Forskningsrådet i Kina:

Tok bare tomme PC-er og telefoner med seg til Kina

Beijing: Forskningsrådet bruker dedikerte telefoner og datamaskiner under oppholdet i Kina. Sine private telefoner og PC 'er legger de igjen hjemme.
John Arne Røttingen på jernbanestasjonen i Beijing, før påstigning til lyntoget til Shanghai. Datamaskinen han har i fanget og telefonen han holder i hånden har til felles at begge bli renset og reformatert etter at han har kommet hjem.  
    
      (Foto: Tore Oksholen)

John Arne Røttingen på jernbanestasjonen i Beijing, før påstigning til lyntoget til Shanghai. Datamaskinen han har i fanget og telefonen han holder i hånden har til felles at begge bli renset og reformatert etter at han har kommet hjem.   Foto: Tore Oksholen

Når de kommer hjem til Norge vil telefoner og datamaskiner de har hatt med seg bli levert til IT-ansvarlige for sletting og reformatering. Disse enhetene har ikke tilgang til Forskningsrådets egne, interne nettverk, heller ikke til områder i nettskyen som man anvender, bekrefter Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen overfor Universitetsavisa.

Settes opp på annen måte

Forskningsrådets spesialrådgiver Thomas Hansteen har ansvar for Kina-samarbeidet under reisen. Hansteen medgir at det medfører en del ekstra bry å kjøre et slikt sikkerhetsopplegg.

- Maskinene vi bringer med oss er satt opp på en annen måte, med begrenset funksjonalitet. Det er klart at det er en kostnad med dette, foranstaltningene går ut over arbeidskapasiteten.

Forskningsrådets spesialrådgiver Thomas Hansteen.  
    
      (Foto: Tore Oksholen)

Forskningsrådets spesialrådgiver Thomas Hansteen.   Foto: Tore Oksholen

Følger PSTs retningslinjer

Ifølge seniorrådgiver Per Marius Frost-Nielsen i PST Midt-Norge er sikkerhetspolitiets råd til forskere og andre i liknende profesjoner å ikke ta med seg noe på elektroniske lagringsmedier til Kina som man ikke ønsker at kineserne skal lese. Hansteen bekrefter at Forskningsrådet har lagt seg på en slik policy.

- Telefoner og datamaskiner vi tar med er i utgangspunktet tomme, sier han.

Men Hansteen poengterer at man gjør dette ut fra en føre-var holdning.

- Det er jo en vurdering av sannsynligheter. Vi vet ikke hvor stor risikoen er for at noen hacker seg inn – hvor interessant det vi bringer med oss måtte være. Sikkerhetsfolk vil jo alltid være på den sikre siden. Det er tross alt veldig mange utlendinger som reiser hit hele tida, og det trengs et temmelig stort apparat om man skulle ønske å gå inn på alle de telefonene og alle de datamaskinene, for så å gå igjennom og systematisere all informasjonen.

Skjerpet sikkerhet

Men spesialrådgiveren legger til at den siste tids oppmerksomhet omkring UH-delegasjonens Kinareise har fått Forskningsrådet til å skjerpe oppmerksomheten omkring digital sikkerhet.

- Dette er noe vi vurderer i hvert enkelt tilfelle.

Hansteen understreker at dette i prinsippet ikke bare gjelder Kina, men alle land hvor man reiser inn med sensitiv informasjon i den digitale bagasjen.

- Hvilke land gjelder det?

- Land som det er grunn til å ferdes i med en viss varsomhet. Her følger vi PSTs trusselvurderinger.

Institusjonene har eget ansvar

Forskningsrådet har sin egen sikkerhetsavdeling som tar hånd om datasikkerheten.

- Vi forutsetter at den enkelte institusjon sørger for sin egen IT- og informasjonssikkerhet, sier Hansteen.

Forskningsrådet ga ikke egne, særlige råd til universiteter og andre institusjoner i forkant av Kina-reisen. Men man har lagd et eget Veikart for Kina i samarbeid med Siu, hvor man gir klar beskjed om at institusjonene har et selvstendig ansvar for egen cybersikkerhet i forbindelse med reise.

- Vet dere om disse formaningene blir fulgt?

- Vi gjør ingen egen oppfølging på det, og har ingen egen oversikt, men vi vet at det fins endel meget kompetente IT-folk rundt om på institusjonene.

NTNU oppgraderte programvare

Ifølge Forskerforum kjører rektoratet ved UiO et tilsvarende opplegg som Forskningsrådets Kina-delegasjon.

NTNU sørget for å oppgradere og installere programvare for å ivareta sikkerhet på alle deltakerne i delegasjonen til Kina før avreise, sier internasjonal koordinator Nina Sindre.

Ansattes telefoner har IT-avdelinga ikke foretatt seg noe med.

Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen opplyser at man der ikke har iverksatt spesielle tiltak i forbindelse med denne reisen. Man anvender sine vanlige telefoner.

- I vår delegasjon er det mange deltakere som er vant til å besøke Kina i forbindelse med pågående samarbeid, og som er kjent med forholdsregler knyttet til sikkerhet, ifølge UiB-rektoren.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Klimautslipp fra oljesand er høyere enn det næringa sier

CO2-utslippene fra oljeutvinning fra oljesand i Canada er langt høyere enn det oljenæringen oppgir selv, ifølge forskere.

Nord vil avvikle campus på Nesna og Sandnessjøen

Konstituert rektor Hanne Solheim Hansen har nå lagt fram sin innstilling til endring av universitetets studiestruktur.

Midlertidighet:

Mener oppsparte midler er løsningen, ikke økonomisk avstraffing av ledere

Forskerforbundet har ikke troen på NTNUs forslag om å straffe ledere økonomisk ved vedvarende midlertidighet. I stedet bør institusjonene rigge seg slik at de har råd til å ha folk ansatt, også når eksternfinansieringen tar seg en siesta, mener fagforeningslederen.

Drikking på jobb mest utbredt blant forskere

Forskere er den yrkesgruppen som er hissigst på flasken, i hvert fall i arbeidstiden. Det kommer frem av Folkehelseinstituttets andre rapport om alkohol og arbeidsliv.