akademisk boikott

Fagforeningene delt over boikott-vedtak i NTNU-styret

NTL vil gi en tydelig oppfordring til NTNU-styret om å stille seg bak boikott-demonstrantenes krav. Tekna og Forskerforbundet holder seg mer nøkterne.

Styremedlem Ronny Kjelsbeg i NTL foran teltleiren for Gaza, han er glad for at studenter og ansatte tar opp NTNUs avtale med Kongsberg-gruppen gjennom sine aksjoner.
Publisert Sist oppdatert

I mars i år skrev Universitetsavisa at fagforeningen NTL ved NTNU gjorde et vedtak på sitt årsmøte for akademisk boikott av Israel. I midten av juni skal NTNUs styre diskutere nettopp det spørsmålet.

Fakta

Uttalelse vedtatt av NTLs styre ved NTNU 23.05.2024

  • NTL NTNU ber om at NTNUs styre nå følger opp konklusjonen fra orienteringssaken ved forrige styremøte, om å ikke inngå nye formaliserte samarbeid med israelske institusjoner. Det eksisterer i dag ingen slike avtaler.
  • NTL NTNU ber i tillegg NTNU gå gjennom de eksisterende samarbeidene gjennom Horisont Europa, for å avdekke hvorvidt dette er samarbeid med enkeltforskere, eller om de har tung institusjonell forankring.
  • NTNUs styre bør også være tydelig i sin fordømming av krigsforbrytelsene på Gaza, ødeleggelsen av palestinske universiteter samt drap på palestinske studenter og akademikere.
  • Dette er i tråd med det enstemmige vedtaket på NTL NTNUs årsmøte fra mars i år om å kutte alt man måtte ha av formelle bånd til israelske universiteter.
  • Dette er etter vårt syn en forpliktelse NTNU har etter de forskningsetiske retningslinjene og forskningsetikkloven.
  • Vi støtter studenter og akademikere ved NTNU som har bidratt til å holde presset opp i denne saken, og oppfordrer andre fagforeninger og organisasjoner ved NTNU til å støtte opp om kravene til studentene.

- Det viktige for oss er at NTNU-styret kommer med et tydelig vedtak nå, sier styremedlem i NTL NTNU, Ronny Kjelsberg.

Diskusjonen begynte allerede på forrige styremøte. Da var hovedbygget fylt av demonstranter, organisert av Studenter for Palestina og Akademisk nettverk for Palestina. 

- Vi opplevde at det var positive signaler sist, der det var enighet i NTNU-styret om å ikke opprette nye samarbeid med Israel. Og at de begrunnet dette med Israels opptreden i Gaza. Nå må det slås fast konkret, fortsetter Kjelsberg.

En vennlig oppfordring til andre fagforeninger

I vedtaket fra NTL oppfordrer de også andre fagforeninger til å ta opp saken.

- Solidaritet ligger som en grunnplanke i fagforeningsarbeid. Selv om andre fagforeninger ikke har det samme vedtaket i bunn fra sin generalforsamling, er det mye annet man også kan gjøre for å støtte palestinernes sak, sier Kjelsberg.

NTL har vedtatt at de ønsker at flere fagforeninger og organisasjoner ved NTNU stiller seg bak demonstrantenes krav.

- En del av de andre fagforeningene har vel kanskje vært mest opptatt med streiken akkurat nå?

- Dette er jo ikke en helt ny sak, så det har alt vært mye tid til å ta opp dette. Samtidig så trenger ikke streik være til hinder. Ja, man har ikke formelle møter med arbeidsgiver, men man frikobles ikke fra verden. Uansett bør dette tas som en vennlig oppfordring, heller enn kritikk.

Dette sier Tekna og Forskerforbundet

Universitetsavisa har vært i kontakt med fagforeningene Forskerforbundet ved NTNU og Tekna ved NTNU og forelagt dem NTLs punkter. Eirin Marie Skjøndal Bar, leder i Tekna NTNU har følgende kommentar:

Eirin Marie Skjøndal Bar, leder ved Tekna NTNU.

- Tekna NTNU stiller seg bak de synspunkter som er formidlet av Tor Grande, og ønsker at krigen opphører så fort som mulig

 Styreleder Patric Wallin i Forskerforbundet sier saken har vært oppe til diskusjon i fagforeningens styre og de har konkludert med denne uttalelsen:

- Vi fordømmer krigsforbrytelsene og krever umiddelbart våpenhvile. Etter det bør man få på plass en langsiktig og stabil tostatsløsning og støtte gjenoppbygging av Gaza, slår Wallin fast.

Han fortsetter:

Patric Wallin
Styreleder i Forskerforbundet NTNU, Patric Wallin.

- Vi støtter studenter og akademikere ved NTNU som har bidratt til å holde presset opp i denne saken. Vi samarbeider også med SAIH for å bedre vilkårene for alle berørte akademikere i konflikten i Gaza og verden generelt, konkluderer Wallin.

- Har dere noen konkrete oppfordringer til styret ved NTNU når de skal behandle saken i juni?

- Forskerforbundet NTNU har sin posisjon, men har ingen direkte oppfordringer til styret ved NTNU. Vi ser frem til å følge diskusjonen og hvordan styret vurderer forskjellige argument og hensyn, svarer Wallin.

- NTNU bør vurdere om de legitimerer Kongsberg

Et av de mest sentrale kravene fra demonstrantene er at NTNU sier opp sin samarbeidsavtale med Kongsberg-gruppen. Dette nevnes ikke spesifikt i NTLs vedtak. Ronny Kjelsberg sier det har å gjøre med hva de tidligere har vedtatt å gjøre.

- Vi i NTL NTNU har ikke noe årsmøtevedtak på samarbeidet med Kongsberg-gruppen, men de samme forskningsetiske betraktningene man gjør rundt samarbeid med israelske institusjoner vil selvsagt også gjøre seg gjeldende her. Vi synes det er fint at studentene også løfter denne problemstillingen, sier han.

Han sier dette er viktig forskningsetisk problematikk å ta opp for styret. Selv om avtalen ikke går på våpenproduksjon er det fortsatt samme selskap, poengterer han.

- Det er åpenbart problematisk at våpen fra norskeide selskaper blir brukt til å begå grove krigsforbrytelser, og NTNU bør vurdere om deres samarbeid bidrar til å legitimere denne aktiviteten. 

Ber styret se på Horisont Europa

NTL ber i sin uttalelse NTNU om å gå gjennom de eksisterende samarbeidene gjennom Horisont Europa, for å avdekke hvorvidt dette er samarbeid med enkeltforskere, eller om de har tung institusjonell forankring.

- Hva er det dere ønsker med punktet om Horisont Europa-prosjekter?

- Dette er avtaler vi ikke har direkte innsyn i. Vi tenker det er hensiktsmessig med en utredning av om disse avtalene faller innenfor det som kan regnes som et institusjonelt samarbeid eller om det er individuelle samarbeid. Kravet om etiske vurderinger gjelder i begge tilfeller, men vårt anliggende er først og fremst NTNUs institusjonelle ansvar, sier Kjelsberg.

Følg UA på Facebook og Instagram.