NTNU forbindes med kvalitet

At «NTNU» koples til «kvalitet» i Nokuts ferske spørreundersøkelse, gleder rektor Anne Borg. Men det er noe her som bekymrer henne.
NTNU forbindes med kvalitet i det norske folks bevissthet, konkluderer en undersøkelse Kantar har gjort for Nokut. Bildet er fra NTNUS ledersamling i 2014. 
        
            (Foto: Tore Oksholen)

NTNU forbindes med kvalitet i det norske folks bevissthet, konkluderer en undersøkelse Kantar har gjort for Nokut. Bildet er fra NTNUS ledersamling i 2014.  Foto: Tore Oksholen

Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Nokut av Kantar, på bakgrunn av undersøkelsen «Utdanningskvalitetsbarometeret 2019». Undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i tilsvarende undersøkelse fra september 2017.

«Noter navnet på de institusjonene du mener har spesielt god kvalitet.» Slik var spørsmålet formulert, hvor desidert flest respondenter svarte «NTNU» Nesten halvparten – 46 prosent – skrev ned dette alternativet. «Universitetet i Oslo» på andre plass, med 10 prosent. Deretter Norges Handelshøyskole NHH og Universitetet i Bergen.

Undersøkelsen er basert på et representativt utvalg på landsbasis, med 1053 respondenter. På spørsmålet hvor man ble bedt om å nevne en institusjon av særlig god kvalitet, var svarprosenten imidlertid på under halvparten. Her var det 507 som oppgav skriftlige svar tydelige nok formulert til at de kunne anvendes.

Størrelsen teller

Med 46 prosent ligger NTNU ligger langt foran øvrige institusjoner, skriver Nokuts direktør Terje Mørland på sin blogg i et innlegg hvor han kommenterer undersøkelsen.

Mørland legger straks til at institusjonenes størrelse i seg selv bidrar vesentlig til grad av synlighet:

«For øvrig er bildet omtrent som man kan forvente ut fra institusjonenes størrelse og synlighet i samfunnet over tid ...» skriver Nokut-direktøren.

På den andre siden av skalaen oppgir 15 prosent at de mener det er noen universiteter eller høyskoler som utmerker seg med spesielt dårlig kvalitet. Her nevnes spesielt Nord Universitet, BI, Universitetet i Tromsø og Oslomet ofte.

Samtidig viser Kantars spørreundersøkelse at høyere utdanning har et godt rykte i befolkningen. 82 prosent av de som svarte har et positivt inntrykk av kvaliteten på norsk høyere utdanning.

Det er en oppgang på seks prosentpoeng fra tilsvarende undersøkelse for to år siden.

Det er også økende tillit til at norske universiteter og høyskoler holder et høyt internasjonalt nivå. Over 80 prosent sier seg enig. Det er også rundt 80 prosent som mener at norske universiteter og høyskoler tilbyr utdanning som er relevant for arbeidslivet.

Borg gledes over tillit til sektoren

NTNU-rektor Anne Borgs umiddelbare kommentar til resultatene i Nokuts undersøkelse er glede over at tilliten til UH-sektoren er så stor.

- Først og fremst er det flott at folk har så høy tillit til kvaliteten i hva høyere utdanning leverer. Det er svært gledelig, ikke minst fordi det stemmer, sier Borg.

Deretter kommenterer hun tallene for egen institusjons del.

- At NTNU har et solid og godt omdømme er selvsagt svært viktig for oss. Ikke minst siden vi jo legger stor vekt på kvalitet i utdanningen, sier Borg. Under NTNUs ledersamling på Oppdal presenterte hun «kvalitet» som det ene av samlingens to tema – og som det skal jobbes særskilt med, i 2020 og i årene framover.

- NTNU har som uttalt mål å tiltrekke seg de beste studentene. Hvilken betydning har det at folk flest kopler NTNU til kvalitet?

- At folk vet om NTNU og kopler institusjonen til noe positivt er bra i seg selv, og bra å ha i bunn når vi driver vår studentrekruttering. Man skal ikke undervurdere betydningen av et slikt renommé. Det må bare ikke bli en hvilepute, legger rektoren til.

LES OGSÅ: Borg om kvalitet i Oppdal

LES OGSÅ: - Styringsideologi et hinder for kvalitet

- Dette er ikke bra

Så bringer Borg opp et aspekt ved undersøkelsen hun er mindre glad for.

- At Lærerutdanningen er fortsatt den utdanningen som kommer dårligst ut når man blir bedt om å oppgi hvilken utdanning man har dårligst inntrykk av, er ikke bra, sier hun.

«Lærer» er den kategorien som merker seg ut med negativt rykte i undersøkelsen. Åtte prosent har negative assosiasjoner til den yrkesgruppen.

- Det er framfor alt ufortjent. Her ved NTNU vil jeg få poengtert at vi jobber iherdig og godt med våre lærerutdanninger, og vi har grunn til å være stolte over hva vi får til.

- Hvorfor tror du det er slik?

- En forklaring kan være at lærerutdanningene har vært gjort gjenstand for mye offentlig oppmerksomhet i en årrekke, mye av den oppmerksomheten har vært av negativ art, kommenter NTNU-rektor Anne Borg.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Nord universitet:

15 ansatte kan bli sagt opp på lærerutdanninga

Levanger: - Det er tungt å gå og gruble på dette og det preger praten under lunsj. Alle er usikre på hva som skal skje, sier Ole Petter Vestheim  og Tore Kristian Aune.

NTNU best i landet i europeisk stipendordning  

Midlene fra Marie Sklodowska-Curie Individual Fellows er fordelt, og NTNU gjør det best av de norske universitetene.

NTNUs campussamling blir trolig ikke ferdig før i 2030

Målsetningen var at NTNUs samlede campus skulle stå klart i 2025. Prosjektdirektør Merete Kvidal tror alt er klart først i 2030. Byggestart er utsatt til 2024.

Nord universitet:

Her bidrar studentene med fengende musikk i lunsjen

Hver fredag møter ansatte, studenter og lokalbefolkning opp for å få med seg huskonserten på campus Levanger.