Miljøgifter i kystvann med plast og annen forsøpling

Anna Røsvik og András Mészey var nylig med til Mausund for å samle inn prøver til masteroppgavene. Her foregår det dokumentasjon av miljøgifter i kystvann.

Publisert Sist oppdatert

( Trykk på pilene på hovedbildet for å se flere bilder fra ekskursjon, natur og feltarbeid)

Arbeidet har kommet i gang ved Mausund Feltstasjon med å dokumentere hvilke miljøgifter det er i vann (tjern og dammer) med marin forsøpling, på øyer rundt Sula og i Grogna, i Frøya kommune på Trøndelagskysten. Vannene er drikkevannskilder for fugler og dyr.

Nylig var masterstudentene ved Institutt for kjemi ved NTNU, Anna Røsvik og András Mészey, med på ekskursjonsområdet rundt Mausund og gjennomførte feltarbeidet, for å samle inn prøver til sine masteroppgaver. De tok vann-, sediment- og plastprøver fra 15 vann rundt Sula og i Grogna. De skal analysere organiske miljøgifter innenfor blant annet gruppene PAHs, OPFRs, PFOS og bisfenols.

Anna og András sier det er alltid hyggelig å komme tilbake til Mausund. Anna legger til:

- Dessverre er området rundt Mausund et bra sted for studier om marin forsøpling.

Ansatte ved Mausund Feltstasjon hjalp til som båtførere, og sammen med Anna og András, hjalp de til med lasting og lossing av utstyret og med prøvetakingen. De som var med denne uka var daglig leder Odd Arne Arnesen, kystrenovatør og styrmann Martin Rise Mathisen og kystrenovatør og MSc i naturressursforvaltning Lindis Konst.

Det ble tunge tak og mye bæring av utstyr, men med nydelig høstvær på ekskursjonsområdet, ble det en positiv opplevelse med feltarbeidet. Da alle ble vant med hvordan prøvetakingen skulle gjøres, ble det et effektivt team-arbeid.

Resultatene av dette prosjektet vil kunne si noe om hvor viktig det er at plast og annet marint søppel ikke blir liggende ute i naturen i mange år.