Ytring:

Eksperter i team - en risiko for korona?

Eksperter i team (EiT) kan bli en arena for smittespredning i januar, frykter Heidi Gilstad.

Illustrasjonsfoto: Eksperter i team skal utvikle samarbeidskompetansen til studentene. Men hvordan forhindre koronasmitte?
Illustrasjonsfoto: Eksperter i team skal utvikle samarbeidskompetansen til studentene. Men hvordan forhindre koronasmitte?
Publisert Sist oppdatert

Eksperter i team (EiT) er et obligatorisk emne for mastergrads- og profesjonsutdanningsstudentene ved NTNU, der studentene skal utvikle tverrfaglig samarbeidskompetanse med studenter fra andre fag.

Læringsaktivitetene er organisert i «landsbyer», med studenter, landsbyledere og læringsassistenter. Studentene kan delta i enten intensive landsbyer tre hele uker i januar, eller landsbyer hver onsdag gjennom vårsemesteret.

Viktig læring

Tverrfaglig samarbeidskompetanse er viktig i det moderne arbeidslivet. Som flerårig landsbyleder er jeg svært positiv til både EiT-programmet som helhet, og læringsutbyttet det gir studentene.

I gruppearbeidet utfordres studentene på relasjonsbygging og kommunikasjon, de utvikler egen identitet som gruppedeltaker og bevisstgjøres egne faglige bidrag i tverrfaglig arbeid. Dette fungerer best i fysiske møter mellom menneskene.

Bekymret for smittespredning

Nå er jeg imidlertid bekymret for om EiT vil øke smittespredning av Covid-19 i Trondheim i januar 2021. I informasjonen på e-post fra EiTs utmerkede stab til landsbylederne 7.desember står det at 3.550 studenter har meldt seg til EiT våren 2021. Av disse er 108 landsbyer i Trondheim, derav 37 intensive (norsk og engelsk) som går mellom 11.- og 29. januar.

Det er besluttet at intensive landsbyer primært skal finne sted på campus, men som landsbyledere må vi også tilrettelegge for at studentene skal kunne delta digitalt hvis de har korona-symptomer.

Hvordan forhindre smitte?

Vi kan forvente inntil 37 studenter per landsby. I tillegg har vi én landsbyleder og 2-3 læringsassistenter, og hver landsby får besøk av en undervisningsassistent. Det vil altså være omtrent 1500 mennesker i bevegelse på vei til og fra klasserom på campus, for å jobbe i team i januar.

Når studentene og de andre EiT-involverte kommer tilbake på campus i Trondheim i januar har mange vært på juleferie på sine respektive hjemplasser. Noen medbringer kanskje Covid-19, uten selv å ha symptomer. Hvordan kan vi forhindre at Eksperter i team blir en smeltedigel for korona? Hvilke ekstra ressurser vil NTNUs ledelse sette inn? Fysiske møter er nødvendige, så heldigital gjennomføring er ikke et godt nok svar.