Undersøkelse om rektor: Dette er resultatet

Dette sier UAs NTNU-tilknyttede lesere om hvorvidt Anne Borg bør fortsette som rektor.

Rektor i medias søkelys. Fredag diskuterer NTNUs styre hennes mediehåndtering av senere tids kontrovers omkring forsking på kjernekraft.
Publisert

Universitetsavisa la tidligere ut i dag en undersøkelse tilgjengelig for lesere med en NTNU-tilknyttet konto. Der kunne de gi sin mening om rektor ved NTNU burde fortsette. 

Undersøkelsen lå tilgjengelig mellom 12.23 i dag og 18.00. I løpet av denne tid fikk vi 398 respondenter. Ut av dette oppgir 14% (57) at de er studenter og 86% (341) at de er ansatte. 

På spørsmålet om Anne Borg bør fortsette som rektor svarte 29% (116)  ja og 71% (282) nei.

NTNU har ifølge sine nettsider 8 051 ansatte og 43 422 studenter.

Derfor publiserer UA spørreundersøkelse om rektor

UA gikk til det uvanlige skritt å invitere våre lesere ved NTNU til å svare på om de synes Anne Borg bør fortsette som rektor. Det har falt enkelte tungt for brystet. En slik enkel ja/nei-undersøkelse er beheftet med så store metodemessige problemer at den ikke kan tas på alvor, mener noen. Den er neppe representativ, siden bare de som går inn i UA svarer, sier andre, dessuten er det de som mener sterkest som dominerer blant respondentene.

Den er også basert på egenrapportering, idet vi ikke kan kontrollere at respondentene er ansatte/studenter.

Endelig innvendes det at er det opp til styret å avgjøre rektors skjebne, ikke ansatte ved NTNU.

Metode. Spørreskjema som endes bredt ut, eller legges ut på et nettsted, vil ventelig bli besvart i høyere grad av de som mener sterkest. Men man kan ikke forskuttere i hvilken retning de sterke følelsene går.

Ved å kreve innlogging til NTNU sikrer man at respondentene har en tilknytning, fortrinnsvis som ansatt eller student, til NTNU.

Hvem bestemmer. Ved NTNU har man ansatt rektor, og ansatte på både nivå 2 og 3. Flere aktører i debatten som har gått siste uka mener det ville vært bedre med valgt rektor, for da er «folket» med og bestemmer.

Universitetsavisa ønsker å interagere med våre lesere. Det er interessant for oss hva lesere ved NTNU mener om dette spørsmålet. Derfor oppfatter jeg det som relevant å stille leserne dette spørsmålet i forkant av NTNUs ekstraordinære styremøte.

Fakta

Dette er saken

Det har stormet rundt rektor ved NTNU, Anne Borg, etter at hun offentlig refset de to NTNU-forskerne Jonas Kristiansen Nøland og Martin Nødland Hjelmeland. 

NTNU-forskerne hadde i et DN-intervju kalt en rapport utarbeidet av Rystad energy for NHO for et «bestillingsverk» og «partsinnlegg og påvirkning kjøpt og betalt».

Tirsdag forrige uke gikk NTNU-rektor Anne Borg ut mot de to NTNU-forskernes språkbruk og tone i et leserinnlegg i DN, hvor hun tok hun sterk avstand fra karakteristikker brukt av de to forskerne.

Dette har blitt sterkt kritisert, blant annet av Anine Kierulf, som ledet ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet. Hun mener rektor utviste dårlig forståelse for hva et universitet er.

Borg beklaget sitt innlegg i Universitetsavisa torsdag kveld forrige uke, men samtidig avslørte Universitetsavisa også at en direktør i Norsk industri fikk innlegget til gjennomlesning før det gikk i DN. Norsk industri er del av NHO, og direktøren hadde i privat kommunikasjon krevd at NTNUs ledelse kom på banen.

Fredag ettermiddag forrige uke kunne UA melde at det kalles inn til ekstraordinært styremøte om saken. Dette gjennomføres fredag 15.12.

Mandag kveld kom det ut at det var deler av den elektroniske kommunikasjonen som ikke hadde blitt sendt til UA i første runde. Der gir Norsk industri-direktør Knut Sunde tilbakemelding på innlegget til Borg. Hun sier blant annet at hun forventer å få «kritikk ift. ytringsfrihet.»

Følg UA på Facebook og Instagram.