Ytring:

Fem spørsmål til den som vil bli rektor ved NTNU (ok, sju da)

Nina Lager Vestberg kommer med sine innspill til spørsmål som bør stilles i intervjurunden.
Med denne ytringen ønsker forfatteren lykke til i arbeidet med å ansette ny NTNU-rektor. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Med denne ytringen ønsker forfatteren lykke til i arbeidet med å ansette ny NTNU-rektor.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Søkerlisten er endelig (nesten) offentliggjort, og det skal jobbes fort med å intervjue og ansette ny rektor for en ekstraordinært lang periode. Selv med den uunngåelige assistansen fra profesjonelle hodejegere går jeg ut fra at innstillingskomitéen vil trenge all den drahjelp den kan få for å komme i havn med prosessen innen jul. Jeg tillater meg derfor å bidra med forslag til noen spørsmål som jeg mener at hver kandidat bør inviteres til å svare på og reflektere grundig over etter at de har svart. Først er det fem spørsmål som er lett modifisert fra den avdøde britiske parlamentarikeren Tony Benns «Five Questions to People in Power»:

1) Hva slags makt har du?

2) Hvor fikk du den fra?

3) I hvem sin interesse utøver du den?

4) Hvem står du til ansvar overfor?

5) Hvem kan ta makten fra deg igjen?

I den opprinnelige utgaven lyder spørsmål 5 «How can we get rid of you?», men dette gir det selvsagt lite mening å spørre om i et udemokratisk system som NTNU. Hensikten blir i denne sammenhengen heller å få kandidatene til å reflektere over hvordan svarene på spørsmål 2, 4 og 5 (som bør være identiske) henger sammen med svaret på spørsmål 3. Dersom det er forskjell på hvem sine interesser kandidatene oppfatter at de skal tjene (spørsmål 3), og hvem de er avhengige av for å få/beholde makten (spørsmål 2, 4 og 5) tror jeg det vil være nyttig å få dem til å gi eksempler på hvordan de ser for seg å takle ulike dilemmaer som vil oppstå i det spenningsfeltet. De av kandidatene som har best realitetsorientering vil nok svare det samme på alle de fire siste spørsmålene, og kommer kanskje til å bli foretrukket nettopp av den grunn. Men kanskje alle kandidatene står likt etter de fem maktspørsmålene? Da har jeg to til, som kan brukes i en eventuell tie-break:

6) Hva vil du gjøre for å gjenopprette tillit til ledelsen blant alle NTNUs ansatte?

7) Hva vil du gjøre for at alle ansatte skal kunne være stolte over å jobbe ved NTNU?

Med ønske om en grundig, habil og transparent ansettelsesprosess fullstendig i tråd med de etiske retningslinjene vi nylig er blitt kjent med – lykke til!

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.

Nina Lager Vestberg er professor ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU 
    
      (Foto: Thor Nielsen)

Nina Lager Vestberg er professor ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU  Foto: Thor Nielsen

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kristian Steinnes flyttes tilbake til historikerne

Professor Kristian Steinnes blir tilknyttet institutt Y i det oppsplittede Institutt for historiske studier.

Ytring:

Mens vi venter på campus – og ny rektor

Tidligere ansattrepresentant i NTNUs styre, Helge Holden, forsøker i et innlegg i Universitetsavisa 15.11 å forsvare beslutningen som han var med på, om å samle NTNU Trondheim på Gløshaugen. Argumentene hans er lite overbevisende, skriver professor Knut H. Sørensen i denne ytringen.

Norske elever får en mer praktisk skole

Fagene blir mer praktiske og utforskende, og det blir mer læring gjennom lek for de yngste barna i de nye læreplanene for grunnskolen og videregående skole.