Forskningssamarbeid Norge-Kina:

- Vennskap er viktig

Shanghai: - Vi utfyller hverandre, faglig og organisatorisk. Vi kjenner hverandre. Derfor tror jeg Tongji og NTNU kan få til et kraftfullt samarbeid, sier Feipeng Xiao.
Doktorgradsvennskap: De var Ph.D-er sammen, Carl Thodesen (bildet) ved NTNU og Feipeng Xiao. Kimen til forskningsamarbeidet oppsto der, forteller han. 
    
      (Foto: Tore Oksholen)

Doktorgradsvennskap: De var Ph.D-er sammen, Carl Thodesen (bildet) ved NTNU og Feipeng Xiao. Kimen til forskningsamarbeidet oppsto der, forteller han.  Foto: Tore Oksholen

Professorene Feipeng Xiao og Hongduo Zhao ved Institutt for vei- og flyplassteknologi, Tongji University, understreker de personlige relasjonenes betydning for å få til godt forskningssamarbeid.

LES OGSÅ: Vi er vitne til en eksplosjon

LES OGSÅ: Vanskeligere for humanister enn teknologer

Overfor Universitetsavisa holder professor Feipeng de vennskapelige relasjonene som fundament i det faglige samkvemmet.

LES OGSÅ: Nybø tok opp akademisk frihet

- Dere har selv universiteter av høy, internasjonal standard. Hva får dere ut av dette samarbeidet med NTNU?

- Vel, det som ligger i bunn er at vi er venner. Det er faktisk viktig. Vårt universitet, Tongji University, er rangert på topp innen sektoren når det gjelder forskning på infrastruktur (civil infrastructure system). NTNU har forskning på høyt nivå innen disse områdene. Videre er vår partner ved NTNU  organisert i forskningssentra hvor man samarbeider med andre forskningsinstitusjoner, og med industrien. Vi er organisert på tilsvarende vis. Derfor funger vi godt sammen, og Tongji og NTNU kan får til et kraftfullt samarbeid.

Feipeng Xiao (til venstre) og Hongduo Zhao er professorer ved Tongji University.  
    
      (Foto: Tore Oksholen)

Feipeng Xiao (til venstre) og Hongduo Zhao er professorer ved Tongji University.   Foto: Tore Oksholen

 

Vært Ph.D-studenter sammen

Universitetsavisa intervjuer de to kinesiske professorene rett etter et fagseminar de har holdt sammen med blant annet professor Carl Thodesen, leder for Institutt for bygg og miljøteknikk.

Ifølge Thodesen har samarbeidet med Tongji University  basert på et langvarig relasjon han har hatt med Feipeng Xiao, instituttleder på Tongji Department of Road and Airport Engineering.

- Vi har vært Ph.D-studenter sammen på Clemson University i USA og forsket en del sammen noe som har resultert i 2 peer reviewed journal artikler innenfor asfaltteknologi. Vi har holdt kontakten og vennskapet siden den gangen, og i 2017 tok jeg med meg en delegasjon fra Norge for å diskutere forskningssamarbeid. Denne turen viste at det var mye tilfelles mellom gruppene på Tongji og NTNU og dermed signerte vi samarbeidsavtale mellom instituttene på Tongji og NTNU i 2017. Vi har nå begynt å diskutere felles søknader både til forskningsrådet og EU sammen med mulighetene for utveksling av Ph.D-studenter, forteller Thodesen.

Funnet hverandre

Professor Feipeng peker også på at de samarbeidende avdelingene på begge sider har til felles at man er relativt småe, ikke mange i antall. Det gjør ting lettere.

- Det betyr at de smarte folkene kan jobbe sammen og få ting gjort, sier han med et smil.

Videre er det viktig at man har funnet hverandre på øverste nivå på begge sider, sier instituttlederen ved Tongji.

- At myndighetene har vært i kontakt med hverandre og kommuniserer bra, er viktig for at vi kan finne hverandre og komme i gang med vårt.

Stipendordninger

- Og så må jeg legge til at jeg er jeg veldig glad i norsk laks, kommenter visedekan ved Feipengs institutt, Hongduo Zhao, med en latter.

 - Så er samarbeidet med Carl (professor Thodesen, red.anm.) viktig. Det funderer veldig bra.

Professor Hongduo nevner særlig utvekslingsprogrammet på master- og Ph.D-nivå som viktig.

- Gjennom ulike stipendordninger har vi kunne sende våre unge, talentfulle studenter til NTNU for å lære mer, sier han.

Finansiering en utfordring

Men det er skjær i sjøen. Finansiering er ett av dem.

- Å få på plass finansiering av felles prosjekter er ikke alltid like enkelt – hvordan få penger fra kinesisk side til bruk på fellesprosjekter som foregår i Norge, og hvordan vi får penger fra for eksempel oljeselskaper til å finansiere forskning som foregår på kinesisk jord. Dette er et viktig tema (big issue) i utformingen av vårt samarbeid, sier professor Hongduo.

 Den store avstanden mellom Norge og Kina byr også på sine utfordringer. Den løpende dialogen under forskningsarbeidet, hvordan få til workshops underveis, og mer til.

Viktig å holde samarbeidet gående

- Hva med den «store vanskeligheten» - i Norge pleier vi å si at vi plutselig havnet i Kinas fryseboks hva angikk de to landenes relasjoner. Nå er vi ute av den…

- Og det er veldig bra, utbryter en av de kinesiske professorene, akkompagnert av allmenn latter.

- Det var forskningssamarbeid før problemene, og delvis under problemene. Hvordan ser dette bildet ut fra posisjonen til kinesiske forskere?

- Det er viktig å holde det grunnleggende forskningssamarbeidet gående, holde kommunikasjonen i gang gjennom årene som har gått. Vi har  samarbeidet fint gjennom en årrekke, hatt besøk her og jobbet med finansiering av prosjekter, sier professor Feipeng. Han mener det nå er viktig å rette blikket framover.

Han forteller at man er i ferd med å ta neste neste steg i samarbeidet, og planlegger et besøk i Norge.

- I og med at delegasjonen fra Norge har vært så bred, og ledet av folk på regjeringsnivå, lover godt for progresjonen i samarbeidet, sier professor Feipeng Xiao.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UA-kommentaren:

En debatt på nippet til å gå bananas

Det nærmer seg politisk behandling av NTNUs store campusprosjekt. Det er nå det gjelder. Da er det fristende for aktørene å ty til retoriske virkemidler.

To nye meritterte undervisere ved NTNU

Førsteamanuensis Paula Rice og professor Arne Krokan er tildelt stats som meritterte undervisere.

Bevar ironien?

«Utbygging av Vestskråningen og ivaretakelse av grøntarealer er ikke gjensidig utelukkende. En utadrettet utbygging av Vestskråningen vil sannsynligvis føre til større bruk av den minst brukte delen av Høyskoleparken.» skriver styret ved Studentersamfundet i denne ytringen.

The big challenge: Ein festival for folk flest?

«Store og flotte ord, men handlingar talar som kjend høgare enn ord, og det å setje ein skyhøg pris på billettane gjer festivalen utilgjengeleg for mange studentar. Kven er neste generasjon som skal forsøke å løyse framtidas utfordringar viss ikkje studentane?» skriv studentleiaren i denne ytringa.