Markussen-utvalget:

NSO kritiske til forslag om tilleggslån for de over 30

Markussen-utvalget vil gi studenter over 30 år muligheten til ekstra studiestøtte. Det faller ikke i god jord hos Norsk Studentorganisasjon
Norsk Studentorganisasjon, her ved leder Marte Øien, mener det må legges andre kriterier til grunn enn bare alder dersom en skal innføre en ordning med ekstralån gjennom Lånekassen. 
        
            (Foto: Helene Mariussen)

Norsk Studentorganisasjon, her ved leder Marte Øien, mener det må legges andre kriterier til grunn enn bare alder dersom en skal innføre en ordning med ekstralån gjennom Lånekassen.  Foto: Helene Mariussen

Et tilleggslån fra Lånekassen på 80.000 kroner i året til studenter over 30 år er et av forslagene Markussen-utvalget kommer med i sin utredning av livslang læring.

Utvalget har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet vurdert hvordan endringer i arbeids- og samfunnslivet vil påvirke behovet for etter- og videreutdanning, og kommet med forslag til hva som må til for å gjøre det mer attraktivt å «lære hele livet».

Tilleggslånet er tenkt å skulle gjøre det enklere for personer med flere forpliktelser enn den gjengse student å ta ekstra utdanning, selv om det også betyr redusert arbeidsinntekt.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Studentene kritiske

Norsk studentorganisasjon (NSO) skriver i sitt høringssvar at de i utgangspunktet har stor forståelse for at personer som ønsker å ta etter- og videreutdanning har behov for mer enn bare basisstøtten fra Lånekassen.

«Likevel stiller vi oss uforstående til forslaget om å sette dette til en aldersgrense. Det er ikke slik at de forholdene Markussen-utvalget skildrer skjer over natten etter fylte 30» skriver de.

De viser til én av fire norske studenter i dag er over 30 år, og mener resultatet av en slik endring vil være at studenter etter fylte 30 år vil ha større økonomiske forutsetninger til å studere enn de yngre.

«NSO stiller seg derfor undrende til at utvalget ikke legger frem noe om hvordan forslaget kan gjøre at flere kan vente med utdanning ytterligere for å ha en mer robust økonomi under studiene.»

Ønsker andre kriterier

Organisasjonen mener det burde vært andre og mer målrettede kriterier som ligger til grunn for et slikt tilleggslån, selv om de ser at det er vanskelig å si noe om nøyaktig hva disse kriteriene bør være.

«...for å få det til trenger vi en større diskusjon om hva som egentlig er forskjellene på en student som tar etter- og videreutdanning og en student på ordinært studieløp» skriver de.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Aalborg-rektor trekker NTNU-søknad

Mener offentliggjøringen av hans søknad har ført til stor uro i organisasjonen ved Aalborg Universitet.

Ytring:

Regjeringen har overkjørt autonomien til både UiT og Politihøgskolen

Så var to katter ute av sekken: Regjeringen har overkjørt autonomien til både Universitetet i Tromsø og Politihøgskolen, og Nord universitet har lagt frem planene for hvordan de vil satse på Helgeland.

UHR reagerer på KDs Nesna-beskjed til UiT

Leder Dag Rune Olsen i Universitets- og høgskolerådet (UHR) støtter UiT-rektor Anne Husebekk når hun mener Kunnskapsdepartementet (KD) har brutt inn i universitetets autonomi, skriver Forskerforum.