgifter. Regjeringen oppfordrer og jobber for økt utveksling og for at flere skal studere utenlands, og da må studentene vite at rekordsvak kronekurs tas tak i for de som rammes.

Underskrevet av

Guro Holte Igesund, leder av Studentpolitisk utvalg i Norsk Psykologforening (1 500 studentmedlemmer)

Rebekka Lie, Leder av Studentutvalget i Tekna (13 000 studentmedlemmer)

Håvard Ulsaker, leder i Norsk Medisinstudentforening (5000 studentmedlemmer)

Njål Benkestoch Kjølholdt Gustavsen, studentutvalgsleder i Samfunnsviterne (922 studentmedlemmer)

Sondre Lie, leder av Juristforbundets studentseksjon (2700 studentmedlemmer)

Sigurd Løkholm, Generalsekretær, på vegne av Samfunnsøkonomenes studenter

Henriette Sandberg, leder av Lektorstudentene (2200 studentmedlemmer)

Emma Elizabeth Wright, leder av Den Norske Veterinærforenings studentforening (690 studentmedlemmer)

Silje Kristiansen, studentleder i Naturviterne (900 studentmedlemmer)

Live Olsen Hølmo, studentleder i Econa (3300 studentmedlemmer)

Sigrid Lyche Strandvoll, studentleder i Arkitektenes Fagforbund (750 medlemmer)

Lena Monsen, studentleder i Tannlegeforeningen (650 studentmedlemmer)

Tilsammen 31 600 studentmedlemmer