Instituttledere:

- Vi må se på hvordan vi kan øke antall søkere

NTNU-rektoren mener kravene som stilles til instituttlederne ikke er urimelige, men varsler en gjennomgang av rekrutteringsprosessen.

Anne borg forteller at hennes inntrykk er at instituttlederne trives i rollen sin. - De utviser et stort og bredt engasjement, og legger ned et omfattende arbeid, sier hun.
Anne borg forteller at hennes inntrykk er at instituttlederne trives i rollen sin. - De utviser et stort og bredt engasjement, og legger ned et omfattende arbeid, sier hun.
Publisert

- Jeg tror årsaken til at relativt få har søkt stillingene kan være flere, som at man avstår fra å søke når sittende instituttleder har søkt eller prioriterer å vie seg til forskning og utdanning. Noen avstår kanskje fra å søke fordi de tenker at dette ikke er en stilling for dem, sier NTNU-rektor Anne Borg.

Tirsdag forrige uke ble søkerlistene til 44 utlyste stillinger som instituttleder ved NTNU offentliggjort. Til 16 av stillingene var det bare en søker, og totalt var det i snitt 2,25 søkere per stilling.

LES OGSÅ: - NTNU har ikke tatt inn over seg hvor krevende instituttlederstillingen er

Skal evaluere rekrutteringsprosessen

Fagforeningene omtalte de lave søkertallene som problematiske, og NTNU-rektoren sier at de nå må jobbe med å motivere flere til søke disse stillingene fremover.

- Vi skal evaluere prosessen i etterkant og må særlig se på hvordan vi kan gå frem for å øke søkertilfanget. Det er flere forhold som er med på å prege disse prosessene, slik som at det er snakk om åremålsstillinger og at vi stiller krav til vitenskapelig førstekompetanse. Det siste mener jeg absolutt vi skal fortsette med. I tillegg må vi ha en gjennomgang av de øvrige kravene vi stiller til rollen for å se om det bør gjøres noen justeringer.

- Riktig å stille krav

Mens Norsk tjenestemannslag mener det stilles urimelige kvalifikasjonskrav, og at dette kan være en av årsakene til de lave søkertallene, mener Borg på sin side at det riktig å stille de kravene som stilles.

- Det stilles store krav til instituttledere, det er liten tvil om det, noe også utlysningsteksten avspeiler. Jeg mener det er riktig å stille de kravene til en så viktig lederrolle, sier Anne Borg og forteller at hennes inntrykk er at instituttlederne trives i rollen sin.

- De utviser et stort og bredt engasjement, og legger ned omfattende arbeid. Når det er sagt er det liten tvil om at vi må ha et våkent blikk på summen av kravene og forventningene som rettes mot instituttlederne.

Borg ser dog at støtteapparatet rundt instituttlederne må videreutvikles i årene som kommer.

- Vi har jobbet systematisk med lederutvikling og flere år, og vi har et godt lederutviklingsprogram for instituttlederne. Også dette må videreutvikles og tilpasses de utfordringene lederne står overfor fremover, sier hun.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Powered by Labrador CMS