leder

Tung tids tale

- Lik lønn for likt arbeide, sa Karianne Tung, og ramset opp en rad yrker – renholdere, tollbetjenter, ingeniører, NAV-ansatte. Hun glemte visst professorene.

Dårlig stemning i studio da Kari Nordli, Guro Lind, Karianne Tung og Peggy Følsvik gjestet Dagsnytt 18 under Sigrid Sollunds ledelse.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Eller, professorer og førsteamanuenser står kanskje ikke på digitaliserings- og forvaltningsministerens liste over yrkesgrupper hvor kravet om ‘lik lønn for likt arbeide’ tenkes realisert gjennom årets tarifforhandlinger.

Det heiter ikkje: eg – no lenger

Heretter heiter det: vi.

Eig du lykke så er ho ikkje lenger berre di.

Alt det som bror din kan ta imot

av lykka di, må du gi

Halldis Moren Vesaas etterkrigsdikt  har vært parafrasert ved ulike anledninger opp gjennom årene, gjerne i krisetider som under pandemien. Første vers i 'Tung tids tale' bør kunne tas til inntekt for prinsippet regjeringen legger til grunn når de blankt avviser kravet fra Akademikerne og Unio: Nå er det vi som gjelder. Alle skal få likt.

Det var skikkelig dårlig stemning da aktørene i tarifforhandlingene møttes i Dagsnytt 18 fredag.

- Dette er maktmisbruk, sa forhandlingsleder for Unio, Forskerforbundets leder Guro Lind. Hun fortsatte: - Jeg er sjokkert over hva som har skjedd her.

Også LO-leder Peggy Følsvik og leder for Akademikerne, Kari Nordli, satt benket rundt programleder Sigrid Sollund. Talende nok satt ministeren og LO-lederen på samme side av bordet. – Tungs handlemåte her er et bestillingsverk fra LO til regjeringen, hevder Akademikernes leder.

Vi har skjønt at streiken som så vidt har startet og som skaleres kraftig opp mandag morgen, ikke handler om hvor mye som ligger i lønningsposen, men om hvem som får putte noe oppi den. I 2016 fikk Akademikerne gjennomslag fra Erna Solbergs regjering om at lønnsforhandlingene skal skje lokalt, til store protester fra LO, som ønsker statlig styring. Nå er det tid for omkamp, og Tung leder an. Lik lønn for likt arbeide, er hennes mantra. I debatten i Dagsnytt 18 gjentok hun formuleringen en del ganger.

 - En tollbetjent eller en renholder skal få samme lønna for den samme jobben, sa hun og gjentok hun. Hvordan prinsippet tenkes gjennomføres i akademia ble ikke berørt.

Aktørenes beskriver virkeligheten temmelig ulikt. Lind: - Vi har en dokumentert dårligere lønnsutvikling. Tung: - I fjorårets oppgjør fikk dere mest.

Akademikerne og Unio anser prinsippet for lønnsfastsettelse for å ha vidtrekkende betydning. Den eneste måten å få jekket opp lønnsutviklingen for høyt utdannede i deres sektor er lokal lønnsfastsettelse. Om alle får et flatt kronetillegg vinner de lavest lønnede med kortest utdanning. Derfor kommer Akademikerne og Unio ikke til å gi seg.

Ministeren er klinkende klar på at hun heller ikke kommer til å gi seg. – Vi må ha kontroll med lønnsutviklingen, den taper vi om dere får gjennomslag, sa hun.

Dermed er det sannsynlig at streiken kommer til å pågå fram til Regjeringen på et tidspunkt beslutter tvungen lønnsnemnd. Det kan ta sin tid - det tar seg dårlig ut dersom LO blir outet som pådriver for å tvinge arbeiderne tilbake til jobb. I lønnsnemnden har man ikke for vane å kaste om på gjeldende avtaler. Dermed er det en god sjanse for at gjeldende prinsipp får gjelde fram til neste hovedoppgjør, som er om to år. Med, tør vi spå, Erna Solberg som statsminister. Man kan tenke seg at hun ikke ser veldig god grunn til å endre på prinsippet hun stilte seg bak ni år tidligere.

Det er ikke fryktelig lenge siden Karianne Tung satt i Hovedbygget på Gløshaugen og håndterte rektor Gunnar Bovims medieprofil. Man kan fundere på hvilke prinsipper som ble lagt til grunn da medierådgiverens lønn ble fastsatt ved den anledning. Bør alle medierådgivere ved norske universiteter ha samme lønn? Kan det tenkes at særlig dyktige medierådgivere – som Karianne Tung – lønnes noe høyere?

 Spørsmålet er ikke bare retorisk motivert. Dette mantraet om lik lønn for likt arbeide har gått ut på dato for lenge siden, særlig innen kunnskapsintensive virksomheter – rett og slett fordi det ofte er vanskelig å se hva som er ‘likt arbeide.’

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

«NTNU er meget godt fornøyd med at vår tidligere ansatte Karianne Tung er utnevnt som statsråd», sa daværende rektor Anne Borg da Tung tiltrådte i oktober i fjor.

Begeistringen har muligens lagt seg.

 

Undertegnede er menig medlem i Forskerforbundet, har aldri hatt verv der.