Prinsipp for areal: Vil at andelen enekontor skal være størst mulig

Rektor har vedtatt prinsipper for hvordan arealene ved NTNU skal utvikles.

Rektor Anne Borg slår fast i sitt vedtak at Sentralbyggene på Gløshaugen skal være det sentrale læringsstrøket. Her blir det arbeidsplasser for 1 - 3 årsstudentene.
Publisert

Rektor har nylig vedtatt hvilke prinsipper som skal være gjeldende for læringsareal, knutepunkt, spesialarealer, arbeidsplass og drift og forvaltning. Disse prinsippene er overordnede retningslinjer for utforming av framtidas areal ved NTNU.

Under prinsipper for arbeidsplass står det blant annet:

«Behov knyttet til kjernevirksomheten vektes høyt. Faste plasser for ansatte er hovedregel. Det skal sikres kvalitet for alle typer arbeidsplasser, og at det legges til rette for de ulike funksjonelle behov som arbeidet krever.»

Det er Innsida som skriver om de vedtatte prinsippene. I vedtaket heter det:

Areal for arbeidsplasser skal være:

  • Teknisk og arkitektonisk tilrettelagt for størst mulig andel enekontor. Dette skal gi størst mulig frihet i konkretisering av utforming.
  • Teknisk og arkitektonisk tilrettelagt for tilstrekkelig antall åpne plasser med gode støtteareal. Dette skal sørge for tilstrekkelig kvalitet på åpne plasser.

Ifølge artikkelen på Innsida vil en slik dobbel teknisk og arkitektonisk tilrettelegging gir fleksibilitet, men kan føre til økte kostnader. Det kan derfor bli nødvendig å gjøre prioriteringer mellom kostnad og fleksibilitet. Da skal slike prioriteringer begrunnes.

Universitetsavisa har tidligere skrevet at maksimalt 30 prosent av arbeidsplassene i de nye byggene vil bli enekontor når Dragvoll-miljøet skal flytte til Gløshaugen.

Prosjektdirektør Merete Kvidal sa i intervjuet at erfaringa viser at arealnormen på 23 kvadratmeter per person gir rom for at rundt 30 prosent av de ansatte får enekontor.

Når det gjelder identitet og tilhørighet, skal det, ifølge vedtaket, legges til rette for lokal tilpasning til de enkelte fagmiljø, innenfor de gitte rammene. Det enkelte fagmiljø utformer sine arbeidssoner, innenfor gitte rammer. Videre oppmuntres det til å legge vekt på identitetsmarkører som framhever faglig identitet og tilhørighet.

Hovedknutepunktet ved NTNU skal blant annet:

- Lokaliseres i og ved Hovedbygningen

- Være NTNUs ansikt utad og samlende hjerte innad

Det sentrale læringsstrøket vil for campusen i Trondheim ligge i Sentralbyggene på Gløshaugen. Læringsstrøket skal inspirere til læring og bidra til identitet.

Studentarbeidsplasser for 1-3 års studenter plasseres i sentralt læringsstrøk.

Les artikkelen i Innsida for mer detaljert informasjon om de ulike prinsippene.