Dokumentasjonen til Macchiarini-granskningen har forsvunnet

Alt underlagsmaterialet til rapporten som gransket Macchiarini-skandalen har forsvunnet. Rapporten pekte ut tidligere KI-rektor Harriet Wallberg som ansvarlig. – Forferdelig at noe slikt kan skje, sier Wallberg til Universitetsvisa.

«Når sanhet blir til løgn» er ført i pennen av Harriet Wallberg og Kristina Appelqvist. Appelqvist var taleskriver for Wallberg blant annet i tida hun var KI-rektor.
«Når sanhet blir til løgn» er ført i pennen av Harriet Wallberg og Kristina Appelqvist. Appelqvist var taleskriver for Wallberg blant annet i tida hun var KI-rektor.
Publisert Sist oppdatert

Wallberg var rektor ved Karolinska Institutet (KI) da skandalekirurgen Paolo Macchiarini ble ansatt. Hun hadde avgått i lang tid før han ble avslørt og sparket, men en kommisjon under ledelse av tidligere svensk rikspolitisjef Sten Heckscher foretok en utredning som pekte ut henne som hovedansvarlig.

LES OGSÅ: Mener seg uthengt som syndebukk

LES OGSÅ: En kniv i ryggen på Karolinska-varslerne

Ifølge Heckscherkommisjonen var det til syvende og sist Wallbergs ansvar at Macchiarini fikk anledning til å utføre de fatale operasjonene, samt publisere vitenskapelige artikler som etter hvert ble avslørt som renheklet fusk.

Konklusjonene i Hecksherkommisjonens rapport førte blant annet til at Wallberg ble tvunget til å likevel avgå fra sin daværende stilling som universitetskansler.

LES OGSÅ: Karismatisk forsker har satt KI i kattepine

LES OGSÅ: En katastrofe for både KI og Nobelkomiteen

- Når løgn blir til sannhet

I en bok som presenteres i dag tar Wallberg og medforfatter Kristina Appelqvist kraftig til motmæle mot konklusjonene i rapporten, som de hevder er basert på falske fakta og ren løgn. I boka, som har fått tittelen «När lögnen blir sanning – om händelsarna efter Macchiariniaffæren » gjøres det rede for betydelige feil og mangler ved utredningen.

Til Universitetsavisa beretter Wallberg om sitt ubehag da hun til slutt leste Heckschers rapport og så hva som sto der.

- Veldig mye i rapporten stemmer rett og slett ikke, sier Wallberg.

Lydfiler slettet eller gjemt

Men det var da den tidligere KI-rektoren ba Karolinska om å få utlevert underlagsmaterialet til rapporten at hun ble overrasket for alvor.

- Da ble det klart at underlagsmaterialet er borte. Alle intervjuene, referatene fra møter, eposter – alt er forsvunnet, forteller Wallberg.

Heckshers undersøkelse er i hovedsak basert på til sammen 28 intervjuer av alle involverte – universitetsledere på alle nivåer, forskere og professorer, samt medlemmer i universitetsstyret, og tidligere styreleder (ordførande) Lars Lejonborg. Lydfilene er enten slettet eller fysisk forlagt et ukjent sted.

Wallberg karakteriserer dette som oppsiktsvekkende.

- Dette er en ulykksalig og på alle måter tragisk sak, og da er det særlig viktig at man gjør ting ordentlig og «by the book». I forskningsverdenen er kravene til publisert forskning at underlagsmaterialet oppbevares i minimum 10 år. Her er alt borte. I en sak hvor undersøkelsen skulle ha til oppgave å komme til bunns i hvordan det kunne skje – og så er alt råmaterialet forsvunnet. Det er simpelthen forferdelig, sier Wallberg til Universitetsavisa.

Wallberg: - Noen har noe å skjule

- Hva tror du kan ha hendt, er det sannsynlig at underlagsmaterialet er fjernet med overlegg?

- Det vet jeg ikke noe om.

- Hva tror du?

- Jeg vet faktisk ikke hva jeg skal tro. Andre i mine omgivelser mistenker at noen har noe å skjule.

Til Sveriges Radio sier Heckscher at han ga KI beskjed om å komme og hente råmaterialet. Om de faktisk gjorde det, og hva som så skjedde, husker han ikke.

Karolinskas direktør Per Bengtsson hevder på sin side at man aldri fikk råmaterialet tilbake fra Heckscher, og at lydfilene kan ha blitt slettet av ham.

Ekspert på forvaltningsrett, Olle Lundin, sier til SR at siden kommisjonen besto av KI-medarbeidere er det Kis ansvar å ta vare på og loggføre dette materialet.

Håper Ottersen snart kan si noe offentlig

Harriet Wallberg har møtt nåværende rektor ved KI, Ole Petter Ottersen, flere ganger. Den tidligere rektoren ved Universitetet i Oslo ble tilsatt som KI-rektor høsten 2017. I to samtaler som Wallberg gjorde lydopptak av, medgir Ottersen at han er klar over at Heckcherkommisjonens rapport er beheftet med betydelige feil og mangler.

I opptakene, som er spilt av på SR, avviser Ottersen likevel å gå offentlig ut med forsvar av Wallbergs rennommé. Ottersen holder muligheten åpen for å gjøre dette på et senere tidspunkt.

Universitetsavisa har gjort henvendelser til Ottersen, men ikke fått svar. Til SR sier han at han må lese boka før han vurderer å uttale seg.

På direkte spørsmål om hva hun synes om Ottersens manglende vilje til å snakke om at rapporten skal inneholde vesentlige faktafeil, svarer Wallberg at hun har forståelse for at han behøver tid til å sette seg inn i saken.

- Jeg møtte ham første gang i 2017. At han da behøvde mer tid, forstår jeg. Men at han fremdeles ikke vil si noe offentlig, er mer problematisk.

KI-ledelsen må erkjenne at Hechcherskommisjonens rapport er feil, og at saken behøver å gjennomgås på nytt, mener Wallberg.

- Da håper jeg Ottersen ser seg i stand til å snakke offentlig om at KI tar avstand fra Hechchers rapport. Dette handler om KIs troverdighet.

- Er jeg persona non grata ved KI?

Under kapitlet som har fått overskriften «När Karolinska Instiutet mörkar» omtaler Wallberg sitt første møtet med den da nytilsatte KI-rektor Ole Petter Ottersen og prorektor Anders Ekbom slik:

«Efter att jag gratulerat Ole Petter till jobbet som rektor för KI säger jag att jag har noterat att det ska hållas en rektorsinstallation för honom nästa fredag. Jag undrar försynt om man medvetet undvikit att bjuda mig. Det har alltid varit en självklarhet på KI att alla före detta rektorer som lever och har hälsan bjuds in till de akademiska högtiderna, inte minst till en rektorsinstallation.

Ole Petter och Anders ser besvärade ut och säger att de inte känner till att jag inte är bjuden. Jag påpekar ganska strävt att om jag nu är ”persona non grata” på KI och ledningen inte vill se mig på den här sortens arrangemang vore det rakare att tala om det för mig. De ser ännu mer besvärade ut och Ole Petter säger att han genast ska ta upp frågan med styrelseordförande och lovar att jag ska få besked

- Menn beskytter hverandre

- Harriet Wallberg, et ledende spørsmål: Det fins et norsk uttrykk, «Gutteklubben Grei» - uttrykket brukes gjerne i situasjoner hvor menn med makt mistenkes for å snakke sammen i det skjulte og ordne situasjoner til egen fordel. Opplever du at det er noe slikt som har skjedd her?

- Noen her har trukket den konkusjonen. Menn beskytter hverandre.

- Og en del av den beslutningen er at du skulle ofres slik at andre i sentrale posisjoner skulle skjermes?

- Igjen: Mange av mine kolleger har trukket den konklusjonen.