KD beordrer fusjon mellom samskipnader

- Et veldig dårlig vedtak, sier styreleder i Samskipnaden i Oppland, Vegard Vikøren om at samskipnaden i Trondheim slås sammen med virksomhetene til studentsamskipnadene i Gjøvik og Ålesund.
Haster. Vedtaket fra KD i dag betyr i praksis at samskipnadene i Oppland og Sunnmøre, som begge driver virksomheter på to steder, må skille ut henholdsvis Gjøvik og Ålesund for så å innlemme disse i SiT. Arkiv. 
        
            (Foto: Tor H. Monsen)

Haster. Vedtaket fra KD i dag betyr i praksis at samskipnadene i Oppland og Sunnmøre, som begge driver virksomheter på to steder, må skille ut henholdsvis Gjøvik og Ålesund for så å innlemme disse i SiT. Arkiv.  Foto: Tor H. Monsen

Kunnskapsdepartementet har bestemt at sammenslåingenskal skje allerede fra nyttår, og bakgrunnen er at NTNU fra da slås sammen med høgskolene i Gjøvik og Ålesund. I en pressemelding heter det at "Departementet mener det er hensiktsmessig at en utdanningsinstitusjon kun betjenes av én studentsamskipnad".

Den oppfatningen deler ikke styreleder Vegard Vikøen i Samskipnaden i Oppland (Sopp). Han er kritisk til hele prosessen som ligger bak vedtaket, som han mener er kjørt alt for fort. Når det er sagt, erkjenner Vikøen at Sopp ikke har annet å gjøre enn å forholde seg til beslutningen som er fattet.

For kort tid til å vurdere følgene

- Dette innebærer en stor virksomhetsendring for alle de tre samskipnadene. Det har ikke vært tid til å utrede konsekvensene godt nok. I Oppland gikk vi i mot en sammenslåing fordi vi mente at beslutningsgrunlaget ikke var godt nok utredet, sier Vikøen til UA.

Les også: Bygger modell for felles studentsamskipnad.

Les også: SiT vil slå seg sammen med Gjøvik og Ålesund

Sopps styreleder peker videre på at svært mange studenter blir påvirket av dette, og at hensynet til studentvelferden veier tungt.

- Vi vet ikke hvilke følger dette får. Det har også dukket opp spørsmål i andre, liknende saker, om hvorvidt de juridiske og økonomiske sidene ved sammenslåinger av samskipnader er godt nok utredet, sier Vikøen.

Det er bare noen uker siden at styret i Samskipnaden i Oppland gikk i mot sammenslåing. I vedtaket heter det at flere viktige høringsinstanser er entydige på at følgene for studentvelferden og for Sopp er "alt for svakt belyst". Sopp ville derfor fortsette utredningsarbeidet fram til våren 2016. Tanken var å være en tilknyttet samskipnad til NTNU inntil en endelig modell skulle være på plass fra første januar 2017.

Skiller ut og slår sammen

Vedtaket fra KD i dag betyr i praksis at samskipnadene i Oppland og Sunnmøre, som begge driver virksomheter på to steder, må skille ut henholdsvis Gjøvik og Ålesund for så å innlemme disse i SiT.

- Vi har vært på møte i KD, og har fått signaler om at det ville gå i denne retningen. Vi regnet kanskje med at man ville bruke lenger tid. Så ja, jeg er overrasket over at denne beskjeden kom så fort, sier styrelederen i Sopp, som er øverste representant for rundt 8 500 tilknyttede studenter.

3 500 av disse studerer på Gjøvik.

Nå erkjenner han at det ikke er annet å gjøre enn å sette seg ned med de andre partene, og finne fram til en best mulig modell.

- Ekstremt kort tidsfrist

- Det er en ekstremt kort tidsfrist. Dette skal skje innen nyttår, sier han.

Konsernsjef Knut Solberg i SiT sier i en pressemelding at de skal gjøre sitt for at dette oppdraget blir gjennomført i tråd med departementets ønsker, til beste for studenter, utdanningsinstitusjoner og ansatte. Også Solberg viser til den korte tiden fram til nyttår.

- Jeg har respekt for oppgaven, sier Solberg.

Han mener gjennomføringen vil kreve et tett og godt samarbeid mellom de tre samskipnadene, og han har avtalt møte med de to andre samskipnadsdirektørene for å drøfte organiseringen av arbeidet.

I følge Solberg skal sammenslåingen av samskipnadsvirksomhetene føre en styrking av studentvelferden ved NTNU, et effektivt samspill mellom NTNU og samskipnaden og god medvirkning fra studentene. Solberg er videre opptatt av å bidra aktivt til god studentvelferd også i Lillehammer og Volda, som ikke blir med i sammenslåingen.

Lillehammer kommune er blant høringsinstansene som mener at de juridiske og finansielle følgene av de ulike organisasjonsmodellene er for dårlig belyst. I likhet med andre uttrykker også kommunen bekymring for tempoet i prosessen, og skriver at det er åpenbart at det trengs mer tid til å vurdere saken.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.

Ansettelse av instituttledere:

NTNU foreslår unntak for vitenskapelig kompetanse

NTNUs ledelse åpner for å ansette instituttledere uten vitenskapelig førstekompetanse.

Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

Tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.