Derfor er NTNUs omdømme viktig

Arve Hjelseth kritiserer Kommunikasjonsavdelingen for å ville «styre» kommunikasjonen i saker som kan skade NTNUs omdømme. På generelt grunnlag vil vi presisere at avdelingen verken ønsker, eller har myndighet til, å ilegge ansatte munnkurv.
Siv Anniken Røv er NTNUs kommunikasjonssjef. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Siv Anniken Røv er NTNUs kommunikasjonssjef.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

NTNUs omdømme er et resultat av aktivitetene vi bedriver og måten vi gjør det på. Omdømmet vårt skapes hver dag av ansatte og studenter, gjennom gode resultater, høy etisk standard og gode verdier. Vi er enig med Arve Hjelseth i at det er dårlig omdømmearbeid å legge glasur på virkeligheten. Det er kvaliteten på kjernevirksomheten som påvirker omdømmet vårt mest. Forskerne må forske og formidle, studentene må få studert og tatt eksamen. Grunnleggende høy kvalitet på forskning og utdanning, gode studieprogram og flinke forelesere, at det teller å ha en grad fra NTNU, at vi har et godt student- og arbeidsmiljø. Summen av alt dette påvirker NTNUs omdømme mest og har størst kraft. 

Er det viktig å ha et godt omdømme? I strategien Kunnskap for en bedre verden er det tegnet et utfordringsbilde der skjerpet konkurranse om studenter og forskningsmidler og behov for økt samspill med samfunnet er sentralt. Hvilket omdømme vi har er viktig for å kunne møte disse utfordringene. Gode studenter hever kvaliteten på fagmiljøene og gjør oss mer attraktive, og er viktige for NTNUs økonomi. At tidligere studenter er stolte over å ha studert på NTNU og snakker varmt om universitetet til potensielle studenter og mulige samarbeidspartnere, viser at et vitnemål fra oss er en fordel. 

Kommunikasjonsavdelingen kjøpte tilgang til resultatene fra profilundersøkelsen til Ipsos for å se hvordan vi ligger an i vår sektor sammenliknet med resten av universitetene og høgskolene.  Resultatene fra undersøkelsen var positive, og vi valgte å dele resultatet med Khrono. Vi registrerer at denne beslutningen har utløst en diskusjon om hvordan nyheter fra NTNU bør distribueres. Derfor har vi avtalt et møte med UA for å følge opp kritikken. 

Arve Hjelseth kritiserer Kommunikasjonsavdelingen for å ville “styre” kommunikasjonen i saker som kan skade NTNUs omdømme. På generelt grunnlag vil vi presisere at avdelingen verken ønsker, eller har myndighet til, å ilegge ansatte munnkurv. NTNUs virksomhet skal bygge på grunnleggende demokratiske verdier og våre ansatte skal være uavhengige stemmer, slik det står beskrevet i universitetets strategi.   De eneste gangene NTNUs ledelse likevel kan gripe inn og gi pålegg om hvem som skal uttale seg er i krisesituasjoner der liv, helse eller store verdier står på spill. 

Det finnes en rekke selskaper som gjør ulike profil- og omdømmemålinger her i landet. Omdømmemålingen til Ipsos viser at totalinntrykket av NTNU i befolkningen er grunnleggende positivt. Dette er ikke noe nytt, men bekrefter det vi selv opplever som ansatt eller student. Det samme sier Kantars måling som kom denne uka. NTNU ligger på omdømmetoppen av 33 store offentlige virksomheter. Så vet vi at NTNU har utfordringer, vi faller på rankinger og vi har konflikter i deler av organisasjonen. Når det ikke slår inn på omdømmemålingene, så bekrefter det bare at omdømmet skapes av alle de som står på og jobber for studentenes og forskningens beste hver eneste dag. Og vårt gode rykte gjør at hver tredje person som søkte høyere utdanning i Norge i år, søkte på et studium hos oss. Derfor er NTNUs omdømme viktig.

Følg UA på FacebookTwitter og Instagram.UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

PST-saken:

Bekymret for stigmatisering av utenlandske NTNU-ere

NTNU-rektor Anne Borg ber om at saken der to iranske NTNU-ansatte er siktet av PST ikke fører til stigmatisering av en hel gruppe ansatte og studenter.

PST etterforsker NTNU-forskere:

Mener universitetene opptrer naivt overfor spiontrussel

- Varsellampene bør begynne å lyse. Naiviteten er bygget inn i grunnholdningene når det gjelder mellomstatlig samarbeid og samkvem i forskerverdenen, sier professor Jo Jakobsen.

En av fem studenter vil ikke ha barn

Hver femte student i Norge vil ikke ha barn, ifølge en undersøkelse. Andelen som ønsker barn blant studenter, er lavere enn i andre grupper, sier forsker.

SPOR-festivalen:

- Krig er et evig dagsaktuelt tema

Noe av den mest gripende kunsten og musikken har oppstått i menneskenes forsøk på å møte krigen og dens grusomheter på andre måter enn med våpen, ifølge førsteamanuensis i klassiske fag ved NTNU, Thea Thorsen.